Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Adli Psikoloji1111111111111%20.00
Aile Danışmanlığı1111111111111%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111111111111%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111111111111%20.00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1111111111111%20.00
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Bölüm Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Davranış Bozuklukları1111111111111%20.00
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi1111111111111%20.00
Düşünme Becerileri1111111111111%20.00
Eğitim Bilimine Giriş 1111111111111%20.00
Eğitim Felsefesi 1111111111111%20.00
Eğitim Yönetimi 1111111111111%20.00
Eğitimde Program Geliştirme1111111111111%20.00
Endüstri Psikolojisi1111111111111%20.00
Fizyolojik Psikoloji 1111111111111%20.00
Gelişim Psikolojisi-I 1111111111111%20.00
Gelişim Psikolojisi-II 1111111111111%20.00
Görüşme Teknikleri1111111111111%20.00
Grupla Psikolojik Danışma 1111111111111%20.00
İletişim Becerileri1111111111111%20.00
İngilizce-I 1111111111111%20.00
İngilizce-II 1111111111111%20.00
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik1111111111111%20.00
İnsan Kaynakları Yönetimi1111111111111%20.00
İstatistik I1111111111111%20.00
İstatistik II1111111111111%20.00
Karşılaştırmalı Eğitim 1111111111111%20.00
Kişilik Kuramları 1111111111111%20.00
Klinik Psikoloji1111111111111%20.00
Kriz ve Krize Müdahale1111111111111%20.00
Kurum Deneyimi5454454545550%90.91
Mentörlük ve Koçluk1111111111111%20.00
Meslek Etiği ve Yasal Konular 1111111111111%20.00
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. 1111111111111%20.00
Mesleki Rehberlik ve Danışma 1111111111111%20.00
Öğrenme Güçlükleri 1111111111111%20.00
Öğrenme Psikolojisi1111111111111%20.00
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4325553335543%78.18
Öğretmenlik Uygulaması1111111111111%20.00
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı1111111111111%20.00
Okullarda Gözlem 5445553455550%90.91
Ölçme ve Değerlendirme 1111111111111%20.00
Özel Eğitim 1111111111111%20.00
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri1111111111111%20.00
Psikolojik Danışma Kuramları 1111111111111%20.00
Psikolojik Testler 1111111111111%20.00
Psikolojiye Giriş1111111111111%20.00
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme1111111111111%20.00
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 1111111111111%20.00
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.1111111111111%20.00
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması1111111111111%20.00
Sağlık Psikolojisi1111111111111%20.00
Sınıf Yönetimi 1111111111111%20.00
Sosyal Antropoloji 1111111111111%20.00
Sosyal Psikoloji 1111111111111%20.00
Sosyolojiye Giriş1111111111111%20.00
Tanıma ve Değerleme1111111111111%20.00
Test Dışı Teknikler1111111111111%20.00
Topluma Hizmet Uygulamaları 1111111111111%20.00
Türk Dili I 1111111111111%20.00
Türk Dili II 1111111111111%20.00
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi1111111111111%20.00
Türk Eğitim Tarihi 1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 1111111111111%20.00
Yönetim Bilimine Giriş1111111111111%20.00
İlişkili Ders Sayısı / 777777777777777777777777--
İlişki Ağırlığı8885858888898486868989--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Adli PsikolojiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Aile DanışmanlığıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bireyle Psikolojik Danışma UygulamasıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Davranış BozukluklarıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Değerler Psikolojisi ve EğitimiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Düşünme BecerileriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Eğitim Bilimine Giriş ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Eğitim Felsefesi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Eğitim Yönetimi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Eğitimde Program GeliştirmeÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Endüstri PsikolojisiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Fizyolojik Psikoloji ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Gelişim Psikolojisi-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Gelişim Psikolojisi-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Görüşme TeknikleriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Grupla Psikolojik Danışma ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İletişim BecerileriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngilizce-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngilizce-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İnsan Hakları Demokrasi ve EtikÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İnsan Kaynakları YönetimiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İstatistik IÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İstatistik IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Karşılaştırmalı Eğitim ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kişilik Kuramları ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Klinik PsikolojiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kriz ve Krize MüdahaleÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kurum DeneyimiÇYYÇYYYÇYYÇYYÇYÇY
Mentörlük ve KoçlukÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Meslek Etiği ve Yasal Konular ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Mesleki Rehberlik ve Danışma ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Öğrenme Güçlükleri ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Öğrenme PsikolojisiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Öğretim İlke ve Yöntemleri YOAZÇYÇYÇYOOOÇYÇY
Öğretmenlik UygulamasıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Okulda Şiddet ve Akran ZorbalığıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Okullarda Gözlem ÇYYYÇYÇYÇYOYÇYÇYÇY
Ölçme ve Değerlendirme ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Özel Eğitim ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojik Danışma Kuramları ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojik Testler ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojiye GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program GeliştirmeÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Rehberlik ve Psikolojik Danışma ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan ÇalışmasıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sağlık PsikolojisiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sınıf Yönetimi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sosyal Antropoloji ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sosyal Psikoloji ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sosyolojiye GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Tanıma ve DeğerlemeÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Test Dışı TekniklerÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Topluma Hizmet Uygulamaları ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Eğitim Tarihi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yönetim Bilimine GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )7474747474747474747474
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00100000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )01000021100
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )12111011100
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )20122301133
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Adli Psikoloji
Aile Danışmanlığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Davranış Bozuklukları
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi
Düşünme Becerileri
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Felsefesi
Eğitim Yönetimi
Eğitimde Program Geliştirme
Endüstri Psikolojisi
Fizyolojik Psikoloji
Gelişim Psikolojisi-I
Gelişim Psikolojisi-II
Görüşme Teknikleri
Grupla Psikolojik Danışma
İletişim Becerileri
İngilizce-I
İngilizce-II
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik
İnsan Kaynakları Yönetimi
İstatistik I
İstatistik II
Karşılaştırmalı Eğitim
Kişilik Kuramları
Klinik Psikoloji
Kriz ve Krize Müdahale
Kurum Deneyimi
Mentörlük ve Koçluk
Meslek Etiği ve Yasal Konular
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg.
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Öğrenme Güçlükleri
Öğrenme Psikolojisi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı
Okullarda Gözlem
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Psikolojik Danışma Kuramları
Psikolojik Testler
Psikolojiye Giriş
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması
Sağlık Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Sosyal Antropoloji
Sosyal Psikoloji
Sosyolojiye Giriş
Tanıma ve Değerleme
Test Dışı Teknikler
Topluma Hizmet Uygulamaları
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri
Yönetim Bilimine Giriş
İlişkili Ders Sayısı / 777777777777777777777777
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"