Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Adli Psikoloji5324423232131%56.36
Aile Danışmanlığı5334433443339%70.91
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2111111111112%21.82
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2111111111112%21.82
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1311111131115%27.27
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması5544555535349%89.09
Bölüm Seçmeli Ders5232433323232%58.18
Bölüm Seçmeli Ders5232433323232%58.18
Bölüm Seçmeli Ders5232433323232%58.18
Bölüm Seçmeli Ders5232433323232%58.18
Bölüm Seçmeli Ders5232433323232%58.18
Bölüm Seçmeli Ders5232433323232%58.18
Bölüm Seçmeli Ders5232433323232%58.18
Bölüm Seçmeli Ders5232433323232%58.18
Davranış Bozuklukları5232433324334%61.82
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi5234512344437%67.27
Düşünme Becerileri5222332233330%54.55
Eğitim Bilimine Giriş 4111111111114%25.45
Eğitim Felsefesi 4112111142321%38.18
Eğitim Yönetimi 4111111112115%27.27
Eğitimde Program Geliştirme1211111121113%23.64
Endüstri Psikolojisi2522322232126%47.27
Fizyolojik Psikoloji 5222432222127%49.09
Gelişim Psikolojisi-I 5252433223233%60.00
Gelişim Psikolojisi-II 4352523223233%60.00
Görüşme Teknikleri5543545534447%85.45
Grupla Psikolojik Danışma 5543555544449%89.09
İletişim Becerileri5322333354538%69.09
İngilizce-I 4111111111114%25.45
İngilizce-II 4111111111114%25.45
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik3111111142319%34.55
İnsan Kaynakları Yönetimi3111111131317%30.91
İstatistik I3344442222232%58.18
İstatistik II1311111111113%23.64
Karşılaştırmalı Eğitim 2111222232321%38.18
Kişilik Kuramları 5533355434343%78.18
Klinik Psikoloji5333544334239%70.91
Kriz ve Krize Müdahale5433544535344%80.00
Kurum Deneyimi5454454545550%90.91
Mentörlük ve Koçluk4211222122423%41.82
Meslek Etiği ve Yasal Konular 4225432133332%58.18
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. 5554555535451%92.73
Mesleki Rehberlik ve Danışma 5354555535449%89.09
Öğrenme Güçlükleri 5242331224230%54.55
Öğrenme Psikolojisi5252223324232%58.18
Öğretim İlke ve Yöntemleri 5211111112117%30.91
Öğretmenlik Uygulaması5455555555150%90.91
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı5252323445338%69.09
Okullarda Gözlem 5445553455550%90.91
Ölçme ve Değerlendirme 5511234113531%56.36
Özel Eğitim 5223333443234%61.82
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri5544555125445%81.82
Psikolojik Danışma Kuramları 5444555534347%85.45
Psikolojik Testler 5443545535346%83.64
Psikolojiye Giriş5252323323232%58.18
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme5232323322229%52.73
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 5343533425340%72.73
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.5543534425343%78.18
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması5544544425345%81.82
Sağlık Psikolojisi4342322233230%54.55
Sınıf Yönetimi 3111111112215%27.27
Sosyal Antropoloji 3211111131116%29.09
Sosyal Psikoloji 3222111151221%38.18
Sosyolojiye Giriş3111111141217%30.91
Tanıma ve Değerleme5332312321227%49.09
Test Dışı Teknikler5532325523338%69.09
Topluma Hizmet Uygulamaları 3111111131216%29.09
Türk Dili I 3111111111113%23.64
Türk Dili II 3111111111113%23.64
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi2111111121214%25.45
Türk Eğitim Tarihi 2111111121113%23.64
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 5233232344334%61.82
Yönetim Bilimine Giriş2111111132216%29.09
İlişkili Ders Sayısı / 777777777777777777777777--
İlişki Ağırlığı312182196167223189192189190211177--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Adli PsikolojiÇYOAZYYAZOAZOAZÇA
Aile DanışmanlığıÇYOOYYOOYYOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇAÇA
Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıÇYÇYYYÇYÇYÇYÇYOÇYO
Bölüm Seçmeli DersÇYAZOAZYOOOAZOAZ
Bölüm Seçmeli DersÇYAZOAZYOOOAZOAZ
Bölüm Seçmeli DersÇYAZOAZYOOOAZOAZ
Bölüm Seçmeli DersÇYAZOAZYOOOAZOAZ
Bölüm Seçmeli DersÇYAZOAZYOOOAZOAZ
Bölüm Seçmeli DersÇYAZOAZYOOOAZOAZ
Bölüm Seçmeli DersÇYAZOAZYOOOAZOAZ
Bölüm Seçmeli DersÇYAZOAZYOOOAZOAZ
Davranış BozukluklarıÇYAZOAZYOOOAZYO
Değerler Psikolojisi ve EğitimiÇYAZOYÇYÇAAZOYYY
Düşünme BecerileriÇYAZAZAZOOAZAZOOO
Eğitim Bilimine Giriş YÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Eğitim Felsefesi YÇAÇAAZÇAÇAÇAÇAYAZO
Eğitim Yönetimi YÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZÇA
Eğitimde Program GeliştirmeÇAAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAÇA
Endüstri PsikolojisiAZÇYAZAZOAZAZAZOAZÇA
Fizyolojik Psikoloji ÇYAZAZAZYOAZAZAZAZÇA
Gelişim Psikolojisi-I ÇYAZÇYAZYOOAZAZOAZ
Gelişim Psikolojisi-II YOÇYAZÇYAZOAZAZOAZ
Görüşme TeknikleriÇYÇYYOÇYYÇYÇYOYY
Grupla Psikolojik Danışma ÇYÇYYOÇYÇYÇYÇYYYY
İletişim BecerileriÇYOAZAZOOOOÇYYÇY
İngilizce-I YÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngilizce-II YÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İnsan Hakları Demokrasi ve EtikOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAYAZO
İnsan Kaynakları YönetimiOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇAO
İstatistik IOOYYYYAZAZAZAZAZ
İstatistik IIÇAOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Karşılaştırmalı Eğitim AZÇAÇAÇAAZAZAZAZOAZO
Kişilik Kuramları ÇYÇYOOOÇYÇYYOYO
Klinik PsikolojiÇYOOOÇYYYOOYAZ
Kriz ve Krize MüdahaleÇYYOOÇYYYÇYOÇYO
Kurum DeneyimiÇYYÇYYYÇYYÇYYÇYÇY
Mentörlük ve KoçlukYAZÇAÇAAZAZAZÇAAZAZY
Meslek Etiği ve Yasal Konular YAZAZÇYYOAZÇAOOO
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. ÇYÇYÇYYÇYÇYÇYÇYOÇYY
Mesleki Rehberlik ve Danışma ÇYOÇYYÇYÇYÇYÇYOÇYY
Öğrenme Güçlükleri ÇYAZYAZOOÇAAZAZYAZ
Öğrenme PsikolojisiÇYAZÇYAZAZAZOOAZYAZ
Öğretim İlke ve Yöntemleri ÇYAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZÇA
Öğretmenlik UygulamasıÇYYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇA
Okulda Şiddet ve Akran ZorbalığıÇYAZÇYAZOAZOYYÇYO
Okullarda Gözlem ÇYYYÇYÇYÇYOYÇYÇYÇY
Ölçme ve Değerlendirme ÇYÇYÇAÇAAZOYÇAÇAOÇY
Özel Eğitim ÇYAZAZOOOOYYOAZ
Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriÇYÇYYYÇYÇYÇYÇAAZÇYY
Psikolojik Danışma Kuramları ÇYYYYÇYÇYÇYÇYOYO
Psikolojik Testler ÇYYYOÇYYÇYÇYOÇYO
Psikolojiye GirişÇYAZÇYAZOAZOOAZOAZ
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program GeliştirmeÇYAZOAZOAZOOAZAZAZ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma ÇYOYOÇYOOYAZÇYO
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.ÇYÇYYOÇYOYYAZÇYO
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan ÇalışmasıÇYÇYYYÇYYYYAZÇYO
Sağlık PsikolojisiYOYAZOAZAZAZOOAZ
Sınıf Yönetimi OÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZAZ
Sosyal Antropoloji OAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇAÇA
Sosyal Psikoloji OAZAZAZÇAÇAÇAÇAÇYÇAAZ
Sosyolojiye GirişOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAYÇAAZ
Tanıma ve DeğerlemeÇYOOAZOÇAAZOAZÇAAZ
Test Dışı TekniklerÇYÇYOAZOAZÇYÇYAZOO
Topluma Hizmet Uygulamaları OÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇAAZ
Türk Dili I OÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili II OÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAAZ
Türk Eğitim Tarihi AZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri ÇYAZOOAZOAZOYYO
Yönetim Bilimine GirişAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOAZAZ
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )623292827292831162222
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )7278255101110271325
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1012181011222117201819
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )8613111766810117
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )46993171011114134
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Adli Psikoloji
Aile Danışmanlığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Davranış Bozuklukları
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi
Düşünme Becerileri
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Felsefesi
Eğitim Yönetimi
Eğitimde Program Geliştirme
Endüstri Psikolojisi
Fizyolojik Psikoloji
Gelişim Psikolojisi-I
Gelişim Psikolojisi-II
Görüşme Teknikleri
Grupla Psikolojik Danışma
İletişim Becerileri
İngilizce-I
İngilizce-II
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik
İnsan Kaynakları Yönetimi
İstatistik I
İstatistik II
Karşılaştırmalı Eğitim
Kişilik Kuramları
Klinik Psikoloji
Kriz ve Krize Müdahale
Kurum Deneyimi
Mentörlük ve Koçluk
Meslek Etiği ve Yasal Konular
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg.
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Öğrenme Güçlükleri
Öğrenme Psikolojisi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı
Okullarda Gözlem
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Psikolojik Danışma Kuramları
Psikolojik Testler
Psikolojiye Giriş
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması
Sağlık Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Sosyal Antropoloji
Sosyal Psikoloji
Sosyolojiye Giriş
Tanıma ve Değerleme
Test Dışı Teknikler
Topluma Hizmet Uygulamaları
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri
Yönetim Bilimine Giriş
İlişkili Ders Sayısı / 777777777777777777777777
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"