Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Eğitim Bilimine Giriş 32321211232
Fizyolojik Psikoloji 13113111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222214
Sosyal Psikoloji 22132133322
İngilizce-I 11121233323
Türk Dili I 11111223323
Eğitim Felsefesi 11131211115
Gelişim Psikolojisi-I 42531332353
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111222214
Sınıf Yönetimi 11111111211
İngilizce-II 11121233323
Türk Dili II 11111223323
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 55552222333
Gelişim Psikolojisi-II 42531332353
Ölçme ve Değerlendirme 11111111444
Okullarda Gözlem 13323331233
İstatistik I35241323332
Özel Eğitim 14442433355
Öğretim İlke ve Yöntemleri 51111111511
İstatistik-II 35241323332
Kişilik Kuramları 42321431112
Mesleki Rehberlik ve Danışma 42324431112
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. 42324431112
Psikolojik Danışma Kuramları 51153353443
Psikolojik Testler 45544444445
Topluma Hizmet Uygulamaları 32112321332
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 22222222222
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması42444553111
Türk Eğitim Tarihi 25151145555
Aile Danışmanlığı33333333333
Sosyolojiye Giriş44543532545
Psikolojiye Giriş53442111323
Sosyal Antropoloji 11111111111
Kriz ve Krize Müdahale33333333333
Tanıma ve Değerleme33333333333
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi33333333333
Klinik Psikoloji33333333333
Kurum Deneyimi-II 33333333333
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.55552222333
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik22233331453
Mentörlük ve Koçluk33333333333
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı12434144454
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Düşünme Becerileri33333333333
İletişim Becerileri44444344435
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Görüşme Teknikleri33333333333
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 11223311424
Adli Psikoloji 11111111311
Endüstri Psikolojisi34245245552
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme51111311455
Meslek Etiği ve Yasal Konular 33333333333
Eğitimde Program Geliştirme33455511213
Karşılaştırmalı Eğitim 11111111111
Öğrenme Güçlükleri 33333333333
Öğrenme Psikolojisi33333333333
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri55555555555
Test Dışı Teknikler51435455245
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması22222222222
Davranış Bozuklukları 22222222222
Sağlık Psikolojisi11111111111
Eğitim Yönetimi 22111331454
Grupla Psikolojik Danışma 51253353443
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi33333333333
İnsan Kaynakları Yönetimi12353553535
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Yönetim Bilimine Giriş21123335511
Kurum Deneyimi-I 33333333333

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Eğitim Bilimine Giriş OOOOAOAAOOO
Fizyolojik Psikoloji AOAAOAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Sosyal Psikoloji OOAOOAOOOOO
İngilizce-I AAAOAOOOOOO
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Eğitim Felsefesi AAAOAOAAAAÇ
Gelişim Psikolojisi-I ÇOÇOAOOOOÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Sınıf Yönetimi AAAAAAAAOAA
İngilizce-II AAAOAOOOOOO
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma ÇÇÇÇOOOOOOO
Gelişim Psikolojisi-II ÇOÇOAOOOOÇO
Ölçme ve Değerlendirme AAAAAAAAÇÇÇ
Okullarda Gözlem AOOOOOOAOOO
İstatistik IOÇOÇAOOOOOO
Özel Eğitim AÇÇÇOÇOOOÇÇ
Öğretim İlke ve Yöntemleri ÇAAAAAAAÇAA
İstatistik-II OÇOÇAOOOOOO
Kişilik Kuramları ÇOOOAÇOAAAO
Mesleki Rehberlik ve Danışma ÇOOOÇÇOAAAO
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. ÇOOOÇÇOAAAO
Psikolojik Danışma Kuramları ÇAAÇOOÇOÇÇO
Psikolojik Testler ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Topluma Hizmet Uygulamaları OOAAOOOAOOO
Bilimsel Araştırma Yöntemleri OOOOOOOOOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan ÇalışmasıÇOÇÇÇÇÇOAAA
Türk Eğitim Tarihi OÇAÇAAÇÇÇÇÇ
Aile DanışmanlığıOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişÇÇÇÇOÇOOÇÇÇ
Psikolojiye GirişÇOÇÇOAAAOOO
Sosyal Antropoloji AAAAAAAAAAA
Kriz ve Krize MüdahaleOOOOOOOOOOO
Tanıma ve DeğerlemeOOOOOOOOOOO
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiOOOOOOOOOOO
Klinik PsikolojiOOOOOOOOOOO
Kurum Deneyimi-II OOOOOOOOOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.ÇÇÇÇOOOOOOO
İnsan Hakları Demokrasi ve EtikOOOOOOOAÇÇO
Mentörlük ve KoçlukOOOOOOOOOOO
Okulda Şiddet ve Akran ZorbalığıAOÇOÇAÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Düşünme BecerileriOOOOOOOOOOO
İletişim BecerileriÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Görüşme TeknikleriOOOOOOOOOOO
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri AAOOOOAAÇOÇ
Adli Psikoloji AAAAAAAAOAA
Endüstri PsikolojisiOÇOÇÇOÇÇÇÇO
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program GeliştirmeÇAAAAOAAÇÇÇ
Meslek Etiği ve Yasal Konular OOOOOOOOOOO
Eğitimde Program GeliştirmeOOÇÇÇÇAAOAO
Karşılaştırmalı Eğitim AAAAAAAAAAA
Öğrenme Güçlükleri OOOOOOOOOOO
Öğrenme PsikolojisiOOOOOOOOOOO
Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Test Dışı TekniklerÇAÇOÇÇÇÇOÇÇ
Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıOOOOOOOOOOO
Davranış Bozuklukları OOOOOOOOOOO
Sağlık PsikolojisiAAAAAAAAAAA
Eğitim Yönetimi OOAAAOOAÇÇÇ
Grupla Psikolojik Danışma ÇAOÇOOÇOÇÇO
Değerler Psikolojisi ve EğitimiOOOOOOOOOOO
İnsan Kaynakları YönetimiAOOÇOÇÇOÇOÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Yönetim Bilimine GirişOAAOOOOÇÇAA
Kurum Deneyimi-I OOOOOOOOOOO
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Eğitim Bilimine Giriş
Fizyolojik Psikoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Sosyal Psikoloji
İngilizce-I
Türk Dili I
Eğitim Felsefesi
Gelişim Psikolojisi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Sınıf Yönetimi
İngilizce-II
Türk Dili II
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Gelişim Psikolojisi-II
Ölçme ve Değerlendirme
Okullarda Gözlem
İstatistik I
Özel Eğitim
Öğretim İlke ve Yöntemleri
İstatistik-II
Kişilik Kuramları
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg.
Psikolojik Danışma Kuramları
Psikolojik Testler
Topluma Hizmet Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması
Türk Eğitim Tarihi
Aile Danışmanlığı
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Sosyal Antropoloji
Kriz ve Krize Müdahale
Tanıma ve Değerleme
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Klinik Psikoloji
Kurum Deneyimi-II
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik
Mentörlük ve Koçluk
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Düşünme Becerileri
İletişim Becerileri
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Görüşme Teknikleri
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri
Adli Psikoloji
Endüstri Psikolojisi
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme
Meslek Etiği ve Yasal Konular
Eğitimde Program Geliştirme
Karşılaştırmalı Eğitim
Öğrenme Güçlükleri
Öğrenme Psikolojisi
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Test Dışı Teknikler
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
Davranış Bozuklukları
Sağlık Psikolojisi
Eğitim Yönetimi
Grupla Psikolojik Danışma
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yönetim Bilimine Giriş
Kurum Deneyimi-I

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"