Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Adli Psikoloji 1111111131113%23.64
Aile Danışmanlığı3333333333333%60.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221418%32.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221418%32.73
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2222222222222%40.00
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması2222222222222%40.00
Davranış Bozuklukları 2222222222222%40.00
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi3333333333333%60.00
Düşünme Becerileri3333333333333%60.00
Eğitim Bilimine Giriş 3232121123222%40.00
Eğitim Felsefesi 1113121111518%32.73
Eğitim Yönetimi 2211133145427%49.09
Eğitimde Program Geliştirme3345551121333%60.00
Endüstri Psikolojisi3424524555241%74.55
Fizyolojik Psikoloji 1311311111115%27.27
Gelişim Psikolojisi-I 4253133235334%61.82
Gelişim Psikolojisi-II 1342533235334%61.82
Görüşme Teknikleri3333333333333%60.00
Grupla Psikolojik Danışma 5125335344338%69.09
İletişim Becerileri4444434443543%78.18
İngilizce-I 1112123332322%40.00
İngilizce-II 1112123332322%40.00
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik2223333145331%56.36
İnsan Kaynakları Yönetimi1235355353540%72.73
İstatistik I3524132333231%56.36
İstatistik-II 3524132333231%56.36
Karşılaştırmalı Eğitim 1111111111111%20.00
Kişilik Kuramları 4232143111224%43.64
Klinik Psikoloji3333333333333%60.00
Kriz ve Krize Müdahale3333333333333%60.00
Kurum Deneyimi3333333333333%60.00
Mentörlük ve Koçluk3333333333333%60.00
Meslek Etiği ve Yasal Konular 3333333333333%60.00
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. 4232443111227%49.09
Mesleki Rehberlik ve Danışma 4232443111227%49.09
Öğrenme Güçlükleri 3333333333333%60.00
Öğrenme Psikolojisi3333333333333%60.00
Öğretim İlke ve Yöntemleri 5111111151119%34.55
Öğretmenlik Uygulaması3333333333333%60.00
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı2143414445436%65.45
Okullarda Gözlem 1332333123327%49.09
Ölçme ve Değerlendirme 1111111144420%36.36
Özel Eğitim 1444243335538%69.09
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri5555555555555%100.00
Psikolojik Danışma Kuramları 5115335344337%67.27
Psikolojik Testler 4554444444547%85.45
Psikolojiye Giriş5344211132329%52.73
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme5111131145528%50.91
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 5555222233337%67.27
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.5555222233337%67.27
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması4244455311134%61.82
Sağlık Psikolojisi1111111111111%20.00
Sınıf Yönetimi 1111111121112%21.82
Sosyal Antropoloji 1111111111111%20.00
Sosyal Psikoloji 2132133232224%43.64
Sosyolojiye Giriş4454353254544%80.00
Tanıma ve Değerleme3333333333333%60.00
Test Dışı Teknikler5143545524543%78.18
Topluma Hizmet Uygulamaları 3211232133223%41.82
Türk Dili I 1111122332320%36.36
Türk Dili II 1111122332320%36.36
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3333333333333%60.00
Türk Eğitim Tarihi 2515114555539%70.91
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 1122331142424%43.64
Yönetim Bilimine Giriş2112333551127%49.09
İlişkili Ders Sayısı / 696969696969696969696969--
İlişki Ağırlığı181159169181157179176159195183195--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Adli Psikoloji ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇAÇA
Aile DanışmanlığıOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Bilimsel Araştırma Yöntemleri AZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
Davranış Bozuklukları AZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
Değerler Psikolojisi ve EğitimiOOOOOOOOOOO
Düşünme BecerileriOOOOOOOOOOO
Eğitim Bilimine Giriş OAZOAZÇAAZÇAÇAAZOAZ
Eğitim Felsefesi ÇAÇAÇAOÇAAZÇAÇAÇAÇAÇY
Eğitim Yönetimi AZAZÇAÇAÇAOOÇAYÇYY
Eğitimde Program GeliştirmeOOYÇYÇYÇYÇAÇAAZÇAO
Endüstri PsikolojisiOYAZYÇYAZYÇYÇYÇYAZ
Fizyolojik Psikoloji ÇAOÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Gelişim Psikolojisi-I YAZÇYOÇAOOAZOÇYO
Gelişim Psikolojisi-II ÇAOYAZÇYOOAZOÇYO
Görüşme TeknikleriOOOOOOOOOOO
Grupla Psikolojik Danışma ÇYÇAAZÇYOOÇYOYYO
İletişim BecerileriYYYYYOYYYOÇY
İngilizce-I ÇAÇAÇAAZÇAAZOOOAZO
İngilizce-II ÇAÇAÇAAZÇAAZOOOAZO
İnsan Hakları Demokrasi ve EtikAZAZAZOOOOÇAYÇYO
İnsan Kaynakları YönetimiÇAAZOÇYOÇYÇYOÇYOÇY
İstatistik IOÇYAZYÇAOAZOOOAZ
İstatistik-II OÇYAZYÇAOAZOOOAZ
Karşılaştırmalı Eğitim ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kişilik Kuramları YAZOAZÇAYOÇAÇAÇAAZ
Klinik PsikolojiOOOOOOOOOOO
Kriz ve Krize MüdahaleOOOOOOOOOOO
Kurum DeneyimiOOOOOOOOOOO
Mentörlük ve KoçlukOOOOOOOOOOO
Meslek Etiği ve Yasal Konular OOOOOOOOOOO
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. YAZOAZYYOÇAÇAÇAAZ
Mesleki Rehberlik ve Danışma YAZOAZYYOÇAÇAÇAAZ
Öğrenme Güçlükleri OOOOOOOOOOO
Öğrenme PsikolojisiOOOOOOOOOOO
Öğretim İlke ve Yöntemleri ÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇAÇA
Öğretmenlik UygulamasıOOOOOOOOOOO
Okulda Şiddet ve Akran ZorbalığıAZÇAYOYÇAYYYÇYY
Okullarda Gözlem ÇAOOAZOOOÇAAZOO
Ölçme ve Değerlendirme ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAYYY
Özel Eğitim ÇAYYYAZYOOOÇYÇY
Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Psikolojik Danışma Kuramları ÇYÇAÇAÇYOOÇYOYYO
Psikolojik Testler YÇYÇYYYYYYYYÇY
Psikolojiye GirişÇYOYYAZÇAÇAÇAOAZO
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program GeliştirmeÇYÇAÇAÇAÇAOÇAÇAYÇYÇY
Rehberlik ve Psikolojik Danışma ÇYÇYÇYÇYAZAZAZAZOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.ÇYÇYÇYÇYAZAZAZAZOOO
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan ÇalışmasıYAZYYYÇYÇYOÇAÇAÇA
Sağlık PsikolojisiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sınıf Yönetimi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAÇA
Sosyal Antropoloji ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sosyal Psikoloji AZÇAOAZÇAOOAZOAZAZ
Sosyolojiye GirişYYÇYYOÇYOAZÇYYÇY
Tanıma ve DeğerlemeOOOOOOOOOOO
Test Dışı TekniklerÇYÇAYOÇYYÇYÇYAZYÇY
Topluma Hizmet Uygulamaları OAZÇAÇAAZOAZÇAOOAZ
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZO
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZO
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiOOOOOOOOOOO
Türk Eğitim Tarihi AZÇYÇAÇYÇAÇAYÇYÇYÇYÇY
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri ÇAÇAAZAZOOÇAÇAYAZY
Yönetim Bilimine GirişAZÇAÇAAZOOOÇYÇYÇAÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )2226251928151825132013
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )9149138141211101012
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )2018212023292825292328
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )947966531066
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )9778456571010
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Adli Psikoloji
Aile Danışmanlığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
Davranış Bozuklukları
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi
Düşünme Becerileri
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Felsefesi
Eğitim Yönetimi
Eğitimde Program Geliştirme
Endüstri Psikolojisi
Fizyolojik Psikoloji
Gelişim Psikolojisi-I
Gelişim Psikolojisi-II
Görüşme Teknikleri
Grupla Psikolojik Danışma
İletişim Becerileri
İngilizce-I
İngilizce-II
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik
İnsan Kaynakları Yönetimi
İstatistik I
İstatistik-II
Karşılaştırmalı Eğitim
Kişilik Kuramları
Klinik Psikoloji
Kriz ve Krize Müdahale
Kurum Deneyimi
Mentörlük ve Koçluk
Meslek Etiği ve Yasal Konular
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg.
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Öğrenme Güçlükleri
Öğrenme Psikolojisi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı
Okullarda Gözlem
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Psikolojik Danışma Kuramları
Psikolojik Testler
Psikolojiye Giriş
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması
Sağlık Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Sosyal Antropoloji
Sosyal Psikoloji
Sosyolojiye Giriş
Tanıma ve Değerleme
Test Dışı Teknikler
Topluma Hizmet Uygulamaları
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri
Yönetim Bilimine Giriş
İlişkili Ders Sayısı / 696969696969696969696969
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"