Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12T%
Anne - Baba Eğitimi 53522422455342%70.00
Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 42422222344233%55.00
Anne-Çocuk Beslenmesi 42422122344232%53.33
Araştırma Projesi-I 55233553333444%73.33
Araştırma Projesi-II 55233553333444%73.33
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 12232122333226%43.33
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 12232122333226%43.33
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 54113252544440%66.67
Bölüm Seçmeli Ders33323232333333%55.00
Bölüm Seçmeli Ders33322232333332%53.33
Bölüm Seçmeli Ders33321232333230%50.00
Bölüm Seçmeli Ders33322232333332%53.33
Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme54523432444444%73.33
Çocuk Edebiyatı 43412342344337%61.67
Çocuk Resimlerinin Analizi53422342344440%66.67
Çocuk Ruh Sağlığı 53521332355340%66.67
Çocuk ve Hukuk32521132455437%61.67
Çocuk ve Medya42532132444438%63.33
Çocukla İletişim43522132444438%63.33
Çocukluğun Tarihi33331112233227%45.00
Çocukta Oyun Gelişimi 54522232455443%71.67
Drama 44522222555442%70.00
Eğitim Bilimine Giriş 22233132344332%53.33
Eğitim Felsefesi 33232212433230%50.00
Eğitim Psikolojisi 33323132444335%58.33
Eğitim Sosyolojisi 23225333435439%65.00
Eğitim Yönetimi 22132122355331%51.67
Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi33521422455440%66.67
Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi33522322455440%66.67
Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi43523222555341%68.33
Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi 44521432555343%71.67
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I 45223232332334%56.67
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-II 45223232232333%55.00
Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi 44423232555342%70.00
Görsel Sanatlar Eğitimi 33222332444234%56.67
İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları 33221232344231%51.67
İngilizce-I 22112112333223%38.33
İngilizce-II 21222112333224%40.00
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 22212212233224%40.00
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik24231212355434%56.67
İstatistik 12112312444328%46.67
Materyal Geliştirme 32224131243330%50.00
Müze Eğitimi22321422344332%53.33
Müzik Eğitim-I 32322222433230%50.00
Müzik Eğitimi-II 32322222444232%53.33
Öğretim İlke ve Yöntemleri 32331312333330%50.00
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 43222312333432%53.33
Öğretmenlik Uygulaması-I 54431422444441%68.33
Öğretmenlik Uygulaması-II 54431422444441%68.33
Okul Deneyimi 54431422455140%66.67
Okul Öncesi Eğitime Giriş 33321312355435%58.33
Ölçme ve Değerlendirme 23322122333228%46.67
Özel Eğitim 23121312544331%51.67
Özel Öğretim Yöntemleri II 33222122333228%46.67
Özel Öğretim Yöntemleri-I 33222222333229%48.33
Psikolojiye Giriş 32222112233225%41.67
Rehberlik 33213122533230%50.00
Sınıf Yönetimi 32121212333225%41.67
Topluma Hizmet Uygulamaları 35341322455340%66.67
Türk Dili I 22223222233227%45.00
Türk Dili II 22223222233227%45.00
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi12123312244227%45.00
Türk Eğitim Tarihi 23232222333229%48.33
Üniversite Ortak Seçmeli Ders35434342233238%63.33
Üniversite Ortak Seçmeli Ders54343232333338%63.33
Üniversite Ortak Seçmeli Ders42344312233334%56.67
Üretkenlik ve Geliştirilmesi24222222544435%58.33
Uygulamalı Girişimcilik23322122233429%48.33
Yönetim Bilimine Giriş32212121233224%40.00
İlişkili Ders Sayısı / 69696969696969696969696969--
İlişki Ağırlığı219206200154142159157141234257257199--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Anne - Baba Eğitimi ÇYOÇYAZAZYAZAZYÇYÇYO
Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım YAZYAZAZAZAZAZOYYAZ
Anne-Çocuk Beslenmesi YAZYAZAZÇAAZAZOYYAZ
Araştırma Projesi-I ÇYÇYAZOOÇYÇYOOOOY
Araştırma Projesi-II ÇYÇYAZOOÇYÇYOOOOY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAAZAZOAZÇAAZAZOOOAZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAAZAZOAZÇAAZAZOOOAZ
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ÇYYÇAÇAOAZÇYAZÇYYYY
Bölüm Seçmeli DersOOOAZOAZOAZOOOO
Bölüm Seçmeli DersOOOAZAZAZOAZOOOO
Bölüm Seçmeli DersOOOAZÇAAZOAZOOOAZ
Bölüm Seçmeli DersOOOAZAZAZOAZOOOO
Çocuğu Tanıma ve DeğerlendirmeÇYYÇYAZOYOAZYYYY
Çocuk Edebiyatı YOYÇAAZOYAZOYYO
Çocuk Resimlerinin AnaliziÇYOYAZAZOYAZOYYY
Çocuk Ruh Sağlığı ÇYOÇYAZÇAOOAZOÇYÇYO
Çocuk ve HukukOAZÇYAZÇAÇAOAZYÇYÇYY
Çocuk ve MedyaYAZÇYOAZÇAOAZYYYY
Çocukla İletişimYOÇYAZAZÇAOAZYYYY
Çocukluğun TarihiOOOOÇAÇAÇAAZAZOOAZ
Çocukta Oyun Gelişimi ÇYYÇYAZAZAZOAZYÇYÇYY
Drama YYÇYAZAZAZAZAZÇYÇYÇYY
Eğitim Bilimine Giriş AZAZAZOOÇAOAZOYYO
Eğitim Felsefesi OOAZOAZAZÇAAZYOOAZ
Eğitim Psikolojisi OOOAZOÇAOAZYYYO
Eğitim Sosyolojisi AZOAZAZÇYOOOYOÇYY
Eğitim Yönetimi AZAZÇAOAZÇAAZAZOÇYÇYO
Erken Çocukluk Döneminde Çevre EğitimiOOÇYAZÇAYAZAZYÇYÇYY
Erken Çocukluk Döneminde Değerler EğitimiOOÇYAZAZOAZAZYÇYÇYY
Erken Çocukluk Döneminde Dil GelişimiYOÇYAZOAZAZAZÇYÇYÇYO
Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi YYÇYAZÇAYOAZÇYÇYÇYO
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I YÇYAZAZOAZOAZOOAZO
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-II YÇYAZAZOAZOAZAZOAZO
Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi YYYAZOAZOAZÇYÇYÇYO
Görsel Sanatlar Eğitimi OOAZAZAZOOAZYYYAZ
İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları OOAZAZÇAAZOAZOYYAZ
İngilizce-I AZAZÇAÇAAZÇAÇAAZOOOAZ
İngilizce-II AZÇAAZAZAZÇAÇAAZOOOAZ
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi AZAZAZÇAAZAZÇAAZAZOOAZ
İnsan Hakları Demokrasi ve EtikAZYAZOÇAAZÇAAZOÇYÇYY
İstatistik ÇAAZÇAÇAAZOÇAAZYYYO
Materyal Geliştirme OAZAZAZYÇAOÇAAZYOO
Müze EğitimiAZAZOAZÇAYAZAZOYYO
Müzik Eğitim-I OAZOAZAZAZAZAZYOOAZ
Müzik Eğitimi-II OAZOAZAZAZAZAZYYYAZ
Öğretim İlke ve Yöntemleri OAZOOÇAOÇAAZOOOO
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı YOAZAZAZOÇAAZOOOY
Öğretmenlik Uygulaması-I ÇYYYOÇAYAZAZYYYY
Öğretmenlik Uygulaması-II ÇYYYOÇAYAZAZYYYY
Okul Deneyimi ÇYYYOÇAYAZAZYÇYÇYÇA
Okul Öncesi Eğitime Giriş OOOAZÇAOÇAAZOÇYÇYY
Ölçme ve Değerlendirme AZOOAZAZÇAAZAZOOOAZ
Özel Eğitim AZOÇAAZÇAOÇAAZÇYYYO
Özel Öğretim Yöntemleri II OOAZAZAZÇAAZAZOOOAZ
Özel Öğretim Yöntemleri-I OOAZAZAZAZAZAZOOOAZ
Psikolojiye Giriş OAZAZAZAZÇAÇAAZAZOOAZ
Rehberlik OOAZÇAOÇAAZAZÇYOOAZ
Sınıf Yönetimi OAZÇAAZÇAAZÇAAZOOOAZ
Topluma Hizmet Uygulamaları OÇYOYÇAOAZAZYÇYÇYO
Türk Dili I AZAZAZAZOAZAZAZAZOOAZ
Türk Dili II AZAZAZAZOAZAZAZAZOOAZ
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiÇAAZÇAAZOOÇAAZAZYYAZ
Türk Eğitim Tarihi AZOAZOAZAZAZAZOOOAZ
Üniversite Ortak Seçmeli DersOÇYYOYOYAZAZOOAZ
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇYYOYOAZOAZOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersYAZOYYOÇAAZAZOOO
Üretkenlik ve GeliştirilmesiAZYAZAZAZAZAZAZÇYYYY
Uygulamalı GirişimcilikAZOOAZAZÇAAZAZAZOOY
Yönetim Bilimine GirişOAZAZÇAAZÇAAZÇAAZOOAZ
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )000000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )418719171600001
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )172324433126276690226
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )23271615161620332343122
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )131294283020202020
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )1261201230815160
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Anne - Baba Eğitimi
Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım
Anne-Çocuk Beslenmesi
Araştırma Projesi-I
Araştırma Projesi-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme
Çocuk Edebiyatı
Çocuk Resimlerinin Analizi
Çocuk Ruh Sağlığı
Çocuk ve Hukuk
Çocuk ve Medya
Çocukla İletişim
Çocukluğun Tarihi
Çocukta Oyun Gelişimi
Drama
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Felsefesi
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Yönetimi
Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi
Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi
Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi
Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-II
Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi
Görsel Sanatlar Eğitimi
İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları
İngilizce-I
İngilizce-II
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik
İstatistik
Materyal Geliştirme
Müze Eğitimi
Müzik Eğitim-I
Müzik Eğitimi-II
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretmenlik Uygulaması-I
Öğretmenlik Uygulaması-II
Okul Deneyimi
Okul Öncesi Eğitime Giriş
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Özel Öğretim Yöntemleri II
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Psikolojiye Giriş
Rehberlik
Sınıf Yönetimi
Topluma Hizmet Uygulamaları
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üretkenlik ve Geliştirilmesi
Uygulamalı Girişimcilik
Yönetim Bilimine Giriş
İlişkili Ders Sayısı / 69696969696969696969696969
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"