Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İleri Sistem EnstegrasyonuCSE 6152016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Robotik sistemlerin kullanım alanlarının genişliği göz önünde bulundurularak, her alanda uygulama geliştirmeyi mümkün kılabilecek kontrol teorisi ve uygulamaları ders kapsamında ele alınacaktır. Laplace Dönüşümü, Transfer Fonksiyonu, Sistemlerin Diferansiyel Denklemlerle İfadeleri ve Çözümleri, Açık Çevrim ve Kapalı Çevrim Kontrol, PID (Oransal-İntegral-Türev) Kontrol Teorisi, Matlab/Octave Uygulamaları, Proje Çalışmaları derste işlenecek konulardır.
Dersin İçeriğiRobotik sistemlerin kullanım alanlarının genişliği göz önünde bulundurularak, her alanda uygulama geliştirmeyi mümkün kılabilecek kontrol teorisi ve uygulamaları ders kapsamında ele alınacaktır. Laplace Dönüşümü, Transfer Fonksiyonu, Sistemlerin Diferansiyel Denklemlerle İfadeleri ve Çözümleri, Açık Çevrim ve Kapalı Çevrim Kontrol, PID (Oransal-İntegral-Türev) Kontrol Teorisi, Matlab/Octave Uygulamaları, Proje Çalışmaları derste işlenecek konulardır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kontrol teorisindeki temel kavram ve problemlerin tanımlanması ve açıklanabilmesi1, 2A
ÖÇ2Dinamik sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılabilmesi1, 2A, D
ÖÇ3Kontrol Sistemlerinin geçici ve sürekli hal cevaplarının analiz edilebilmesi1, 2A, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKontrol sistemlerine giriş: Genel tanımlar
2. HaftaKontrol sistemi örnekleri. Geribesleme kavramı.
3. HaftaMatematiksel altyapı: Laplace dönüşümü.
4. HaftaMATLAB kullanımı.
5. HaftaDinamik sistemlerin matematiksel modelleri: Transfer fonksiyonları. Blok diyagramları.
6. HaftaDurum uzayında modelleme
7. HaftaDoğrusallaştırma.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKontrol sistemlerinin geçici ve sürekli hal cevabı analizleri.
10. HaftaKararlılık analizi.
11. HaftaKöklerin yeri çizimi temelli analiz ve tasarım: Köklerin yeri çizimleri. Köklerin yeri çizimi ile faz ilerleten, faz gerileten, faz gerileten-ilerleten kompanzatör tasarımları
12. HaftaKöklerin yeri çizimi temelli analiz ve tasarım: Köklerin yeri çizimleri. Köklerin yeri çizimi ile faz ilerleten, faz gerileten, faz gerileten-ilerleten kompanzatör tasarımları
13. HaftaFrekans cevabı analizi
14. HaftaProje Çalışması
15. HaftaProje Çalışması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuModern Control Engineering – Katsuhiko Ogata (5th Edition)
Diğer KaynaklarMatlab for Control Engineers – Katsuhiko Ogata
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileriX
PÇ2Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisiX
PÇ3 Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi X
PÇ4Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisiX
PÇ5Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri X
PÇ6Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmak X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.003.003.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0038.0038.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"