Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Adli Psikoloji 00000000000
Aile Danışmanlığı33333333333
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11110222214
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11110222214
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 22222222222
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması00000000000
Davranış Bozuklukları 00000000000
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi33333333333
Düşünme Becerileri00000000000
Eğitim Bilimine Giriş 32320210232
Eğitim Felsefesi 10030201005
Eğitim Yönetimi 00000000000
Eğitimde Program Geliştirme00000000000
Endüstri Psikolojisi00000000000
Fizyolojik Psikoloji 03103000000
Gelişim Psikolojisi-I 02531332003
Gelişim Psikolojisi-II 02531332003
Görüşme Teknikleri33333333333
Grupla Psikolojik Danışma 50053353443
İletişim Becerileri00000000000
İngilizce-I 11120233323
İngilizce-II 11120233323
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik22233330453
İnsan Kaynakları Yönetimi00000000000
İstatistik I00000000000
İstatistik-II 00005555000
Karşılaştırmalı Eğitim 00000000000
Kişilik Kuramları 42320431112
Klinik Psikoloji33333333333
Kriz ve Krize Müdahale33333333333
Kurum Deneyimi-I 00000000000
Kurum Deneyimi-II 00000000000
Mentörlük ve Koçluk33333333333
Meslek Etiği ve Yasal Konular 33333333333
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. 42320431112
Mesleki Rehberlik ve Danışma 42320431112
Öğrenme Güçlükleri 33333333333
Öğrenme Psikolojisi00000000000
Öğretim İlke ve Yöntemleri 50000000500
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı00000000000
Okullarda Gözlem 03323330233
Ölçme ve Değerlendirme 11111111444
Özel Eğitim 14442433355
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri00000000000
Psikolojik Danışma Kuramları 50053353443
Psikolojik Testler 22224444000
Psikolojiye Giriş00000000000
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme00000000000
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 55552222333
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.55552222333
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması42444553000
Sağlık Psikolojisi00000000000
Sınıf Yönetimi 11010000200
Sosyal Antropoloji 00000000000
Sosyal Psikoloji 22132133322
Sosyolojiye Giriş44543532545
Tanıma ve Değerleme33333333333
Test Dışı Teknikler00000000000
Topluma Hizmet Uygulamaları 30000020450
Türk Dili I 11110223323
Türk Dili II 11110223323
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi33333333333
Türk Eğitim Tarihi 25151145555
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 11223311020
Yönetim Bilimine Giriş00000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Adli Psikoloji AAAAAAAAAAA
Aile DanışmanlığıOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Bilimsel Araştırma Yöntemleri OOOOOOOOOOO
Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıAAAAAAAAAAA
Davranış Bozuklukları AAAAAAAAAAA
Değerler Psikolojisi ve EğitimiOOOOOOOOOOO
Düşünme BecerileriAAAAAAAAAAA
Eğitim Bilimine Giriş OOOOAOAAOOO
Eğitim Felsefesi AAAOAOAAAAÇ
Eğitim Yönetimi AAAAAAAAAAA
Eğitimde Program GeliştirmeAAAAAAAAAAA
Endüstri PsikolojisiAAAAAAAAAAA
Fizyolojik Psikoloji AOAAOAAAAAA
Gelişim Psikolojisi-I AOÇOAOOOAAO
Gelişim Psikolojisi-II AOÇOAOOOAAO
Görüşme TeknikleriOOOOOOOOOOO
Grupla Psikolojik Danışma ÇAAÇOOÇOÇÇO
İletişim BecerileriAAAAAAAAAAA
İngilizce-I AAAOAOOOOOO
İngilizce-II AAAOAOOOOOO
İnsan Hakları Demokrasi ve EtikOOOOOOOAÇÇO
İnsan Kaynakları YönetimiAAAAAAAAAAA
İstatistik IAAAAAAAAAAA
İstatistik-II AAAAÇÇÇÇAAA
Karşılaştırmalı Eğitim AAAAAAAAAAA
Kişilik Kuramları ÇOOOAÇOAAAO
Klinik PsikolojiOOOOOOOOOOO
Kriz ve Krize MüdahaleOOOOOOOOOOO
Kurum Deneyimi-I AAAAAAAAAAA
Kurum Deneyimi-II AAAAAAAAAAA
Mentörlük ve KoçlukOOOOOOOOOOO
Meslek Etiği ve Yasal Konular OOOOOOOOOOO
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. ÇOOOAÇOAAAO
Mesleki Rehberlik ve Danışma ÇOOOAÇOAAAO
Öğrenme Güçlükleri OOOOOOOOOOO
Öğrenme PsikolojisiAAAAAAAAAAA
Öğretim İlke ve Yöntemleri ÇAAAAAAAÇAA
Okulda Şiddet ve Akran ZorbalığıAAAAAAAAAAA
Okullarda Gözlem AOOOOOOAOOO
Ölçme ve Değerlendirme AAAAAAAAÇÇÇ
Özel Eğitim AÇÇÇOÇOOOÇÇ
Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriAAAAAAAAAAA
Psikolojik Danışma Kuramları ÇAAÇOOÇOÇÇO
Psikolojik Testler OOOOÇÇÇÇAAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAA
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program GeliştirmeAAAAAAAAAAA
Rehberlik ve Psikolojik Danışma ÇÇÇÇOOOOOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.ÇÇÇÇOOOOOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan ÇalışmasıÇOÇÇÇÇÇOAAA
Sağlık PsikolojisiAAAAAAAAAAA
Sınıf Yönetimi AAAAAAAAOAA
Sosyal Antropoloji AAAAAAAAAAA
Sosyal Psikoloji OOAOOAOOOOO
Sosyolojiye GirişÇÇÇÇOÇOOÇÇÇ
Tanıma ve DeğerlemeOOOOOOOOOOO
Test Dışı TekniklerAAAAAAAAAAA
Topluma Hizmet Uygulamaları OAAAAAOAÇÇA
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiOOOOOOOOOOO
Türk Eğitim Tarihi OÇAÇAAÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri AAOOOOAAAOA
Yönetim Bilimine GirişAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Adli Psikoloji XXXXXXXXXXX
Aile Danışmanlığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I X
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II X
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıXXXXXXXXXXX
Davranış Bozuklukları XXXXXXXXXXX
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi
Düşünme BecerileriXXXXXXXXXXX
Eğitim Bilimine Giriş XX
Eğitim Felsefesi XXXXXX
Eğitim Yönetimi XXXXXXXXXXX
Eğitimde Program GeliştirmeXXXXXXXXXXX
Endüstri PsikolojisiXXXXXXXXXXX
Fizyolojik Psikoloji XXXXXXXX
Gelişim Psikolojisi-I XXX
Gelişim Psikolojisi-II XXX
Görüşme Teknikleri
Grupla Psikolojik Danışma XX
İletişim BecerileriXXXXXXXXXXX
İngilizce-I X
İngilizce-II X
İnsan Hakları Demokrasi ve EtikX
İnsan Kaynakları YönetimiXXXXXXXXXXX
İstatistik IXXXXXXXXXXX
İstatistik-II XXXXXXX
Karşılaştırmalı Eğitim XXXXXXXXXXX
Kişilik Kuramları X
Klinik Psikoloji
Kriz ve Krize Müdahale
Kurum Deneyimi-I XXXXXXXXXXX
Kurum Deneyimi-II XXXXXXXXXXX
Mentörlük ve Koçluk
Meslek Etiği ve Yasal Konular
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. X
Mesleki Rehberlik ve Danışma X
Öğrenme Güçlükleri
Öğrenme PsikolojisiXXXXXXXXXXX
Öğretim İlke ve Yöntemleri XXXXXXXXX
Okulda Şiddet ve Akran ZorbalığıXXXXXXXXXXX
Okullarda Gözlem XX
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriXXXXXXXXXXX
Psikolojik Danışma Kuramları XX
Psikolojik Testler XXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXX
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program GeliştirmeXXXXXXXXXXX
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan ÇalışmasıXXX
Sağlık PsikolojisiXXXXXXXXXXX
Sınıf Yönetimi XXXXXXX
Sosyal Antropoloji XXXXXXXXXXX
Sosyal Psikoloji
Sosyolojiye Giriş
Tanıma ve Değerleme
Test Dışı TekniklerXXXXXXXXXXX
Topluma Hizmet Uygulamaları XXXXXXX
Türk Dili I X
Türk Dili II X
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri XX
Yönetim Bilimine GirişXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"