Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıMIM 5052016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin kapsamında, peyzaj düzenleme ve park tasarımı kavramları ile bu düzenleme ve tasarımların kent hayatı içindeki işlevleri işlenecektir. Yeşil alan tasarımı yaparken gerekli olan toprak bilimi ekoloji ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Peyzaj düzenleme ve park tasarımı yaklaşımları hakkında güncel örnekler gösterilecektir. Kentsel alan düzenlemede kullanılan en önemli park elemanlarının ve doğal bitkilerin hangileri olduğu anlatılacaktır. Park mimarisinin tarihten günümüze kadar olan gelişimi hakkında bilgi verilecektir. Dersin sonunda peyzaj tasarımı kavramının bir doğa ve kültür ürünü olduğunun keşfedilmesi hedeflenmektedir. Peyzaj tasarımın kentleşmenin bir parçası olduğu kavramı Ders süresi içerisinde anlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, kentsel yerleşmelerde yeşil alanların rolü üzerinde de durulacaktır. Dersin sonunda bir alan çalışması ile öğrenilen kavramların uygulaması yaptırılacaktır.
Dersin İçeriğiAçık ve Yeşil Alan kavramları, Açık Alanların Kentsel Dokudaki Analizleri, fonksiyonları, Kentsel Yeşil Alan Sınıflandırılması, İlköğretim, Mahalle Ünitesi, Semt Ünitesi, Kent ve Metropol Düzeylerindeki Yeşil Alanlar ve Planlama- tasarım ilkeleri ve uygulamaları, Kentsel Kamusal Alan tanımı, meydanlar ve yaya bölgeleri planlama- tasarım ilkeleri ve uygulamaları, Kentsel Peyzaj tanımı, kapsamı, oluşumu ve tarihsel süreci, Kentsel peyzaj öğeleri, Kentsel peyzaj analizi, dış ve iç peyzaj kavramları, Kentsel peyzaj, kent formu ve kent kimliği ilişkileri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Peyzaj düzenleme hakkında temel bilgilerin kazandırılması1, 3, 5, 14C, D
ÖÇ2Güncel kentsel peyzaj çalışmalarını tanımak ve kent parkları üzerinden irdeleyebilmek1, 3, 5, 14C, D
ÖÇ3Peyzaj tasarımı ve kentsel tasarım ilişkisini analiz edebilmek ve uygulamaya aktararbilmek1, 3, 5, 14C, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:C:Ödev, D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin işleyişinin açıklanması
2. HaftaPeyzaj düzenleme-temel bilgiler
3. HaftaPeyzaj düzenleme-temel bilgiler
4. HaftaPeyzaj düzenleme-temel bilgiler
5. HaftaYeşil tasarım, ekoloji ve sürdürülebilir tasarım
6. HaftaYeşil tasarım, ekoloji ve sürdürülebilir tasarım
7. HaftaI. Araştırma Ödevi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYeşil tasarım, ekoloji ve sürdürülebilir tasarım
10. HaftaPeyzaj yapıları,parklar ve güncel kentsel peyzaj çalışmaları
11. HaftaPeyzaj yapıları,parklar ve güncel kentsel peyzaj çalışmaları
12. HaftaPeyzaj yapıları,parklar ve güncel kentsel peyzaj çalışmaları
13. HaftaII. Araştırma Ödevi
14. HaftaPeyzaj tasarımı: araştırma, analiz ve projelendirme
15. HaftaPeyzaj tasarımı: araştırma, analiz ve projelendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuzorunlu kaynak bulunmamaktadır
Diğer KaynaklarEldem, S.H., (1976), “Türk Bahçeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Ankara. Booth, N.K, (1983), “Basic Elements of Landscape Architectural Design” The Garden Book, (2003), Phadion Pres Limited, London. Akdoğan, G., (1974), “Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi”, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayını, Ankara. Moughtin,C., Shirley, P., (2005), "Urban Design: Green Dimensions", Architectural Press,UK Buell, L.,(2010), “Ecological Urbanism and/as Urban Metaphor, Ecological Urbanism, edt. Mostafavi M., Doherty, G., Lars Müller Publishers, Germany Cohen, P.S., Naginski, E.,(2010), “The Return of Nature”, Ecological Urbanism, edt. Mostafavi M., Doherty, G., Lars Müller Publishers, Germany. Doherty, G., (2010), “There’s More to Green than Meets the Eye: Green Urbanism in Bahreyn”, Ecological Urbanism, edt. Mostafavi M., Doherty, G., Lars Müller Publishers, Germany. Bava, H., Behrens, E., Craig, S., Wall, A., (2010), “Greenmetropolis”, Ecological Urbanism, edt. Mostafavi M., Doherty, G., Lars Müller Publishers, Germany.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 120
2Ödev 220
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.002.0010.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0040.0080.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0055.0055.0000
Toplam İş Yükü190
Toplam İş Yükü / 25 (s)190 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"