Dekan'ın Mesajı


Vizyonumuz;

Yönetim ve akademik kadrosuyla öne çıkan;

Ulusal ve uluslararası yayınlarıyla dikkat çeken;

Tarih ve medeniyetimizden de güç alarak bilgi üreten, bilgiyi yayan;

Eğitim fakültelerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara öncülük eden;

Alanında yetkin, medeniyetimizin değerlerini özümsemiş, vizyoner öğretmenler yetiştiren;

Toplumun, eğitimle ilgili bilgi ve davranış ihtiyaçlarını karşılayan;

Eğitim fakülteleri arasında ilk beşte yer alan bir fakülte olmaktır.

 

Sevgili Öğrenciler;

Fakültemiz, takım ruhuyla çalışan, yenilikçi, girişimci, üretken; katılımcı, paylaşımcı, demokrat ve etkin bir yönetim anlayışıyla hareket eden;

MEDENİYETİMİZDEN DE GÜÇ ALAN

Sürekli olarak kendisini, öğrencisini, bölümünü ve fakültesini geliştirmek için bütün gücüyle çalışan, yayınlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etki yapan, tarih ve medeniyetimizden de aldığı güçle bilgi üreten, bilgiyi geliştiren ve onu yayan öğretim üyesi kadrosuna sahip;

YÖNTEM

Eğitim tarihimizde ve günümüzde geçerli olan ‘öğrenci merkezli eğitim’ modelini yeniden üreterek uygulayıp, öğrencilerinin gelişmesine apayrı bir özen gösteren, onların öğrenme ve bilgi üretmelerine kılavuzluk eden;

ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENEN

Güçlü eğitim kadrosuyla, alanlarının en özlü-sağlam ve etkin teorik bilgilerini öğrencilerimize sunmanın yanında; öğrencilerinin akademik, beceri, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimleriyle de yakından ilgilenen;

UYGULAMAYI GELİŞTİREN

Yeni projelerle daha etkin ve yararlı hale getirdiğimiz, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerle birlikte yönettiğimiz, öğrencilerimize maddi destek te sağladığımız gözlem ve öğretmenlik uygulamasına apayrı bir önem veren ve böylece Türkiye’de bu alanda ön alan;

BEKLENEN ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN

Branşına ait çağdaş bilgileri inceliklerine kadar öğrenmiş, nitelikli uygulama programlarıyla da öğretmenlik kariyerini en üst düzeye taşımış, inancını, tarihini ve kültürünü içselleştirmiş, köklü ve asil bir gelenekten güçlü ve onurlu bir geleceğe yürüme bilincine sahip, evrensel değerleri bilen, öğrenmek ve öğretmekten zevk alan, sanatkâr, yenilikçi, girişimci ve alperen ruhlu öğretmenler yetiştiren;

EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ GELİŞTİREN

Ülkemizin önde gelen eğitim bilimcileriyle eğitim fakültelerimizin sorunlarının belirlenmesi, çözümlerinin üretilmesi ve geliştirilmesine öncülük eden;

TOPLUMUN EĞİTİMSEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN

Toplumun eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yazılı ve görsel yayınlar yaparak, bilimsel ve danışmanlık faaliyetleri düzenleyerek etkili bir fakülte-toplum işbirliği oluşturan;

NİTELİKLİ GELİŞEN

Sayısal olarak büyümekten çok, nitelikli olarak gelişmeyi ve bu yolla hedefine/vizyonuna ulaşmayı kendisine ilke edinen;

DEĞİŞİME KATKI SAĞLAYAN

Ülkemizdeki bireysel, toplumsal ve kültürel değişim ve gelişime katkı sağlamaya gayret eden;

KALİTELİ TERCİH EDİLEN

Kısaca, yukarıda belirtilen vizyonuna ulaşmak için bütün gücüyle çalışan ve en çok ‘kaliteli tercih’ edilen bir fakültedir.

 

 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"