Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Doktora TeziSKD 6002016 - 2017T : 0+U : 0030.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yeni bir olgunun ortaya konup incelenmesi ve bu olguya yönelik olarak araştırmalar yapılarak sunulan hipotezin/hipotezlerin test edilmesi çalışmasıdır. Bilimsel yeterlilik sınavında başarı gösteren öğrenci ortaya koyduğu hipotezi savunmak ve ilgili literatürü sunmak üzere çalışmalar yapar. Konuya ilişkin kaynak taramaları ve kütüphane araştırmalarına genellikle, veri toplama ve analiz süreçleri destek olur. Danışman öğretim üyesi bu çalışmalar süresince öğrenciyi yönlendirmektedir. Ayrıca tez izleme komiteleri sayesinde çalışmanın devam ettiği süre boyunca belirli aralıklarla toplantılar düzenlenerek teze yönelik düzenlemeler ve yol göstermeler yapılmaktadır.
Dersin İçeriğiÖğrencilerin hazırlayacakları tezin yapılması ve tezin yürütücüsünün de içinde bulunacağı bir jüri önünde sunulması
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilimsel araştırmanın süreç ve tekniklerini konusunda bilgi ve beceri kazanılması2, 3, 10, 14F
ÖÇ2Raporlama ve sözlü sunum yapma konusunda bilgi ve beceri kazanılması2, 3, 10, 14F
ÖÇ3Tez alanındaki problemleri çözme becerisi kazanılması2, 3, 10, 14F
Öğretim Yöntemleri:2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAraştırma
2. HaftaAraştırma
3. HaftaAraştırma
4. HaftaAraştırma
5. HaftaAraştırma
6. HaftaAraştırma
7. HaftaAraştırma
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAraştırma
10. HaftaAraştırma
11. HaftaAraştırma
12. HaftaAraştırma
13. HaftaAraştırma
14. HaftaAraştırma
15. HaftaTez danışmanı ile görüşme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarTez konusuna göre farklılık gösterir
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: Doktora düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında doktora düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX
PÇ8Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliğiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"