Yayınlar


2017 [toplam 28 yayın]

2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi: Refik BALAY

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Sınıf Yönetimi: Prof. Dr. Ayhan AYDIN

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Robert A. Day

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Sınıf Yönetimi: Hüseyin BAŞAR

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Etkili Okul Müdürlerinin Liderlik Nitelikleri ile Öğretmenlerin Değişime Açık Olma Düzeyleri Arasındaki İlişki

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Türkiye’de 2005-2015 Yılları Arasında İlk Okuma Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Üstün Yeteneklilerle Yapılan Lisansüstü Tezlere Genel Bir Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


“Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerde “Üstün Zeka ve Yetenek” ile “Özel Yetenek” Kavramlarının Tercih Edilme Durumları”

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER VE EĞİTİMLERİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI”

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLER VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ (İZÜ ÖRNEĞİ)

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ MOTİVASYON ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ”

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Türkiye’de Üstün Yeteneklilerle Matematik Alanında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğine İlişkin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmenler İle Ebeveynler Perspektifinden Üstün Yetenekli Çocuk Metaforu

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


İlkokuma Yazma Öğretiminde Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına Özel Yetenekli Ebeveyn Perspektifinden Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


John Dewey’in Eğitim Felsefesine Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretim Elemanlarının Görüşleri Doğrultusunda Merkezlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri (İZÜTEM Örneği)

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“Sınıf Yönetimi Dersi Alan Öğretmen Adaylarının “Disiplin” Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi”

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Etkili Okul Müdürlerinin Liderlik Niteliklerine Sahip Olma Düzeylerinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme ve Mesleği Yapmaya Devam Etmeyi İsteme Nedenleri

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmen Hesap Verebilirlik Eğilimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Görsel Sanatlar Konulu Araştırmalara Genel Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yapılandırmacılık Öğrenme Anlayışıyla İlişkisi/İlişkisizliği Bağlamında John Dewey ve İlerlemecilik Anlayışına Bakmak

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


"Türk Eğitim Tarihinde Öğretmen Yetiştirme Modeli Olarak Köy Enstitülerinin Yeri ve Önemi"

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Örneği)

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


2016 [toplam 41 yayın]

2015 [toplam 32 yayın]

2014 [toplam 19 yayın]

2013 [toplam 14 yayın]

2012 [toplam 9 yayın]

2011 [toplam 7 yayın]

2010 [toplam 8 yayın]

2016 [toplam 3 yayın]

2015 [toplam 3 yayın]

2014 [toplam 1 yayın]

2012 [toplam 1 yayın]

2011 [toplam 1 yayın]

2010 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"