Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Beslenme EkolojisiBES 2092016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye'de Gastrointestinal sistem ve diğer önemli sistem hastalıklarında beslenme ilişkisinin anlatılması Çevresel faktörlerin ve beslenme üzerinde etkisinin değerlendirilmesi ve ülke beslenme alışkanlıkları farklılıklarının öğretilmesi
Dersin İçeriğiTürkiye'de Gastrointestinal sistem ve diğer önemli sistem hastalıklarının gelişmesi ve tedavisinde beslenme ile ilgili konular Beslenme ve çevre etkileşimi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Dinlerin beslenmeye etkisini farkına varır.1, 2, 4A, C
ÖÇ2Beslenmeyi etkileyen ekonomiki politik, sosyal ve çoğrafi nedenleri araştırır.1, 2, 4A, C
ÖÇ3Bireyin beslenme alışkanlıklarına yaşadıkları toplumun ve ailenin temel özelliklerini değerlendirir.1, 2, 4A, C
ÖÇ4Tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin beslenme alışkanlıklarına olan değişimlerini yorumlama yetisi kazanır.1, 2, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBeslenme ve çevre Etkileşimi
2. HaftaAntik Çağ Dönemi ve Beslenme
3. HaftaM.Ö. Dönemde Beslenme
4. HaftaM.S. Döneminde Beslenme
5. HaftaTarihsel Süreçte Besin Üretimi ve Tüketimi
6. HaftaTarihsel Süreçte Besin Üretim Araç-Gereçleri
7. HaftaTarihsel Süreçte Beslenme Alışkanlıklarında Oluşan Değişiklikler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÜlkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklar
10. HaftaDinlerin Beslenmeye Etkisi
11. Haftaİslamın beslenmeye etkisi
12. HaftaEkonominin beslenmeye etkisi
13. HaftaPolitikanın beslenmeye etkisi
14. HaftaSosyal Durumun ve çevrenin beslenmeye etkisi
15. HaftaDers Tekrarı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKrause’s food & the nutrition care process, fourteenth edıtıon, 2016 Beslenme, Prof.Dr. Ayşe Baysal, 2014
Diğer KaynaklarHarrison’s Principles of Internal Medicine, 2015 Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 2016 www.uptodate.com Riyazüssalihin, İmam-ı Nevevi, Diyanet yayınları Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Bedir Yayınevi İhyau Ulum-u Din, İmam-ı Gazali, Bedir Yayınevi Tasavvufi Ahlak, Mehmet Zahid KOTKU, Seha Neşriyat
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ara Sınav 210
3Ödev 110
4Ödev 210
5Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav1.0010.0010.0000
5Ödev2.0010.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"