Program Hakkında


Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans programının amacı, üniversite ve ileri teknoloji enstitülerinin mühendislik veya fen fakültelerinin dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere bilgisayar bilimi ve mühendisliği hakkında üst düzey bilgi ve uzmanlık kazandırmak, bilimsel ve teknik proje çalışmalarıyla çalışma hayatlarına katkıda bulunmaktır.

Hedefler:

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanlarında öğretim üyelerinin araştırma yapabilmesi için insan kaynağına ihtiyaç vardır ve yüksek lisans öğrencileri bu amaçla araştırma projelerinin parçası olacaktır. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin teorik ve pratik formasyon kazanmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Program, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği konularını içermekte olup  interdisipliner özelliklere sahiptir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"