Yayınlar


2017 [toplam 57 yayın]

Yaşar Ekici, F., Günhan, G., Anılan, Ş. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin İletişim Becerileri. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi. sayı 11, s.1-27.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Vatansever Bayraktar H., Girgin S.,Investigation of The Relation Between Trust in The Manager and Organizational Justice,Journal of Education and Practice,Vol.8, No.8, 2017, 208-217

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi: Refik BALAY

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Sınıf Yönetimi: Prof. Dr. Ayhan AYDIN

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Girgin, S., Vatansever Bayraktar H. Öğretmenlerin Yöneticiye Duydukları Örgütsel Adalet Algısının İncelenmesi, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/4,Winter 2017, p. 217-238 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11424

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Vatansever Bayraktar H., Kaya M., Okul yöneticilerinin okuldaki disiplin sorunlarıyla ilgili tutumlarının incelenmesi, Journal of Human Science, 14 (1), 883-901,https://doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4462

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Robert A. Day

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Sınıf Yönetimi: Hüseyin BAŞAR

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Examination of the Attitudes of Preschool Teacher Candidates and Teacher Candidates in Other Branches Towards Scientific Research in Terms of Some Variables. European Journal of Educational Research. Volume 6, Issue 1, p.1-13 (doi: 10.12973/eu-jer.6.1.1).

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Implicit leadership theories of school principals. Journal of Education and Practice

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). The Relationship between the Styles of Coping with Stress and the Levels of Hopelessness of Preschool Teachers. Higher Education Studies; Vol. 7, No. 1, 78-93. doi:10.5539/hes.v7n1p78

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Etkili Okul Müdürlerinin Liderlik Nitelikleri ile Öğretmenlerin Değişime Açık Olma Düzeyleri Arasındaki İlişki

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F., Günhan, G., Anılan, Ş. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri. International Journal of International Scientific Researches, 2(1), 48-58.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Türkiye’de 2005-2015 Yılları Arasında İlk Okuma Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Üstün Yeteneklilerle Yapılan Lisansüstü Tezlere Genel Bir Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 16-38.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Vatansever Bayraktar H., Dogan C.M., Investigation of Primary School Teachers' Perception of Discipline Types They Use for Classroom Management, Higher Education Studies (ERIC'te taranıyor), Vol. 7, No. 1, p.30-45, http://dx.doi.org/10.5539/hes.v7n1p30

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Keskinkılıç- Kara, S.B & Zafer- Güneş, D. (2017). Relationship Between Implicit Leadership and Proactive Behaviors of School Principals.Journal of Education and Practice, 8(3), 78-88.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Vatansever Bayraktar H., Işık A., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üst Bilişsel Dinlediğini Anlama Farkındalığının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK, 19-20 Mayıs 2017, Üsküdar, İstanbul

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H.,Işık A., İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK, 19-20 Mayıs 2017, Üsküdar, İstanbul

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H., Işık A., İlkokul Öğrencilerinin Demokratik Değerlere İlişkin Algılarının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK,19-20 Mayıs 2017, Üsküdar, İstanbul

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H., İlkokul Öğrencilerinin Okuma Motivasyonları ile İlgili Algılarının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK, 19-20 Mayıs 2017, Üsküdar, İstanbul

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H., İlkokul Öğrencilerinin Ana Baba Tutumları ile İlgili Algılarının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK,19-20 Mayıs 2017, Üsküdar, İstanbul

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


KADIOĞLU, ATEŞ, H., TÜRK, E., ÖZFİDAN, M., Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğine İlşkin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Esra TÜRK, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Üstün Yeteneklilerde Değerler Eğitimi ve Ahlak Gelişimi İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Esra TÜRK, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürleri Ve Diğer Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin İletişim Becerilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (20-23 Nisan 2017), İstanbul-RodissonBlue Hotel.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Learning Styles and Variables in Predicting Attitude Towards Learning

Mustafa Yüksel ERDOĞDU, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerde “Üstün Zeka ve Yetenek” ile “Özel Yetenek” Kavramlarının Tercih Edilme Durumları”

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER VE EĞİTİMLERİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI”

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLER VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ (İZÜ ÖRNEĞİ)

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Şentürk-Tüysüzer, B. Keskinkılıç-Kara, S. B. (2017). School principlas' attitudes on childrens' rights. 7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences: Prague.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ MOTİVASYON ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ”

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Türkiye’de Üstün Yeteneklilerle Matematik Alanında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğine İlişkin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmenler İle Ebeveynler Perspektifinden Üstün Yetenekli Çocuk Metaforu

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


İlkokuma Yazma Öğretiminde Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına Özel Yetenekli Ebeveyn Perspektifinden Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


John Dewey’in Eğitim Felsefesine Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE BELİRLENMESİ

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Turkish students' perception of discrimination in Germany. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretim Elemanlarının Görüşleri Doğrultusunda Merkezlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri (İZÜTEM Örneği)

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“Sınıf Yönetimi Dersi Alan Öğretmen Adaylarının “Disiplin” Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi”

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Etkili Okul Müdürlerinin Liderlik Niteliklerine Sahip Olma Düzeylerinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme ve Mesleği Yapmaya Devam Etmeyi İsteme Nedenleri

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmen Hesap Verebilirlik Eğilimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Görsel Sanatlar Konulu Araştırmalara Genel Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yapılandırmacılık Öğrenme Anlayışıyla İlişkisi/İlişkisizliği Bağlamında John Dewey ve İlerlemecilik Anlayışına Bakmak

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


"Türk Eğitim Tarihinde Öğretmen Yetiştirme Modeli Olarak Köy Enstitülerinin Yeri ve Önemi"

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Örneği)

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Anabilim Dalı Başkanı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yıldırım, B. ve Keskinkılıç-Kara, S. B. (2017). Öğretmenlerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Ulakbilge, 5(11), 571-587.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Keskinkılıç-Kara, S. B. ve Şentürk Tüysüzer, B. (2017). Sığınmacı öğrencilerin eğitimi sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici öğretmen ve veli görüşleri. Asos Journal, 5(44), 236-250.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Zafer-Güneş, D. ve Keskinkılıç-Kara, S., B. (2017). Özel okullarda yetenek yönetimi uygulamaları. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1),105-117.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Keskinkılıç- Kara, S. B. (2017). Üniversitelerde Unvan Ayrımcılığı. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 85-101.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Yaşar Ekici, F., Arayıcı, P., Dinleyici, S., Dinç, S. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Değer Düzeyleri İle Ebeveynlerinin Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu (Sempozyum Teması: Sağlıklı Gelişim için Harekete Geçin) (29-30 Nisan 2017), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Yaşar Ekici, F., Dulkadir, A., Deniz, B., Şahin, E. (2017). Çocuk Kütüphanelerinde Yer Alan Okul Öncesi Döneme Yönelik Yayınlanmış Hikâye Kitaplarının Öz Bakım Becerileri Açısından İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu (Sempozyum Teması: Sağlıklı Gelişim için Harekete Geçin) (29-30 Nisan 2017), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


2016 [toplam 94 yayın]

2015 [toplam 76 yayın]

2014 [toplam 63 yayın]

2013 [toplam 33 yayın]

2012 [toplam 26 yayın]

2011 [toplam 21 yayın]

2010 [toplam 13 yayın]

2016 [toplam 11 yayın]

2015 [toplam 6 yayın]

2014 [toplam 6 yayın]

2013 [toplam 2 yayın]

2012 [toplam 1 yayın]

2011 [toplam 4 yayın]

2010 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"