Çalışma İmkanları


Mimarlık Doktora Programı ile mimarlık konusunda üst düzeyde bilgilenmiş, mimari çözümler üretme yeteneği kazanmış ve bu süreçte yaratıcı ve geniş bir perspektifte alternatifli düşünce sistemi geliştirebilen, niteliksel ve niceliksel yöntemleri güncel teknolojilerle ilişkilendiren bir meslek adamı ve akademisyen yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"