Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kent Sosyolojisi SKD 6052016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye'de Kentleşme, Kentsel Dönüşüm, Gecekondulaşma, Göç ve Yerleşim, Küreselleşme ve Kent
Dersin İçeriğiTürkiye'de Kentleşme, Kentsel Dönüşüm, Gecekondulaşma, Göç ve Yerleşim, Küreselleşme ve Kent
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler, kentlerde kentleşme dinamiklerini ve sosyolojik değişimi açıklayan kuramları karşılaştırmalı bir biçimde öğreneceklerdir1, 2, 3, 8A, C, F
ÖÇ2Öğrenciler dünyada özellikle 1980’ler sonrasında ortaya çıkan kentsel yeniden yapılanma ve bunun sosyo-mekansal sonuçlarını eleştirel bir bakış açısıyla inceleyeceklerdir;1, 2, 3, 8A, C, F
ÖÇ3Öğrenciler geç sanayileşmiş/kapitalistleşmiş ülke kentlerinde ortaya çıkan farklı kentsel dinamikleri ve sorunları irdeleyeceklerdir. 1, 2, 3, 8A, C, F
ÖÇ4Öğrenciler Türkiye bağlamında ortaya çıkan farklı kentsel dinamikleri ve sorunları irdeleyeceklerdir. 1, 2, 3, 8A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGİRİŞKitaplardan seçilmiş bölümler
2. HaftaKAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE (GENEL DEĞERLENDİRME)Kitaplardan seçilmiş bölümler
3. HaftaTÜRKİYE’DE KENTLEŞME (GENEL DEĞERLENDİRME)Kitaplardan seçilmiş bölümler
4. HaftaTÜRKİYE’DE KENTLEŞME (KENTSEL DEMOGRAFİK YAPI)Kitaplardan seçilmiş bölümler
5. HaftaKENTSEL DÖNÜŞÜM (DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DURUM) - AVRUPA KENTSEL ŞARTIKitaplardan seçilmiş bölümler
6. HaftaGÖRSEL TARTIŞMAKitaplardan seçilmiş bölümler
7. HaftaGÖRSEL TARTIŞMAKitaplardan seçilmiş bölümler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSUNUM- 1: GECEKONDULAŞMA VE YOKSULLUKSunuş hazırlığı
10. HaftaSUNUM -2: KAPALI SİTELERSunuş hazırlığı
11. HaftaSUNUM-3: GÖÇ VE KENTLEŞME/İÇ-DIŞ GÖÇLERSunuş hazırlığı
12. HaftaSUNUM-4: DİN VE DİNSEL AYRIŞMALAR: ALEVİLER-DİNİ CEMAATLERSunuş hazırlığı
13. HaftaSUNUM-5: KÜRESELLEŞME VE KENTSunuş hazırlığı
14. HaftaSUNUM-5: KÜRESELLEŞME VE KENTSunuş hazırlığı
15. HaftaSUNUM-6: KENTSEL ŞİDDET, SUÇ VE GÜVENLİKSunuş hazırlığı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1- 20. Yüzyıl Kenti, Derleyen Bülent Duru Ayten Alkan, İmge yay. 2- Ahmet İçduygu, Kentler ve Göç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012. 3- Alan Duben, Kent Aile ve Tarih, İletişim, İstanbul, 2012, 4- Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, İletişim yay., İstanbul, 2009. 5- Ayhan Kaya, Türkiye'de İç Göçler Bütünleşme Mi Geri Dönüş Mü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009. 6- Ayşe Buğra, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika, İletişim yay., İstanbul, 2011 7- Ayşe Öncü, Petra Weyland, Mekân, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, İletişim yay., İstanbul, 2010. 8- Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural, Türkiye'de Dindarlık :Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri, İletişim Yay., İstanbul, 2012. 9- Çağlar Keyder, İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında, Metis yay. 10- David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, Metis, yay. 2006.
Diğer Kaynaklar11- Didem Danış, Verda İrtiş, Türkiye'den Fransa'ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 12- Fikret Şenses, Yoksulluk: Küreselleşmenin Öteki Yüzü, İletişim Yay., İstanbul, 2009, 13- George Simmel, Modern Kültürde Çatışma-İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, 14- H. Kemal, Karpat, Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, İmge, 2004. 15- Hatice Kurtuluş, Kentsel Ayrışma, Bağlam Yay. 16- Loic Wacquant, Kent Paryaları İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi, Boğaziçi Üni. Yay. 2011. 17- Melih Pınarcıoğlu, Oğuz Işık, Nöbetleşe Yoksulluk, iletişim. 18- Nurgün Oktik, Türkiye de Yoksulluk Çalışmaları, İzmir, Yakın Yay. 19- Ö. Uğurlu vd., Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, Örgün yayınevi. 2010. 20- Sevilay, Kaygalak, Kentin Mültecileri / Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme, Dipnot Yayınları, İstanbul, Kasım 2009.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: Doktora düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında doktora düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX
PÇ8Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliğiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"