Program Hakkında


İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizce Dil Eğitimi alanında eğitim veren 240 AKTS’lik dört yıllık bir lisans programı olup normal mezuniyet süresi 8 yarıyıldır. Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, İngilizce Öğretmenliği lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümünün amacı çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen, alanındaki çağdaş gelişmeleri takip edebilen İngilizce öğretmenleri ve bilim insanları yetiştirmektir.

İngilizce Dil Eğitimi alanında geliştirilen çağdaş yöntem ve görüşler ışığında, ülkemizin İngilizce Öğretimi sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek ve bu dilin eğitim ve öğretiminde   etkin olarak görev alabilecek, ileri düzeyde bilgilerle donatılmış nitelikli öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü lisans programını başarı ile tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve özel öğretim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak çalışabilmektedir.

Amaç:

İlköğretim I. ve II. kademe yabancı dil eğitim-öğretiminde, İngilizceyi etkin olarak öğretecek düzeyde bilgilerle donatılmış öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Hedefler:

Çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen öğretmenler ve bilim insanları yetiştirmektir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"