Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İleri Gıda MikrobiyolojisiGIM 5092016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ertan ERMİŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ertan ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; yüksek lisans eğitimi alan öğrencileri, gıdalarla mikroorganizmaların etkileşimleri, yararlı ve zararlı mikroorganizmalar, endüstriyel mikrobiyoloji, gıda üretiminde mikroorganizmaların kullanımı ve mikrobiyolojik kalite kontrol konularında bilgilendirmektir
Dersin İçeriğiGıdalarda mikrobiyal gelişimi etkileyen faktörler, yararlı mikroorganizmalar ve yarar mekanizmaları, zararlı mikroorganizmalar ve zarar mekanizmaları, endüstriyel mikrobiyoloji, mikroorganizmalar kullanılarak üretilen gıdalar, enzimler, bakteriyosinler, starter kültürler, mikrobiyal kalite ve güvenlik, hızlı tanı yöntemleri, biyosensorler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci;1-gıda mikrobiyolojisinin temel kavramlarını, 2-mikrobiyal üreme ve metabolizma kavramlarını, 3-mikroorganizmaların bulaşma kaynaklarını, 4-gıdalarda bulunan mikroorganizmaların fonksiyonlarını bilir1, 2, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş ve temel kavramlar
2. HaftaGıdalarda mikroorganizmaların gelişimini etkileyen faktörler
3. HaftaGıda endüstrisinde yararlı mikroorganizmalar ve yarar mekanizmaları, probiyotikler
4. HaftaGıda endüstrisinde zararlı mikroorganizmalar ve zarar mekanizmaları
5. HaftaEndüstriyel mikrobiyoloji
6. HaftaMikroorganizmalar aracılığı ile üretilen gıdalar ve enzimler
7. HaftaMikroorganizmalar tarafından üretilen antimikrobiyal maddeler; bakteriyosinler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBakteri starter kültürleri ve işlevleri
10. HaftaKüf starter kültürleri ve işlevleri
11. HaftaMaya starter kültürleri ve işlevleri
12. HaftaGıdalarda mikrobiyolojik kalite ve güvenliğin sağlanması
13. HaftaGıdalarda mikroorganizmaların hızlı tanı yöntemleri
14. HaftaMikrobiyal esaslı biyosensörler
15. Haftagenel tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuErkmen O. 2013. Gıda Mikrobiyolojisi 4. Baskı. Efil Yayınevi, Ankara
Diğer KaynaklarPichhardt,K. Gıda Mikrobiyolojisi. Literatür Yayıncılık, 2007 Adams,M.R., Moss,M.O. Food Microbiology. RSC, 2005
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 125
2Ödev 225
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0010.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü103
Toplam İş Yükü / 25 (s)103 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"