Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar KNT 5172016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. Erol GÜRDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kentsel Dönüşümde temel kavramlar ve temalar, çağdaş yaklaşımlar ve ana meseleler ile uygulama araçları, dünya deneyimi ekseninde tarihsel olarak ve projeler üzerinden aktarılacaktır. Derste ayrıca Türkiye deneyimi ve uygulaması İstanbul örneği üzerinden değerlendirilecek ve dünyadaki uygulamalarla mukayeseler gerçekleştirilecektir.
Dersin İçeriğiKentsel Dönüşümde temel kavramlar ve temalar, çağdaş yaklaşımlar ve ana meseleler ile uygulama araçları, dünya deneyimi ekseninde tarihsel olarak ve projeler üzerinden aktarılacaktır. Derste ayrı- ca Türkiye deneyimi ve uygulaması İstanbul örneği üzerinden değerlendirilecek ve dünyadaki uygulamalarla mukayeseler gerçekleştirilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kentsel Dönüşümde temel kavramlar ve temalar1, 3, 5A, C
ÖÇ2Türkiye deneyimi ve uygulaması1, 3, 5A, C
ÖÇ3dünyadaki uygulamalarla mukayeseler 1, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKentsel Dönüşüm: Kavramsal Haritalandırma ve Kentsel Dönüşümün Boyutları
2. Hafta1980 Sonrası Kentsel Dönüşüm I: Sanayisizleşme, Küreselleşme ve Post-fordizm
3. Hafta1980 Sonrası Kentsel Dönüşüm II: Sosyal Dışlanma- Kaynaşma, Mekânsal Ayrışma
4. HaftaDünya Şehirleri Hipotezleri, Küresel Kent ve Neoliberal Şehircilik Tartışmaları
5. HaftaKent Yönetişimciliğinin Dönüşümü: Kent Girişimciliği ve Uygulama Araçları
6. HaftaAmiral Gemisi/Mega Projeler ve Etkileri
7. HaftaYaratıcı Sınıf, kültür ekonomisi ve kültür odaklı dönüşüm
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSoylulaştırma: Yaklaşımlar, Dönemler ve Küresel Doğu
10. HaftaKentsel Hareketler ve Kent Hakkı: Doğu ve Batı deneyimleri
11. HaftaTürkiye’de Kentsel Dönüşüm: Tarihsel Bir Okuma
12. HaftaCari Kentsel Dönüşüm Mevzuatı ve Uygulama: Gerilimler ve Çelişkiler
13. HaftaKentsel Dönüşüm Projeleri ve Aktörleri: İstanbul Örneği
14. HaftaKentsel Dönüşümde Güncel Tartışmalar: Neden, Nasıl ve Kim için Kentsel Dönüşüm
15. HaftaKentsel Dönüşümde Güncel Tartışmalar: Neden, Nasıl ve Kim için Kentsel Dönüşüm
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklarders notları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: yüksek lisans düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında yüksek lisans düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"