Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gıda KolloidleriGIM 6022016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. İbrahim GÜLSEREN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gıdalarda kolloidal sistemlerin öneminin incelenmesi; bu sistemlerin ürün kalitesine etkilerinin kavranması.
Dersin İçeriğiKolloidal sistemler; ürün formülasyonları; kararlılık; kalite karakteristikleri; tüketici perspektifleri; yasal durum.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kolloidal sistemlerin öneminin anlaşılması; kolloidlerin yeni gıda formülasyonlarına yönelik olarak kullanımına yönelik altyapının oluşturulması.1, 2, 3, 4, 10, 14, 16A, B, C, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev, D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKolloidal sistemler - GirişDers slaytları 1
2. HaftaGıdalarda bulunan kolloidal yapılarDers slaytları 1
3. HaftaKolloidal sistemlerin tasarımıDers slaytları 1
4. HaftaMakale oturumu IMakale 1
5. HaftaKolloidal sistemlerin gıdalarda kullanımıDers slaytları 1
6. HaftaKolloidal sistemlerin gıdalarda kullanımı IIDers slaytları 1
7. HaftaMakale oturumu IIMakale 2
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKararlılıkDers slaytları 1
10. HaftaKalite karakteristikleriDers slaytları 1
11. HaftaDiğer bileşenlerle etkileşimDers slaytları 1
12. HaftaMakale oturumu IIIMakale 3
13. HaftaKristalizasyonDers slaytları 1
14. HaftaKolloidal sistemlerin analiziDers slaytları 1
15. HaftaMakale oturumu IVMakale 4
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. An Introduction to Food Colloids. Eric Dickinson (1992).
Diğer KaynaklarAlanla ilgili makaleler düzenli olarak incelenecektir.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik olarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur.X
PÇ2Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanırX
PÇ3Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.X
PÇ4Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.X
PÇ5Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
PÇ6Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak akademik sunum yapma ve tartışabilme becerisi kazanır.X
PÇ7Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 120
2Ödev 220
3Uygulama 120
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.003.0045.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0015.0030.0000
6Uygulama1.0020.0020.0000
7Final1.0040.0040.0000
Toplam İş Yükü180
Toplam İş Yükü / 25 (s)180 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"