Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Beslenme Bilimlerinde Araştırma TeknikleriBES 5172016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa YAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilim, araştırma, bilgi kaynakları ve bilimsel yöntemi açıklar.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ2Bilim, araştırma, bilgi kaynakları ve bilimsel yöntemi açıklar.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ3Araştırma sorusundan başlayarak raporlamaya kadar araştırma sürecini tasarlar.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ4Araştırmada uygun istatistiksel yöntemleri seçer.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ5Alıntı, atıf ve diğer referans yöntemlerini bilir.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ6Araştırma etiğine uygun davranır.1, 2, 3, 4A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgi kaynakları, bilim ve araştırma, araştırma süreci I (Araştırma Konusunun ve Yönteminin Belirlenmesi, Sınırlanması, Veri Toplama Araçları)
2. HaftaTanımlayıcı İstatistikler - Araştırmalarda hata kaynakları (Sık yapılan hatalar, Tip 1/Tip 2 Hata, BIAS) ve Temel istatistik kavramlar (Değişkenler, merkezi ve yaygınlık ölçütleri, normal dağılım vb.)Bölüm 1
3. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri / T testi ve ANOVA Testi)Bölüm 3
4. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Non-Parametrik önemlilik testleri / Kruskal Walles, Mann Whitney U Testi, K Kare TestiBölüm 3
5. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri – Kolerasyon ve Regresyon Testi)Bölüm 4
6. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri – Çoklu Regresyon Testi)Bölüm 4
7. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri – Faktör Analizi)Bölüm 5 ve 6
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri )Bölüm 7
10. HaftaNitel Araştırma IBölüm 9 ve 10
11. HaftaNitel Araştırma IIBölüm 10
12. HaftaNitel Araştırma IIIBölüm 11
13. HaftaÖrnekleme TürleriBölüm 2
14. HaftaAraştırma raporu hazırlama, alıntı, atıf ve araştırmada etik I
15. HaftaAraştırma raporu hazırlama, alıntı, atıf ve araştırmada etik I
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ders Devam20
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.0035.0035.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0045.0045.0000
Toplam İş Yükü192
Toplam İş Yükü / 25 (s)192 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"