Amaç ve Hedefler


AMAÇ VE HEDEFLER
Amaçlar
1Çalışanlar iş hayatında çeşitli güvenlik ve iş sağlığı riskleri ile karşı karşıya gelmekte ve neticesinde de sağlık problemleri oluşabilmekte zaman zaman sakatlıklar ve hatta bazen de ölümlere kadar varan sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da konunun önemi nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü vasıtası ile iş ortamını daha sağlıklı ve güvenli hale getirebilmek için mevzuatları çerçevesinde konuya el atmıştır. 6331sayılı yasa ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğunda olması ülkemizde zaten az bulunan iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetişmiş eleman açığını daha da artırmıştır. Son zamanlarda sertifika almak isteyen kişiler için mevzuat çerçevesinde birçok eğitim kurumu açılmış fakat bunların amaca sadece sertifikalandırmaya yönelik olduğundan akademik olarak bu alana bir katkı sağlamamaktadır. Konunun önemine binaen üniversitelerimizin bazıları Yüksek Lisans programları başlatmış bulunmakta ancak ülkemiz için bu programlar potansiyel yetişmiş eleman talepleri karşısında yeterli olamamıştır. Ayrıca “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için sınava girme hakkı verilmektedir ki bu normal olarak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgeli kişilerin en az 3 yıl süre ile konu ile çalışmaları halinde mümkün olabilmektedir. Üniversitemizde verilecek bu Yüksek Lisans eğitimi neticesinde ülkemizde bulunan yetişmiş eleman açığının azalması noktasında da fayda sağlayacaktır.
Hedefler
1Üniversitemiz bünyesinden açılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Eğitimi ile bu alanlarda akademik seviyede yetişmiş kişilerin topluma ve iş hayatına kazandırılması öngörülmüştür. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"