Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Depreme Dayanıklı Yapı TasarımıMIM 6102016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir deprem bölgesi olan ülkemizde mimarlık öğrencilerine deprem olgusunu tanıtmak, tasarımın başında inşaat mühendisi ile işbirliği yapabilmek ve bu amaçla ortak dil geliştirebilme yetkinliğinin kazandırmak amaçlanmaktadır.. Bu amaçla geçmiş depremlerden alınacak dersler, geçerli yönetmelikler, yapıların taşıyıcı sistem düzenlemesi, depremin taşıyıcı olmayan elemanlara etkisi, güçlendirme teknikleri, sismik izolasyon anlatılmaktadır.
Dersin İçeriğiTeknolojik yapılar, yüksek yapı sistemleri, büyük açıklıklı sistemler ve tasarım esasları, sismik yalıtım, çadır sistemler, asma-germe sistemler, şişme sistemler ve bunlara ilişkin örnekler.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Mimari proje tasarımlarında deprem yönünden dikkate alınması gereken hususları ve geçerli deprem yönetmeliğinin gereklerini kavrama.1A
ÖÇ2Yapılarda Deprem Sonrası Hasar Belirlenmesi ve Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri geliştirebilme.1A
ÖÇ3Mevcut Binaların Deprem Etkisindeki Davranışının Değerlendirilmesi, Güçlendirme Kararları Alabilme.1A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş, Depremlerin Oluşumu Özellikleri ve Sınıflandırılması
2. HaftaDünyanın ve Türkiye'nin Depremselliği.Geçmiş Depremler, Dalga Hareketi Olarak Deprem, Deprem Şiddetleri ve Deprem Büyüklüğü (Magnitude) Kavramları
3. HaftaSismik Risk, Afet Yönetimi Kavramları
4. HaftaDeprem Etkisindeki Yapı Elemanlarının Davranışı. Yapılarda Hasar Oluşma Nedenleri
5. HaftaDeprem Hasarları Sebep Sonuç İlişkileri
6. HaftaTaşıyıcı Sistem Düzenleme Sorunları. Betonarme Yapılar
7. HaftaTaşıyıcı Sistem Düzenleme Sorunları. Betonarme Yapılar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTaşıyıcı Sistem Düzenleme Sorunları. Yığma ve Tarihi Yapılar, Çelik Yapılar
10. HaftaDepreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri, Türk Deprem Yönetmeliği (2007)
11. HaftaYapılarda Deprem Sonrası Hasar Belirlenmesi ve Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri
12. HaftaYapılarda Deprem Sonrası Hasar Belirlenmesi ve Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri
13. HaftaMevcut Binaların Deprem Etkisindeki Davranışının Değerlendirilmesi, Güçlendirme Kararları
14. HaftaSismik izolasyonlar, Enerji Sönümleyiciler
15. HaftaDeprem Mimarlığı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuzorunlu kaynak bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar· E. Erman (2002). Deprem Bilgisi ve Deprem Güvenli Mimari Tasarımı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi. 975-429-197-7 · B. A.Bolt (2005). Depremler. TÜBİTAK. - · E.Canbay, U.Ersoy, G.Özcebe, H.Sicimoğlu, T.Wasti (2008). Binalar için Deprem Mühendisliği Temel İlkeler. Bizim Büro. · A. Barka, A. Er (2006). Depremini Bekleyen Şehir Istanbul. Epsilon. · J.Ambrosse, D.Vergun (1995). Simplified Building Design for Wind and Earthquakes. John Wiley and Sons. · Z.Celep, N.Kumbasar (2004). Deprem Mühendisliğine Giriş. İhlas Matbaacılık. · (2007). Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik. TMMOB-İMO. 9944-89-108-8
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.0055.0055.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0060.0060.0000
Toplam İş Yükü190
Toplam İş Yükü / 25 (s)190 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"