Yayınlar


2017 [toplam 12 yayın]

İngilizce Öğretiminde ve Öğreniminde Türkiye İçin İnovatif Bir Teknik:Boray Tekniği (BT)

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Mustafa ÖZGENEL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Boynueğri, S. T., Dilmaç, B., Şimşir, Z. (2017). Religion and Spirituality in the Life of Individuals with Paraplegia: Spiritual Journey from Trauma to Spiritual Development. Spiritual psychology and counseling, 2(1). 89–110, Doi: 10.12738/spc.2017.1.0023

Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ, Öğretim Görevlisi

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


İngilizce Öğreniminde İnovatif Bir Teknik Uygulaması: Boray Tekniği'nin Ortaokul Beşinci ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Düzeylerine Etkisi

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Üstün Zekali ve Özel Yetenekli Bireylerin Eğitiminde Destek Eğitim Odalarının İncelenmesi

Nüket AFAT, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Okul Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Liderlik Stillerinin Liderlik Uygulamalarına Etkisi

Mustafa ÖZGENEL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Okul Yöneticilerinin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Mustafa ÖZGENEL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Boynueğri, S. T., Dilmaç, B., Şimşir, Z. (2017). Din ve Maneviyatın Travma Sonrası Büyümeye Etkisi: Omurilik Felçlilerin Görüşleri, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, (20-23 Nisan 2017), İstanbul-RodissonBlue Hotel.

Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ, Öğretim Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Öğretim Sürecine Yönelik Algılarının İncelenmesi

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yenilikçi Bir Öğretim Tekniğinin 6.Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersi Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Türkiye'de Yapılan lisans Üstü Tezlerde "Üstün Zeka ve Yetenek" ile "Özel Yetenek" Kavramlarının Tercih Edilme Durumları

Nüket AFAT, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Özel Yetenek Kavramının İncelenmesi

Nüket AFAT, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


2016 [toplam 14 yayın]

2015 [toplam 15 yayın]

2014 [toplam 12 yayın]

2013 [toplam 13 yayın]

2012 [toplam 10 yayın]

2011 [toplam 4 yayın]

2010 [toplam 8 yayın]

2017 [toplam 2 yayın]

2015 [toplam 1 yayın]

2014 [toplam 1 yayın]

2012 [toplam 3 yayın]

2011 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"