Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yerel Yönetimlerde Stratejik YönetimKNT 5362016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Stratejik yönetimle ilgili kavramlar, Stratejik planlama amaçları, İşletmelerin ekonomik amaçları, SWOT analizi yapılması, paydaşlar ve örgütler üzerinden; örnekler üzerinden ders anlatımı
Dersin İçeriğiStratejik yönetimle ilgili kavramlar, Stratejik planlama amaçları, İşletmelerin ekonomik amaçları, SWOT analizi yapılması, paydaşlar ve örgütler üzerinden; örnekler üzerinden ders anlatımı
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Stratejik planlama amaçları1, 3, 5A, C
ÖÇ2 İşletmelerin ekonomik amaçları1, 3, 5A, C
ÖÇ3SWOT analizi 1, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaStratejik yönetimle ilgili kavramlar
2. HaftaStratejik planlama amaçları
3. Haftaİşletmelerin ekonomik amaçları
4. Haftaişletmelerin ekonomik olmayan amaçları ve sosyal sorumlulukları
5. HaftaGenel çevre analizi
6. HaftaEndüstri çevresindeki fırsatlar ve tehditler analizi
7. Haftaİşletmelerin güçlü v e zayıf yönleri analizi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKüreselleşme ve küresel stratejiler
10. HaftaStratejik planlarda paydaşlar
11. HaftaStrateji ve örgütsel yapı
12. HaftaKaynak dağıtımı ve strateji ilişkisi
13. HaftaStrateji uygulamasında liderlik
14. HaftaStratejilerin değerlendirilmesi ve kontrolü
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuders slaytları
Diğer Kaynaklarders çıktıları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: yüksek lisans düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında yüksek lisans düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"