Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Beslenme Bilimlerinde Araştırma TeknikleriBES 5172016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa YAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Beslenme ve Diyetetik alanında araştırma yöntemleri, araştırma planlama aşamaları, araştırma ve yayın etiği ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve bu konularda öğrencilere farkındalık kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiAraştırma amaç ve hipotezlerinin kurulması Beslenme ve Diyetetik alanında uygulanabilecek farklı araştırma yöntemleri Araştırmanın planlanması Araştırmanın yürütülmesi sırasında gerçekleşebilecek olası hatalar ve önleme yöntemleri Araştırma sonuçlarının raporlanması Araştırma ve yayın etiği temel ilkeleri Araştırma konusu ile ilgili uygun etik kurul başvurusu gereklilikleri En sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve önleme yöntemleri En sık görülen yayın etiği ihlalleri ve önleme yöntemleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilim, araştırma, bilgi kaynakları ve bilimsel yöntemi açıklar.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ2Bilim, araştırma, bilgi kaynakları ve bilimsel yöntemi açıklar.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ3Araştırma sorusundan başlayarak raporlamaya kadar araştırma sürecini tasarlar.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ4Araştırmada uygun istatistiksel yöntemleri seçer.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ5Alıntı, atıf ve diğer referans yöntemlerini bilir.1, 2, 3, 4A, F
ÖÇ6Araştırma etiğine uygun davranır.1, 2, 3, 4A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgi kaynakları, bilim ve araştırma, araştırma süreci I (Araştırma Konusunun ve Yönteminin Belirlenmesi, Sınırlanması, Veri Toplama Araçları)
2. HaftaTanımlayıcı İstatistikler - Araştırmalarda hata kaynakları (Sık yapılan hatalar, Tip 1/Tip 2 Hata, BIAS) ve Temel istatistik kavramlar (Değişkenler, merkezi ve yaygınlık ölçütleri, normal dağılım vb.)Bölüm 1
3. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri / T testi ve ANOVA Testi)Bölüm 3
4. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Non-Parametrik önemlilik testleri / Kruskal Walles, Mann Whitney U Testi, K Kare TestiBölüm 3
5. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri – Kolerasyon ve Regresyon Testi)Bölüm 4
6. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri – Çoklu Regresyon Testi)Bölüm 4
7. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri – Faktör Analizi)Bölüm 5 ve 6
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİstatistiksel Yöntemler (Parametrik önemlilik testleri )Bölüm 7
10. HaftaNitel Araştırma IBölüm 9 ve 10
11. HaftaNitel Araştırma IIBölüm 10
12. HaftaNitel Araştırma IIIBölüm 11
13. HaftaÖrnekleme TürleriBölüm 2
14. HaftaAraştırma raporu hazırlama, alıntı, atıf ve araştırmada etik I
15. HaftaAraştırma raporu hazırlama, alıntı, atıf ve araştırmada etik I
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuEunsook T. Koh, Willis L. Owen. Introduction to Nutrition and Health Research, Springer Science + Business Media, LLC., New York 2000. Walter Willett, Nutritional Epidemiology, 3rd Edition, Oxford Publishing, 2013. Julie A. Lovegrove, Leanne Hodson, Sangita Sharma, Susan A. Lanham-New. Nutrition Research Methodologies, Blackwell Publishing, Oxford 2015. Barrie E. Margetts, Design Concepts in Nutritional Epidemiology, 2nd Edition, Oxford Press, 1997 Helen Aveyard, Doing a Literature Review in Health and Social Care: A Practical Guide, McGraw-Hill, England 2014. European Textbook on Ethics in Research, EU Commission, 2010. Ezekiel J. Emanuel, Christine C. Grady, Robert A. Crouch, Reidar K. Lie, Franklin G. Miller, David D. Wendler, The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics, Oxford Publishing, New York 2011.
Diğer KaynaklarEFAD, International Code of Ethics and Code of Good Practice, September 2008. Marcus Düwell, Bioethics. Taylor and Francis, 2012.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ders Devam20
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.0035.0035.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0045.0045.0000
Toplam İş Yükü192
Toplam İş Yükü / 25 (s)192 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"