Çalışma İmkanları


Programı ile şehirsel kuram ve politikalar konusunda üst düzeyde bilgilenmiş, kentsel çevre sorunlarını analiz etme yeteneği kazanmış ve bu süreçte yaratıcı ve geniş bir perspektifte alternatifli düşünce sistemi geliştirebilen, niteliksel ve niceliksel yöntemleri güncel teknolojilerle ilişkilendiren bir meslek adamı ve akademisyen yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"