Bayram ÜNAL, Prof. Dr., Enstitü Müdürü

Doktora: De Montfort University

Araştırma Alanları: Yarıiletken Nanoteknolojisi, Dalga Klavuzlu Lazer, İleri (nano)Sensör Teknolojisi, BiyoNanoTeknoloji, Sayısal Mantık Tasarımı, Fiber-Optik Haberleşme

Web: akademik.izu.edu.tr/~bayram-unal

Ertan ERMİŞ, Yrd.Doç.Dr., Enstitü Müdür Yardımcısı

Doktora: University Of Greenwich

Araştırma Alanları: Gıda Mikrobiyolojisi , Gıda Tozları Karakterizasyonu , Gıda Üretimi ve Çevre Koruma , Isıl olmayan alternatif gıda koruma yöntemleri, Tahıl işleme teknolojisi, Helal gıda araştırmaları

Web: akademik.izu.edu.tr/~ertan-ermis

Bülent NAZLI, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Gıda Hijyeni , Gıda Teknolojisi , Kalite Güvence Sistemleri , Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-nazli

Cengiz GÜNGÖR, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Pittsburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: Endüstri Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~cengiz-gungor

Mehmet Oktay CANSUN, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapı Bilgisi , Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~oktay-cansun

Mustafa YAMAN, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Beslenme, Biyokimya, Ulusal Gıda Kompozisyonu Veri Tabanı(turkomp.gov.tr), Beslenme-Gıda Klinik Araştırmalar, Diyet Ürünler Geliştirilmesi, Dirençli Nişasta, İn Vivo ve İn Vitro Glisemik İndeks,Biyoerişilebilirlik, Biyoyararlılık, Takviye Edici ve Sporcu Gıdalarının İçeriklerinin Belirlenmesi, Vitaminler, Amino Asitler ve Analizleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-yaman

Mustafa Nizamettin ERDURAN, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Edinburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: Hızlı Nötron Fiziği, Nükleer Yapı Fiziği, Nükleer Cihazlar, Nükleer Teknik Uygulamaları

Web: akademik.izu.edu.tr/~nizamettin-erduran

Adem ELGÜN, Prof. Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Gıda Bilim ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~adem-elgun

Ali Rıza OKUR, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: İŞ HUKUKU, SAĞLIK, SOSYAL GÜVENLİK

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-okur

Erol GÜRDAL, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapı Bilgisi ve Yapı Malzemeleri , Restorasyon

Web: akademik.izu.edu.tr/~erol-gurdal

Kadir CANATAN, Prof. Dr.

Doktora: Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kültürel Antropoloji , Sosyoloji , Sosyal Hizmet

Web: akademik.izu.edu.tr/~kadir-canatan

Kürşad TÜRKDOĞAN, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~kursad-turkdogan

Ömer Sadettin ÖKTEN, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-okten

Özkan İŞLER, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapı Statiği , Mukavemet , Betonarme , Çelik Yapılar , Binaların Güçlendirilmesi , Deprem Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozkan-isler

Fatih KOÇAN, Doç. Dr.

Doktora: Case Western Reserve Unıversıty

Araştırma Alanları: Bilgisayar Bilimleri , Bilgisayar Mühendisliği , VLSI, FPGA, Yüksek Başarımlı Hesaplama , Yapay Sinir Ağları

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatih-kocan

Ahmet ALTUNDAĞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Georg August Üniversitesi

Araştırma Alanları: Ters Saçılma Problemi , İntegral Denklemler , Hesaplamalı Tomografi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-altundag

Ahmet YÜCESAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-yucesan

Aydın Mustafa ERMURAT, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları: İşletme Mühendisliği , İşletme yönetimi ve Pazarlama

Web: akademik.izu.edu.tr/~aydin-ermurat

Aydın Tarık ZENGİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Kumamoto University

Araştırma Alanları: Kontrol Sistemleri, Robot Teknolojileri, Gömülü Sistemler, Linux

Web: akademik.izu.edu.tr/~tarik-zengin

Banu METİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Funguslarda ikincil metabolit gen kümeleri, funguslarda eşeyli üreme , Fermente gıdalarda mikroorganizma çeşitliliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~banu-metin

Canser BİLİR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Doğuş Üniversitesi

Araştırma Alanları: İşletme , Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~canser-bilir

Farzad KIANI, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Computer Networks and Security, Software Systems, Ad-Hoc Networks (WSN, MANET, VANET..), Pervasive Systems

Web: akademik.izu.edu.tr/~farzad-kiani

Halime PEHLİVANOĞLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Trakya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bitkisel Yağ Teknolojisi , Kalite Yönetim Sistemleri , Gıda Güvenliği , Gıda prosesleri ve laboratuvarları , Sıcak Soğuk Toz İçecek Grubu

Web: akademik.izu.edu.tr/~halime-pehlivanoglu

İbrahim GÜLSEREN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Penn State University

Araştırma Alanları: Gıdaların fiziksel özellikleri , Gıda kolloidleri , Emülsiyonlar , Gıda nanoteknolojisi , Biyoaktif moleküllerin enkapsülasyonu , Ultrasonik sensörlerin gıda teknolojisinde kullanımı , Teknik ve biyolojik fonksiyonellik gösteren süt bileşenleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-gulseren

İlknur YÜKSEL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bina Bilgisi , İç Mimari , Turizm Binaları , Eğitim Binaları

Web: akademik.izu.edu.tr/~ilknur-yuksel

Muhammad FAHIM, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Kyung Hee University

Araştırma Alanları: Mobile and Wearable Computing, Context Mining, Human and Robotics Activity Reocognition, Learning in the Smart Environments

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammad-fahim

Yahya ŞİRİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgisayarlı Görü, Örüntü Tanıma, Görüntü Sınıflandırma, Yazılım Mimarisi, Yazılım Planlama, Nesneye Dayalı Tasarım, Otomatik Kontrol, Veri Tabanı Sistemleri ve Veri Madenciliği.

Web: akademik.izu.edu.tr/~yahya-sirin

Zeynep KEREM ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Şehir ve Bölge Planlama , Mimarlık

Web: akademik.izu.edu.tr/~zeynep-keremozturk

Adem ESEN, Prof. Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri , İktisat

Web: akademik.izu.edu.tr/~adem-esen

Coşkun ÖZKAN, Prof. Dr. *

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~coskun-ozkan

Ergün YILDIRIM, Prof. Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ergun-yildirim

Gülgün ERSOY, Prof. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~gulgun-ersoy

İzzet ÖZTÜRK, Prof. Dr. *

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~izzet-ozturk

Nail YILMAZ, Prof. Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi, Göç, Kentleşme, Kimlik, Kentsel Gruplar, Kentsel Dönüşüm, Yerel Siyaset

Web: akademik.izu.edu.tr/~nail-yilmaz

Abdullah ÖZKAN, Doç. Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdullah-ozkan

İhsan KAYA, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ihsan-kaya

Tahir Çetin AKINCI, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~tahir-akinci

Halit UYANIK, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~halit-uyanik

Muhammed Zeki DURAK, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Cornell University

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammed-durak

Osman Metin İLKIŞIK, Prof. Dr. **

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Jeofizik Arama Yöntemleri, Jeoteknik Uygulamalar, Afet Risk Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~osman-ilkisik

Tayfun ACARER, Yrd.Doç.Dr. **

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~tayfun-acarer

Murat KOÇYİĞİT, Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~murat-kocyigit

Olcay AYDEMİR, Dr. **

Araştırma Alanları: Şehir Planlama

Web: akademik.izu.edu.tr/~olcay-aydemir

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"