Nail YILMAZ, Doç. Dr. *

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi, Göç, Kentleşme, Kimlik, Kentsel Gruplar, Kentsel Dönüşüm, Yerel Siyaset

Web: akademik.izu.edu.tr/~nail-yilmaz

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"