Program Hakkında


Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 30 kredilik (Toplam 90 AKTS) 10 adet ders ve proje çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır.

Amaç:

Bu program ile Gıda mühendislerinin gıda üretim ve muhafaza teknikleri ile gıda çeşitliliği, ayrıca gıda güvenliği sağlama koşulları konusunda uzmanlaşarak ülkemiz gıda sanayinin gelişimine yeterli katkı sağlamaları amaçlanmıştır.

Hedefi:

Gıda sanayinin çeşitli alanlarında konusunda yetkin uzman Gıda Mühendisleri yetiştirmek, dolayısıyla Gıda Sanayine katkı sağlamak ve akademisyen olmak isteyen Gıda Mühendislerine olanak sağlamak programın başlıca hedefleridir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"