Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Korumanın Yasal Boyutu ve UygulamalarMIM 6032016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doktora öğrencilerine Dünya Mirası kavramı, ölçütleri ve bu alanlardaki koruma uygulamaları hk bilgi vermek ve bu konuda araştırmacı ve uzman olarak görev yapabilecek düzeyde eğitmek.
Dersin İçeriğiUnesco teskilatı kuruluş ve görevleri, Dünya Mirası kavramı , kökenleri ve ilk tartışmalar, 1972 Paris, Nairobi kongreleri, ‘’1972 Dünya Kültür ve Doğal Mirasının Korunmasına Yönelik Sözleşme” (Kısa tanım: Dünya mirası sözleşmesi) kabul eden devletler , yükümlülükleri., Doğal ve Kültürel Varlıkların Dünya Mirası listesine seçim ölçütleri, ve süreçleri Dünya Miras Komitesi çalışma değerlendirme yöntemleri Dünya mirası uygulama rehberi, ve rehberin kullanılma yöntemi, Dünya Mirası öneri dosyası hazırlama formatı Dünya mirası listesi, kapsamı ve içeriği Dünya mirası sistemi içindeki uluslar arası kurum ve kuruluşlar, ICCROM, ICOMOS, UICN ve işlevleri. “üstün evrensel değer” “ özgünlük” “ bütünlük” “kültürel peysaj” “tampon bölge” vb. kavramlar ve içerikleri ve koruma boyutları, Dünya Mirası uygulama rehberi, Aktif izleme ve periyodik raporlar, ICOMOS Dünya Kültür Mirası etki değelendirme rehberi , Risk altındaki Dünya Mirası Listesi. Dünya Mirası alanlarında koruma ölçütleri, ve bu ölçütlerin mimari koruma alanına etkileri ve Dünya mirası alanlarında koruma uygulamalarına ilişkin ulusal ve uluslar arası sorunlar. Dünya Mirası Programı ve Turizm ilişkisi Türkiye ve dünyada Dünya mirası alanları ve yapılarında alan yönetim planı sorunları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Dünya ve Türkiye’deki korumaya ilişkin yasal düzenlemeler hakkın bilgi sahibi olmak1, 14A, C
ÖÇ2Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet sonrası koruma anlayışı ve aralarındaki farkı kavramak1, 14A, C
ÖÇ3Bir restorasyon uygulama aşamasında yasal süreci değerlendirme bilgisine sahip olmak. 1, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDünyadan Örneklerle, Günümüzdeki Korumaya İlişkin Yasal Düzenlemeler
2. HaftaKoruma Konusunda Çalışan Uluslar arası Örgütler
3. HaftaÜlkemizde Korumaya İlişkin Yasal Organizasyonun Kurulması ve Gelişimi
4. HaftaOsmanlı Dönemindeki Koruma Anlayışı ve Müzecilik
5. HaftaCumhuriyet Sonrasında Koruma Anlayışının Değişimi ve Yasal Düzenlemeler
6. HaftaTürk Tarih Kurumu Çalışmaları ve Arkeolojik Kazılar
7. HaftaTürk Tarih Kurumu Çalışmaları ve Arkeolojik Kazılar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu(Kurulması, ilk çalışmaları, koruma bürokrasisi içindeki yeri)
10. Hafta2863 Sayılı Koruma Kanunu ve Korumayla İlgili Diğer Yasa, Yönetmelik, Tüzük, İlke Kararları
11. HaftaYasa, Yönetmelik, Tüzük, İlke Kararları ve Bu Mevzuata Dayalı Uygulamaların Eleştirisi
12. HaftaKoruma Uygulamalarına Başlamadan Önce Yapılması Gereken İşlemler(Yasal araştırma, restorasyon projeleri, onay, organizasyon süreci)
13. Haftaİlgili Kişi ve Kurumların Yetki ve Sorumlulukları
14. Haftaİlgili Kişi ve Kurumların Yetki ve Sorumlulukları
15. HaftaGeleneksel Konut ve Anot Yapı Restorasyonu Örneğinde Bürokratik Sürecin Tanımı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuzorunlu kaynak bulunmamaktadır.
Diğer KaynaklarICOMOS, Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi, ICOMOS Türkiye yay., Ocak 2011, İstanbul The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention , UNESCO, Paris, 2011 Ahunbay Zeynep (ed) “Dünya Mirası İstanbul – World Heritage” Vakıfbank yay. İstanbul, 2010 Binan Can , “Ahşap Yapıların Restorasyonunda Yasal Çerçeve ve Çağdaş Koruma Arasındaki İlişkiler” KUDEB, Ahşap Yapılar Koruma Restorasyon ve Sürdürülebilirlik Kriterleri Paneli1, 14-15 Ekim 2009 , Ahşap Eğitim Atölyesi , İstanbul,s.97-105 Binan Can, Binan D, “ L’esprit du.Lieu a Bergama (Pergame) Identification et Analyse de Menaces”,Spirit of Place: Between Tangible and Intangible Heritage – L’esprit du Lieu: entre le patrimoine materiel et immateriel, edited by Laurier Turgeon,les presses de l’université Laval, 2009 (3.trimestre) p. 137-153, ISBN 978 2-7637-8994-1 EMBARQ. (2009) Istanbul-World Heritage Plan (http://www.embarq.org/en/project/istanbul-world-heritage-plan, 20.07.2009). Binan, Can, “İstanbul Karasurlarının Korunma Durumlarının Dünya Mirası Komitesi’nin izleme esaslarına göre değerlendirilmesi” , İstanbul Karasurlarinin Korunmasi İçin Uygun Yaklaşım ve Yöntemler Sempozyumu, İstanbul 20-22 Ocak 2007, İBB Yayını, s.62-66 Istanbul Metropolitan Municipality. (2007) International Symposium on Appropriate Methods and Approaches for the Conservation on the Land Walls, 20-22 January 2007, İstanbul. Ahunbay, Z. (2006) “İstanbul‟un Tarihi Alanları”, In: (Ed. Pulhan, G.): Dünya Mirasında Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 3067, Sanat Eserleri Dizisi 456, Ankara, 13-123. Binan, Can, “Türkiye’de Anıtsal Mimari Mirasın Restorasyonu ve Özgünlüğünün Korunması ile ilgili Riskler”, TAÇ Vakfının 25 Yılı Armağan Kitabı , Türkiye’de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras, İstanbul, 2001, s.109-119. (ISBN 975-97484-1-X) Binan Can , Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü’nden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslar Arası Evrim Süreci, İstanbul, Ytü Yayını: Ytü.Mf.Yk-99.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.0040.0040.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0030.0030.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0045.0045.0000
Toplam İş Yükü190
Toplam İş Yükü / 25 (s)190 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"