Mustafa Nizamettin ERDURAN, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü

Araştırma Alanları: Hızlı Nötron Fiziği, Nükleer Yapı Fiziği, Nükleer Cihazlar, Nükleer Teknik Uygulamaları

Web: akademik.izu.edu.tr/~nizamettin-erduran

Bayram ÜNAL, Prof. Dr.

Doktora: De Montfort University

Araştırma Alanları: Yarıiletken Nanoteknolojisi, Dalga Klavuzlu Lazer, İleri (nano)Sensör Teknolojisi, BiyoNanoTeknoloji, Sayısal Mantık Tasarımı, Fiber-Optik Haberleşme

Web: akademik.izu.edu.tr/~bayram-unal

Fatih KOÇAN, Doç. Dr.

Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü

Araştırma Alanları: Bilgisayar Bilimleri , Bilgisayar Mühendisliği , VLSI, FPGA, Yüksek Başarımlı Hesaplama , Yapay Sinir Ağları

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatih-kocan

Aydın Tarık ZENGİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Graduate School Of Science And Technology

Araştırma Alanları: Kontrol Sistemleri, Robot Teknolojileri, Gömülü Sistemler, Linux

Web: akademik.izu.edu.tr/~tarik-zengin

Farzad KIANI, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgisayar Ağları ve Güvenliği, Software Systems, Ad-Hoc Networks (WSN, MANET, VANET..), Pervasive Systems, Oyun Geliştirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~farzad-kiani

Yahya ŞİRİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgisayarlı Görü, Örüntü Tanıma, Görüntü Sınıflandırma, Yazılım Mimarisi, Yazılım Planlama, Nesneye Dayalı Tasarım, Otomatik Kontrol, Veri Tabanı Sistemleri ve Veri Madenciliği.

Web: akademik.izu.edu.tr/~yahya-sirin

Tahir Çetin AKINCI, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~tahir-akinci

Tayfun ACARER, Yrd.Doç.Dr. **

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~tayfun-acarer

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"