Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Yeni Eğilimler-ICSE 5192016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders öğrencileri Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde oluşan yeni eğilimlerle, trend olan konularla ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiDers’te “Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Eğilimler, Teknolojinin trendi ve bunun Sektöre olan yansımaları, Yakınsama, Yakınsamanın Sektörde yol açtığı değişim, Telematik Uygulamalar, 4G ve 5G Sistemler (4. Ve 5. Nesil sistemler) ile ilgili bilgiler ve gelişmeler anlatılacak.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Popüler teknolojiler hakkında fikir sahibi olmak1, 2, 3A
ÖÇ2Bilişim sektöründe tecrübeli kişilerin bilgilerinden yararlanmak1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMOBİL TEKNOLOJİLERDE EĞİLİMLER ( Kablosuz Teknolojilerdeki Gelişim, Mobil Trafikteki Eğilim
2. Hafta4G TEKNOLOJİSİ (IMT-Advanced) (LTE (Uzun Dönemli Dönüşüm Sistemleri)
3. HaftaYENİ NESİL ŞEBEKELER (NGN) AND VOIP (Yeni Nesil Şebekelere İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri, VoIP Şebekeler)
4. HaftaBİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER (Düzenleme ve Rekabet, Etkin Enerji Kullanımı, BİT için Yeni Alanlar)
5. HaftaDEĞİŞİM VE FARKLILAŞMA (Teknoloji Eğilimlerindeki Değişim Ve Şebekelerde Farklılaşma)
6. HaftaPİYASA EĞİLİMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER (Sabit Pazar Eğilimlerinde Değişiklikler, Mobil Pazar Eğilimlerinde Değişiklikler ve Cep Telefonu Kullanımında Çeşitlilik)
7. HaftaGENİŞBAND EĞİLİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK ( İnternet Trafiğinde Farklılaşma, Hızlı İnternet İhtiyacındaki Artış)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYAKINSAMA (Yakınsamayı Etkileyen Faktörler, Yakınsama Etkilerinin Görüldüğü Alanlar)
10. HaftaYAKINSAMA (Sabit-Mobil Altyapı Operatörlerinin Yakınsaması Haberleşme Cihazları Yakınsaması)
11. HaftaYAKINSAMA (Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yakınsaması, Düzenleyici Kurumların Yakınsama, Sektörler arası Yakınsama)
12. HaftaTELEMATİK (Telematik Uygulamalar)
13. HaftaBİLGİ TOPLUMU İÇİN TEKNOLOJİLER (WI-FI Entegrasyonu)
14. Hafta5 G TEKNOLOJİSİ (5. Nesil Sistem)
15. HaftaBİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE YARINI (Temel Gözlemler, Eğilimler, Öngörüler ve Öneriler)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDers slaytları
Diğer Kaynaklarİnternet kaynakları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileriX
PÇ2Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisiX
PÇ3 Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisiX
PÇ4 Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisiX
PÇ5 Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileriX
PÇ6 Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.008.00128.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.006.006.0000
Toplam İş Yükü186
Toplam İş Yükü / 25 (s)186 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"