Ölçme ve Değerlendirme


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ bölümü ile ilgili olarak, programın ön görülen öğrenme çıktılarının elde edilmesi için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri; öğrenme çıktılarınin altında ilgili kısmında yer almakta; ders üniteleri ile ilgili kazanımlar ise ders tanımının yer aldığı kısımda yine ilgili ders çıktıları yanında yer verilmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"