Kabul Şartları


Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurt içi veya dışında eş değer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönemi başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite ve bölümümüz hakkında daha geniş bilgi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınabilir.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci; Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse öğretim planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"