Bülent NAZLI, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Gıda Hijyeni , Gıda Teknolojisi , Kalite Güvence Sistemleri , Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-nazli

Adem ELGÜN, Prof. Dr.

Doktora Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Gıda Bilim ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~adem-elgun

Banu METİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Funguslarda ikincil metabolit gen kümeleri, funguslarda eşeyli üreme , Fermente gıdalarda mikroorganizma çeşitliliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~banu-metin

Ertan ERMİŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora University Of Greenwich

Araştırma Alanları: Gıda Mikrobiyolojisi , Gıda Tozları Karakterizasyonu , Gıda Üretimi ve Çevre Koruma , Isıl olmayan alternatif gıda koruma yöntemleri, Tahıl işleme teknolojisi, Helal gıda araştırmaları

Web: akademik.izu.edu.tr/~ertan-ermis

Halime PEHLİVANOĞLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Trakya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bitkisel Yağ Teknolojisi , Kalite Yönetim Sistemleri , Gıda Güvenliği , Gıda prosesleri ve laboratuvarları , Sıcak Soğuk Toz İçecek Grubu

Web: akademik.izu.edu.tr/~halime-pehlivanoglu

İbrahim GÜLSEREN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Penn State University

Araştırma Alanları: Gıdaların fiziksel özellikleri , Gıda kolloidleri , Emülsiyonlar , Gıda nanoteknolojisi , Biyoaktif moleküllerin enkapsülasyonu , Ultrasonik sensörlerin gıda teknolojisinde kullanımı , Teknik ve biyolojik fonksiyonellik gösteren süt bileşenleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-gulseren

Muhammed Zeki DURAK, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora Cornell University

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammed-durak

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"