Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Eğitim Bilimine Giriş 323212112322240.00
Fizyolojik Psikoloji 131131111111527.27
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111112222141832.73
Sosyal Psikoloji 221321333222443.64
İngilizce-I 111212333232240.00
Türk Dili I 111112233232036.36
Eğitim Felsefesi 111312111151832.73
Gelişim Psikolojisi-I 425313323533461.82
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111112222141832.73
Sınıf Yönetimi 111111112111221.82
İngilizce-II 111212333232240.00
Türk Dili II 111112233232036.36
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 555522223333767.27
Gelişim Psikolojisi-II 425313323533461.82
Ölçme ve Değerlendirme 111111114442036.36
Okullarda Gözlem 133233312332749.09
İstatistik I352413233323156.36
Özel Eğitim 144424333553869.09
Öğretim İlke ve Yöntemleri 511111115111934.55
İstatistik-II 352413233323156.36
Kişilik Kuramları 423214311122443.64
Mesleki Rehberlik ve Danışma 423244311122749.09
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. 423244311122749.09
Psikolojik Danışma Kuramları 511533534433767.27
Psikolojik Testler 455444444454785.45
Topluma Hizmet Uygulamaları 321123213322341.82
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 222222222222240.00
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması424445531113461.82
Türk Eğitim Tarihi 251511455553970.91
Aile Danışmanlığı333333333333360.00
Sosyolojiye Giriş445435325454480.00
Psikolojiye Giriş534421113232952.73
Sosyal Antropoloji 111111111111120.00
Tanıma ve Değerleme333333333333360.00
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi333333333333360.00
Kurum Deneyimi-II 333333333333360.00
Kriz ve Krize Müdahale333333333333360.00
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.555522223333767.27
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik222333314533156.36
Klinik Psikoloji333333333333360.00
Mentörlük ve Koçluk333333333333360.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111120.00
Düşünme Becerileri333333333333360.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111120.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111120.00
İletişim Becerileri444443444354378.18
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111120.00
Adli Psikoloji 111111113111323.64
Görüşme Teknikleri333333333333360.00
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 112233114242443.64
Endüstri Psikolojisi342452455524174.55
Öğrenme Psikolojisi333333333333360.00
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme511113114552850.91
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı214341444543665.45
Meslek Etiği ve Yasal Konular 333333333333360.00
Eğitimde Program Geliştirme334555112133360.00
Karşılaştırmalı Eğitim 111111111111120.00
Öğrenme Güçlükleri 333333333333360.00
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri5555555555555100.00
Test Dışı Teknikler514354552454378.18
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması222222222222240.00
Sağlık Psikolojisi111111111111120.00
Eğitim Yönetimi 221113314542749.09
Grupla Psikolojik Danışma 512533534433869.09
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi333333333333360.00
Davranış Bozuklukları 222222222222240.00
İnsan Kaynakları Yönetimi123535535354072.73
Yönetim Bilimine Giriş211233355112749.09
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111120.00
Kurum Deneyimi-I 333333333333360.00

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Eğitim Bilimine Giriş OOOOAOAAOOO
Fizyolojik Psikoloji AOAAOAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Sosyal Psikoloji OOAOOAOOOOO
İngilizce-I AAAOAOOOOOO
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Eğitim Felsefesi AAAOAOAAAAÇ
Gelişim Psikolojisi-I ÇOÇOAOOOOÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Sınıf Yönetimi AAAAAAAAOAA
İngilizce-II AAAOAOOOOOO
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma ÇÇÇÇOOOOOOO
Gelişim Psikolojisi-II ÇOÇOAOOOOÇO
Ölçme ve Değerlendirme AAAAAAAAÇÇÇ
Okullarda Gözlem AOOOOOOAOOO
İstatistik IOÇOÇAOOOOOO
Özel Eğitim AÇÇÇOÇOOOÇÇ
Öğretim İlke ve Yöntemleri ÇAAAAAAAÇAA
İstatistik-II OÇOÇAOOOOOO
Kişilik Kuramları ÇOOOAÇOAAAO
Mesleki Rehberlik ve Danışma ÇOOOÇÇOAAAO
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. ÇOOOÇÇOAAAO
Psikolojik Danışma Kuramları ÇAAÇOOÇOÇÇO
Psikolojik Testler ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Topluma Hizmet Uygulamaları OOAAOOOAOOO
Bilimsel Araştırma Yöntemleri OOOOOOOOOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan ÇalışmasıÇOÇÇÇÇÇOAAA
Türk Eğitim Tarihi OÇAÇAAÇÇÇÇÇ
Aile DanışmanlığıOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişÇÇÇÇOÇOOÇÇÇ
Psikolojiye GirişÇOÇÇOAAAOOO
Sosyal Antropoloji AAAAAAAAAAA
Tanıma ve DeğerlemeOOOOOOOOOOO
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiOOOOOOOOOOO
Kurum Deneyimi-II OOOOOOOOOOO
Kriz ve Krize MüdahaleOOOOOOOOOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.ÇÇÇÇOOOOOOO
İnsan Hakları Demokrasi ve EtikOOOOOOOAÇÇO
Klinik PsikolojiOOOOOOOOOOO
Mentörlük ve KoçlukOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Düşünme BecerileriOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
İletişim BecerileriÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Adli Psikoloji AAAAAAAAOAA
Görüşme TeknikleriOOOOOOOOOOO
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri AAOOOOAAÇOÇ
Endüstri PsikolojisiOÇOÇÇOÇÇÇÇO
Öğrenme PsikolojisiOOOOOOOOOOO
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program GeliştirmeÇAAAAOAAÇÇÇ
Okulda Şiddet ve Akran ZorbalığıOAÇOÇAÇÇÇÇÇ
Meslek Etiği ve Yasal Konular OOOOOOOOOOO
Eğitimde Program GeliştirmeOOÇÇÇÇAAOAO
Karşılaştırmalı Eğitim AAAAAAAAAAA
Öğrenme Güçlükleri OOOOOOOOOOO
Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Test Dışı TekniklerÇAÇOÇÇÇÇOÇÇ
Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıOOOOOOOOOOO
Sağlık PsikolojisiAAAAAAAAAAA
Eğitim Yönetimi OOAAAOOAÇÇÇ
Grupla Psikolojik Danışma ÇAOÇOOÇOÇÇO
Değerler Psikolojisi ve EğitimiOOOOOOOOOOO
Davranış Bozuklukları OOOOOOOOOOO
İnsan Kaynakları YönetimiAOOÇOÇÇOÇOÇ
Yönetim Bilimine GirişOAAOOOOÇÇAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Kurum Deneyimi-I OOOOOOOOOOO
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Eğitim Bilimine Giriş
Fizyolojik Psikoloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Sosyal Psikoloji
İngilizce-I
Türk Dili I
Eğitim Felsefesi
Gelişim Psikolojisi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Sınıf Yönetimi
İngilizce-II
Türk Dili II
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Gelişim Psikolojisi-II
Ölçme ve Değerlendirme
Okullarda Gözlem
İstatistik I
Özel Eğitim
Öğretim İlke ve Yöntemleri
İstatistik-II
Kişilik Kuramları
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg.
Psikolojik Danışma Kuramları
Psikolojik Testler
Topluma Hizmet Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması
Türk Eğitim Tarihi
Aile Danışmanlığı
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Sosyal Antropoloji
Tanıma ve Değerleme
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Kurum Deneyimi-II
Kriz ve Krize Müdahale
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik
Klinik Psikoloji
Mentörlük ve Koçluk
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Düşünme Becerileri
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
İletişim Becerileri
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Adli Psikoloji
Görüşme Teknikleri
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri
Endüstri Psikolojisi
Öğrenme Psikolojisi
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı
Meslek Etiği ve Yasal Konular
Eğitimde Program Geliştirme
Karşılaştırmalı Eğitim
Öğrenme Güçlükleri
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Test Dışı Teknikler
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
Sağlık Psikolojisi
Eğitim Yönetimi
Grupla Psikolojik Danışma
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi
Davranış Bozuklukları
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetim Bilimine Giriş
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Kurum Deneyimi-I

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"