Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Dağıtık SistemlerCSE 5072016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Farzad KIANI
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Farzad KIANI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere, dağıtık sistemler ve uygulamarda temel kavramları tanıtmak, bu sistemlerin belirleyici özelliklerini tanımlamak, görevler arası iletişim, ortakatman, dağıtık nesneler, isim ve ağ hizmetleri konularını tartışmak, yeni dağıtık sistemlerin tasarımını yapma becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriğiDers başlıca şu konulardan oluşmaktadır: Dağıtık Sistem tanımları. Kaynak paylaşımı ve Ağ. Dağıtık Sistemlerin sağlaması amaçlanan özellikler. Dağıtık Sistem Türleri. Mimari Yapılar. Katmanlı Yapı. Ortakatman. Threadler ve Görevler. İstemciler. Sunucular. Görevler arası iletişim. Uzak Prosedürü Çağırma. İsimlendirme ve ağ servisleri. Olaylar ve process durumları. Mantıksal Zaman ve mantıksal Saat. Dosya sistem tasarımı.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1DS'leri araştırarak öğrenme ve gerçek ortamlarda uygulama1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş; DS ile ilgili tanımlar, DS özellikleri1-13
2. HaftaDS sistemlerinin amaçları ve çeşitleri14-30
3. HaftaMimari Seçenekler33-68
4. HaftaProcessler Arası İletişim, socket, server socket69-90
5. HaftaGörevler ve threadler90-115
6. Haftaİletişimde Katmanlı Yapı115-145
7. Haftaİletişimde Katmanlı Yapı145-179
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİsimlendirme179-202
10. Haftaİsimlendirme202-230
11. HaftaSenkronizasyon ve Mantıksal Saat231-251
12. HaftaSenkronizasyon Algoritmaları251-272
13. HaftaTutarlılık ve Veri Tekrarı273-298
14. HaftaGüvenlik377-440
15. HaftaHata toleransı320-375
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuA. S. Tanenbaum and M. V Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms, 2nd Ed., Pearson Edu. Int’l, 2007
Diğer KaynaklarGeorge Coulouris, Jean Dollimore and Tim Kindberg, Distributed Systems:Concepts and Design, Fourth Edition, Pearson Edu. Ltd., 2005
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileriX
PÇ2Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisiX
PÇ3Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisiX
PÇ4 Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisiX
PÇ5 Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileriX
PÇ6 Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında araştırmacı düzeyinde bilgi sahibi olmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 15
2Uygulama 145
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0010.0020.0000
6Uygulama2.0010.0020.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü173
Toplam İş Yükü / 25 (s)173 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"