Yayınlar


2017 [toplam 109 yayın]

Okul Müdürlerinin Liderlik Uygulamaları ile Öğretmenlerin İş-Yaşam Dengesi Arasındaki İlişki,Bilal Yıldırım, International Online Journal of Educational Sciences, 9 (3), 755 - 767,

Bilal YILDIRIM, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Identifying the Qualities of an Ideal Teacher in line with the Views of Students of University

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Sınıf Öğretmenlerinin İş Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Öğretmen Hesap Verebilirlik Eğilimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kültürel Zeka Düzeyleri ve Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), s.1941-1956.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


İngilizce Öğretiminde ve Öğreniminde Türkiye İçin İnovatif Bir Teknik:Boray Tekniği (BT)

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Is There a Relationship between Creativity and Mathematical Creativity?

Elif Esra ARIKAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Mustafa ÖZGENEL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Aile Katılım Çalışmalarına Katılan ve Katılmayan Ailelerin Çocuklarının Sosyal Beceri ve Problem Davranışları Arasındaki İlişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 543-562. DOI: 10.17218/hititsosbil.299033

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Boynueğri, S. T., Dilmaç, B., Şimşir, Z. (2017). Religion and Spirituality in the Life of Individuals with Paraplegia: Spiritual Journey from Trauma to Spiritual Development. Spiritual psychology and counseling, 2(1). 89–110, Doi: 10.12738/spc.2017.1.0023

Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ, Öğretim Görevlisi

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F., (2017). Mesleki Tükenmişlik Açısından Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), s.425-446. Doi: 10.18506/anemon.289246

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürleri Ve Diğer Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin İletişim Becerilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(2), ss.334-342. Doi Number :http://dx.doi.org/10.21733/ibad.2120

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


İngilizce Öğreniminde İnovatif Bir Teknik Uygulaması: Boray Tekniği'nin Ortaokul Beşinci ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Düzeylerine Etkisi

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Üstün Zekali ve Özel Yetenekli Bireylerin Eğitiminde Destek Eğitim Odalarının İncelenmesi

Nüket AFAT, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F., Günhan, G., Anılan, Ş. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin İletişim Becerileri. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi. sayı 11, s.1-27.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Vatansever Bayraktar H., Girgin S.,Investigation of The Relation Between Trust in The Manager and Organizational Justice,Journal of Education and Practice,Vol.8, No.8, 2017, 208-217

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi: Refik BALAY

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Sınıf Yönetimi: Prof. Dr. Ayhan AYDIN

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Girgin, S., Vatansever Bayraktar H. Öğretmenlerin Yöneticiye Duydukları Örgütsel Adalet Algısının İncelenmesi, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/4,Winter 2017, p. 217-238 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11424

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Vatansever Bayraktar H., Kaya M., Okul yöneticilerinin okuldaki disiplin sorunlarıyla ilgili tutumlarının incelenmesi, Journal of Human Science, 14 (1), 883-901,https://doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4462

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Robert A. Day

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Sınıf Yönetimi: Hüseyin BAŞAR

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Examination of the Attitudes of Preschool Teacher Candidates and Teacher Candidates in Other Branches Towards Scientific Research in Terms of Some Variables. European Journal of Educational Research. Volume 6, Issue 1, p.1-13 (doi: 10.12973/eu-jer.6.1.1).

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Implicit leadership theories of school principals. Journal of Education and Practice

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). The Relationship between the Styles of Coping with Stress and the Levels of Hopelessness of Preschool Teachers. Higher Education Studies; Vol. 7, No. 1, 78-93. doi:10.5539/hes.v7n1p78

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Etkili Okul Müdürlerinin Liderlik Nitelikleri ile Öğretmenlerin Değişime Açık Olma Düzeyleri Arasındaki İlişki

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F., Günhan, G., Anılan, Ş. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri. International Journal of International Scientific Researches, 2(1), 48-58.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Türkiye’de 2005-2015 Yılları Arasında İlk Okuma Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Üstün Yeteneklilerle Yapılan Lisansüstü Tezlere Genel Bir Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 16-38.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Vatansever Bayraktar H., Dogan C.M., Investigation of Primary School Teachers' Perception of Discipline Types They Use for Classroom Management, Higher Education Studies (ERIC'te taranıyor), Vol. 7, No. 1, p.30-45, http://dx.doi.org/10.5539/hes.v7n1p30

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Keskinkılıç- Kara, S.B & Zafer- Güneş, D. (2017). Relationship Between Implicit Leadership and Proactive Behaviors of School Principals.Journal of Education and Practice, 8(3), 78-88.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Topaç, N., Bardak, M., Kirişçi, M. (2017) Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Değer Kavramlarını Tanımlamalarının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma, 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies, 10-11 Kasım, Ankara.

Musa BARDAK , Öğretim Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Bardak, M., Topaç, N., Kirişçi, M., Özgenel, M. (2017) Temel Eğitim Düzeyindeki Çocukların Soyut Kavramları Anlamlandırmalarının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma, 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies, 10-11 Kasım, Ankara.

Musa BARDAK , Öğretim Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yeni Öğretim Programlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri: Karma Yöntem

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Okul Öncesi ve İlkokul Öğretim Programlarının Duyuşsal Özellikler Bakımından Karşılaştırılması

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Okul Yöneticilerinin Örgütsel Kültür Algı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


CIPP (BGSÜ-Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün) Modeli ile Şirket Akademisi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H., Güllü E. Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre İlkokul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi, INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III, 19-21 Ekim 2017, İstanbul, Taksim Point Hotel

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Latife KABAKLI ÇİMEN, Birgül LOKMAN, MESLEKİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİNE KARŞI GELİŞTİRDİKLERİ DAVRANIŞ FARKLILIKLARI, EYFOR8, ANKARA (Yayın No:3614568),

Latife KABAKLI ÇİMEN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Latife KABAKLI ÇİMEN , Seher ERSOY QUADIR, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ SIĞINMACILARLA İLGİLİ TUTUMLARININ SİVİL KATILIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, (Yayın No:3614526), BANDIRMA

Latife KABAKLI ÇİMEN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yaşar Ekici, F., Tüver, A., Esin, Y. (2017). Preschool Teachers’ Perceptions of Cultural Competencies on Multicultural Education. International Congress on Afro-Eurasian Research-III. (19-21 October 2017). Point Hotel, İstanbul.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yaşar Ekici, F. (2017). The Social Skill Levels of 4-6 Year Old Refugee Children Who Are Attending Preschool Education. International Congress on Afro-Eurasian Research-III. (19-21 October 2017). Point Hotel, İstanbul.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


An Innovative Approach to University Entrance Examinations for Gifted Students

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Kadıoğlu Ateş, H., Vatansever Bayraktar H., Işık A., İlkokulda STEM: Fen Bilgisi Dersine İlişkin Örnek Bir Uygulama, Kaşgarlı Mahmut I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Ekim 2017, Ankara

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Kadıoğlu Ateş, H., Vatansever Bayraktar H., Işık A., Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrencilerle Sınıf Yönetimi, Kaşgarlı Mahmut I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Ekim 2017, Ankara

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Sınıf Öğretmenlerinin İş Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Sınıf Öğretmenlerinin Mobbing Algısı: Bir Literatür Çalışması

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


A Contemporary Issue of the World:Refugees- A Solution from Turkey to an Important Problem:Educatıonal Needs for Refugees in a Multicultural World

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


İlkokulda STEM: Fen Bilgiisi Dersine İlişkin Örnek Bir Uygulama

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrencilerle Sınıf Yönetimi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H., Öztürk Y., Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Staj Yapan Öğrencilerin İşletmelerde Beceri Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları, I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 21-23 Eylül 2017, Nevşehir

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H., Çıracı M., Teknoloji ve Tasarım Dersinin Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 21-23 Eylül 2017, Nevşehir

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H., Kendirci M., İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi, I.Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 21-23 Eylül 2017, Nevşehir

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“İlkokul Öğrencilerini Yönet(ebil)me Becerisi Üzerine Bir Literatür Çalışması”

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Okul Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Liderlik Stillerinin Liderlik Uygulamalarına Etkisi

Mustafa ÖZGENEL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Okul Yöneticilerinin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Mustafa ÖZGENEL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmenlerin İşe Bağlılık Düzeyleri İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Boynueğri, S. T., Dilmaç, B., Şimşir, Z. (2017). Din ve Maneviyatın Travma Sonrası Büyümeye Etkisi: Omurilik Felçlilerin Görüşleri, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, (20-23 Nisan 2017), İstanbul-RodissonBlue Hotel.

Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ, Öğretim Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Öğretim Sürecine Yönelik Algılarının İncelenmesi

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yenilikçi Bir Öğretim Tekniğinin 6.Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersi Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Türkiye'de Yapılan lisans Üstü Tezlerde "Üstün Zeka ve Yetenek" ile "Özel Yetenek" Kavramlarının Tercih Edilme Durumları

Nüket AFAT, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H., Işık A., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üst Bilişsel Dinlediğini Anlama Farkındalığının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK, 19-20 Mayıs 2017, Üsküdar, İstanbul

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H.,Işık A., İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK, 19-20 Mayıs 2017, Üsküdar, İstanbul

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H., Işık A., İlkokul Öğrencilerinin Demokratik Değerlere İlişkin Algılarının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK,19-20 Mayıs 2017, Üsküdar, İstanbul

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H., İlkokul Öğrencilerinin Okuma Motivasyonları ile İlgili Algılarının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK, 19-20 Mayıs 2017, Üsküdar, İstanbul

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vatansever Bayraktar H., İlkokul Öğrencilerinin Ana Baba Tutumları ile İlgili Algılarının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK,19-20 Mayıs 2017, Üsküdar, İstanbul

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


KADIOĞLU, ATEŞ, H., TÜRK, E., ÖZFİDAN, M., Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğine İlşkin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Esra TÜRK, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Üstün Yeteneklilerde Değerler Eğitimi ve Ahlak Gelişimi İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Esra TÜRK, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


KABAKLI ÇiMEN, L, BAĞDATLI, F. Okul yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stilleri ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ICES UBECK 2017

Latife KABAKLI ÇİMEN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürleri Ve Diğer Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin İletişim Becerilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (20-23 Nisan 2017), İstanbul-RodissonBlue Hotel.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Learning Styles and Variables in Predicting Attitude Towards Learning

Mustafa Yüksel ERDOĞDU, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerde “Üstün Zeka ve Yetenek” ile “Özel Yetenek” Kavramlarının Tercih Edilme Durumları”

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


İşitme Yetersizliği Olan Bireyler ve Eğitimleri : Bir Literatür Çalışması

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Üstün Yetenekli Bireyler ve Eğitimleri Hakkında Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri (İZÜ Örneği)

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


İlköğretimde Kaynaştırma Programlarının İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Özel Yetenek Kavramının İncelenmesi

Nüket AFAT, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Şentürk-Tüysüzer, B. Keskinkılıç-Kara, S. B. (2017). School principlas' attitudes on childrens' rights. 7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences: Prague.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Sınıf Öğretmenlerinin İş Motivasyon Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Türkiye’de Üstün Yeteneklilerle Matematik Alanında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğine İlişkin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmenler İle Ebeveynler Perspektifinden Üstün Yetenekli Çocuk Metaforu

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


İlkokuma Yazma Öğretiminde Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına Özel Yetenekli Ebeveyn Perspektifinden Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


John Dewey’in Eğitim Felsefesine Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE BELİRLENMESİ

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Keskinkılıç-Kara, S. B. Zafer-Güneş, D. ve Can, T. (2017). Turkish students' perception of discrimination in Germany. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretim Elemanlarının Görüşleri Doğrultusunda Merkezlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri (İZÜTEM Örneği)

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


“Sınıf Yönetimi Dersi Alan Öğretmen Adaylarının “Disiplin” Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi”

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Etkili Okul Müdürlerinin Liderlik Niteliklerine Sahip Olma Düzeylerinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme ve Mesleği Yapmaya Devam Etmeyi İsteme Nedenleri

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmen Hesap Verebilirlik Eğilimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Görsel Sanatlar Konulu Araştırmalara Genel Bakış

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yapılandırmacılık Öğrenme Anlayışıyla İlişkisi/İlişkisizliği Bağlamında John Dewey ve İlerlemecilik Anlayışına Bakmak

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


"Türk Eğitim Tarihinde Öğretmen Yetiştirme Modeli Olarak Köy Enstitülerinin Yeri ve Önemi"

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Örneği)

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


STEM(Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği

Kamil Arif KIRKIÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VATANSEVERLİK TUTUMLARI İLE BENLİK KURGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt : 6, Sayı: 3, Sayfa: 1950-1975 TUBİTAK/ULAKBİM

Latife KABAKLI ÇİMEN, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Review of the opinions of college Students who are raised In divorced and intact families on starting a family, internatıonal journal of educatıonal research and technology (Ijert, IJERT Vol 8 [2]

Besra TAŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Özel Okullarda Yetenek Yönetimi Uygulamaları

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Yıldırım, B. ve Keskinkılıç-Kara, S. B. (2017). Öğretmenlerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Ulakbilge, 5(11), 571-587.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Keskinkılıç-Kara, S. B. ve Şentürk Tüysüzer, B. (2017). Sığınmacı öğrencilerin eğitimi sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici öğretmen ve veli görüşleri. Asos Journal, 5(44), 236-250.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Zafer-Güneş, D. ve Keskinkılıç-Kara, S., B. (2017). Özel okullarda yetenek yönetimi uygulamaları. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1),105-117.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Keskinkılıç- Kara, S. B. (2017). Üniversitelerde Unvan Ayrımcılığı. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 85-101.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Ergen, M. K ve Keskinkılıç Kara, S. B. (2017). Okul müdürü konuşmalarının çocuk hakları açısından incelenmesi. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. Ankara

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Yaşar Ekici, F., Arayıcı, P., Dinleyici, S., Dinç, S. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Değer Düzeyleri İle Ebeveynlerinin Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu (Sempozyum Teması: Sağlıklı Gelişim için Harekete Geçin) (29-30 Nisan 2017), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Yaşar Ekici, F., Dulkadir, A., Deniz, B., Şahin, E. (2017). Çocuk Kütüphanelerinde Yer Alan Okul Öncesi Döneme Yönelik Yayınlanmış Hikâye Kitaplarının Öz Bakım Becerileri Açısından İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu (Sempozyum Teması: Sağlıklı Gelişim için Harekete Geçin) (29-30 Nisan 2017), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi "Kongre Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeliği"

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Diğer Yayınlar


2016 [toplam 104 yayın]

2015 [toplam 71 yayın]

2014 [toplam 58 yayın]

2013 [toplam 32 yayın]

2012 [toplam 31 yayın]

2011 [toplam 18 yayın]

2010 [toplam 14 yayın]

2017 [toplam 2 yayın]

2016 [toplam 10 yayın]

2015 [toplam 5 yayın]

2014 [toplam 6 yayın]

2013 [toplam 2 yayın]

2012 [toplam 4 yayın]

2011 [toplam 4 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"