Yayınlar


2017 [toplam 8 yayın]

Boynueğri, S. T., Dilmaç, B., Şimşir, Z. (2017). Religion and Spirituality in the Life of Individuals with Paraplegia: Spiritual Journey from Trauma to Spiritual Development. Spiritual psychology and counseling, 2(1). 89–110, Doi: 10.12738/spc.2017.1.0023

Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ, Öğretim Görevlisi

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Kamil Arif KIRKIÇ, Dekan Yardımcısı

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Üstün Zekali ve Özel Yetenekli Bireylerin Eğitiminde Destek Eğitim Odalarının İncelenmesi

Nüket AFAT, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Boynueğri, S. T., Dilmaç, B., Şimşir, Z. (2017). Din ve Maneviyatın Travma Sonrası Büyümeye Etkisi: Omurilik Felçlilerin Görüşleri, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, (20-23 Nisan 2017), İstanbul-RodissonBlue Hotel.

Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ, Öğretim Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Öğretim Sürecine Yönelik Algılarının İncelenmesi

Kamil Arif KIRKIÇ, Dekan Yardımcısı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yenilikçi Bir Öğretim Tekniğinin 6.Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersi Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Kamil Arif KIRKIÇ, Dekan Yardımcısı

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Türkiye'de Yapılan lisans Üstü Tezlerde "Üstün Zeka ve Yetenek" ile "Özel Yetenek" Kavramlarının Tercih Edilme Durumları

Nüket AFAT, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Özel Yetenek Kavramının İncelenmesi

Nüket AFAT, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


2016 [toplam 16 yayın]

2015 [toplam 24 yayın]

2014 [toplam 19 yayın]

2013 [toplam 17 yayın]

2012 [toplam 10 yayın]

2011 [toplam 9 yayın]

2010 [toplam 8 yayın]

2017 [toplam 1 yayın]

2016 [toplam 2 yayın]

2015 [toplam 2 yayın]

2014 [toplam 1 yayın]

2012 [toplam 3 yayın]

2011 [toplam 1 yayın]

2010 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"