Fakülte Yönetimi


Prof. Dr. İbrahim GÜNEY

Dekan Vekili

 

 Yrd. Doç. Dr. A. Kasım VARLI         Yrd. Doç. Dr. Bilal YILDIRIM

   Dekan Yardımcısı                            Dekan Yardımcısı

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY

Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ

Prof. Dr. İbrahim YILGÖR

Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU

Doç. Dr. Abdülmuttalip ARPA

Doç. Dr. Fatih KOÇAN

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ORAL

Raportör Tolga MAR (Fakülte Sekreteri)

 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. İbrahim Güney (Dekan V.)

Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ (Profesör Üye)

Prof. Dr. İbrahim YILGÖR (Profesör Üye)

Doç. Dr. Abdülmuttalip ARPA (Doçent Üye)

Doç. Dr. Fatih KOÇAN (Doçent Üye)

Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ (Temel Eğitim Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. İbrahim YILGÖR (Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Necmettin ÖZMEN (Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU (Eğitim Bilimleri Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ (Özel Eğitim Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA (Yardımcı Doçent Üye)

Raportör Tolga MAR (Fakülte Sekreteri)

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"