Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Konut Üretiminin EvrimiMIM 6092016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Konut üretiminde yaşanan dönüşümleri toplumsal, ekonomik ve kültürel yapıdaki değişimler bağlamında irdelemek, bu değişimin ürüne ve sürece etkisini yorumlamak.
Dersin İçeriğiTarihsel süreç içerisinde ekonomik, kültürel ve toplumsal değişimler bağlamında konut piyasasında yaşanan değişimler. Konutun üretim ve tüketim süreçlerinde yaşanan değişimler, bu değişimlerin kentsel mekana, konut yerleşmelerine ve konutun üretimine etkisi. Geleneksel konutlar, çağdaş konutlar, apartmanlar, gecekondular, villalar, çok katlı konutlar, kent içi siteler, kent dışı siteler vb. konut türlerinin üretim süreçlerinin değişimi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Konut piyasasını ve bu piyasadaki üretim ve tüketim süreçlerini toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeler bağlamında değerlendirebilme becerisi1, 5, 14A, C
ÖÇ2Konut üretiminde sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşünerek, değişime öncülük edebilme becerisi1, 5, 14A, C
ÖÇ3Konut üretiminde farklı durumlar ve koşullar altında yeni bilgi ve yaklaşımlar üretebilme becerisi1, 5, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 5:Gösterim, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin tanıtımı
2. HaftaModern barınma biçimlerinin kaynağı
3. HaftaToprak/bina spekülasyonu ve konut piyasası
4. HaftaModern şehirlerde morfolojiler ve tipolojiler
5. HaftaYeni evler, yeni odalar, yeni eşyalar: Yeni orta sınıfların yaşam ve tüketim kalıpları
6. HaftaKonut piyasalarında yaşam ve tüketim kalıpları: İşçiler ve işsizler
7. HaftaKonut reformu arayışları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDevlet politikası olarak konut reformu arayışları
10. HaftaModernizm ve konut
11. HaftaModernizm ve konut
12. HaftaModernizmin krizi ve konut piyasasına etkileri
13. HaftaPostmodernizm ve konut: çeşitlenen yaşam biçimleri, barınma anlayışları, yeni konut sunum biçimleri
14. HaftaPostmodernizm ve konut: yeni ev teknolojileri
15. HaftaSunum
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarSennett, R., 2002, Ten ve Taş, Metis Yayınları. Giedon, S., 1969, Mechanization Takes Command, W W Norton Bilgin, İ, 1992, Konut Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi, YÜMFED Yayınları. Clark, L., 1992, Building capitalism, Routledge, Londra. Lefebvre, H., 2007, Modern Dünyada Gündelik Hayat, Metis Yayınları. Harvey, D., 1977, Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.0035.0035.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0030.0030.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü190
Toplam İş Yükü / 25 (s)190 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"