Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kentleşme, Çevre Sorunları ve Kentsel DönüşümSKD 6062016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kentleşme politikaları, kentsel planlama, kentsel ve mimari tasarım, kentsel ve doğal çevre, çevre sorunları, kentsel koruma ve yenileme, kentsel dönüşüm gibi konuları tüm boyutlarıyla ele almayı hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiDers kapsamında kentleşme dinamiklerini ve sosyo ekonomik değişimi ve açıklayan kuramlar, çevresel sorunlar ve kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm ve kentsel politikalar gibi olguların ilişkileri ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci Türkiye'deki Kentsel dönüşüm yasaları ile ilgili bilgi edinir1, 2, 3, 8, 14A, C, F
ÖÇ2Öğrenci Türkiye'deki Kentleşme Politikalarıyla ilgili bilgi edinir.1, 2, 3, 8, 14A, C, F
ÖÇ3Öğrenci Türkiye'deki Kentsel dönüşümün tarihsel süreci ile ilgili bilgi edinir1, 2, 3, 8, 14A, C, F
ÖÇ4Öğrenci Türkiye'deki kentleşme süreci ile ilgili bilgi edinir1, 2, 3, 8, 14A, C, F
ÖÇ5Öğrenci çevre sorunları ile ilgili bilgi edinir1, 2, 3, 8, 14A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKentleşme ile ilgili tanımlarGüncellenmiş Kaynaklar
2. HaftaKentleşmenin tarihsel süreçleriGüncellenmiş Kaynaklar
3. HaftaKentlerde yeni konut alanlarıGüncellenmiş Kaynaklar
4. HaftaBanliyöleşme, SoylulaştırmaGüncellenmiş Kaynaklar
5. HaftaKentsel Dönüşüme genel bakış, tanımı, hedefleriGüncellenmiş Kaynaklar
6. HaftaDünyada Kentsel Dönüşüme genel bakışGüncellenmiş Kaynaklar
7. HaftaKentsel Dönüşümün Tarihsel Süreç içinde dünyada uygulama gelişimiGüncellenmiş Kaynaklar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürkiyede kentsel dönüşümün tarihçesi ve kentsel dönüşüm uygulamalarındaki anlayışGüncellenmiş Kaynaklar
10. HaftaDünyada başarılı kentsel dönüşüm projelerinden örnekler, Türkiyede Kentsel Dönüşüm Uygulamalarından örneklerGüncellenmiş Kaynaklar
11. HaftaÇevre SorunlarıGüncellenmiş Kaynaklar
12. HaftaDÜnya'da çevre sorunlarıGüncellenmiş Kaynaklar
13. HaftaTürkiye'de çevre sorunlarıGüncellenmiş Kaynaklar
14. HaftaÖğrencilerin Ödev SunumuSunuş hazırlığı
15. HaftaÖğrencilerin Ödev SunumuSunuş hazırlığı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAkkar,M.Z., (2006) Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki kavramlar,tanımlar,süreçler ve Türkiye Ataöv,A. ve S.Osmay. ( 2007) Türkiyede Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım, METU (Middle East Technical University) Journel of the faculty of Architecture Cilt 24 Castlemilk: Glaskow ,http://www.theglasgowstory.com/image/?inum=TGSA00795 Dinçer , İ., Akın, O. (1994) Kültür ve Tabiat Varlıklarını KorumaKapsamında Koruma Planı ve İdari Yapısı, 2. Kentsel KorumaYenileme ve Uygulama Kolokyumu, İstanbul
Diğer KaynaklarÇevre ve Şehircilik Bakanlığından: Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (15 Aralık 2012, Resmi Gazete Sayı 28498 ) Gülersoy,Z,N : Sit Koruma Ders Notları,İTÜ
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: Doktora düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında doktora düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX
PÇ8Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliğiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.003.5052.5000
3Ara Sınav1.0029.0029.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0026.0026.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0035.0035.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"