Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13T%
Anlama Teknikleri-I: Okuma Eğitimi555555555555
Anlama Teknikleri-II: Dinleme Eğitimi000000000000
Anlatım Türleri (Sözlü)000000000000
Anlatım Türleri (Yazılı)330020000000
Anlatma Teknikleri-I: Konuşma Eğitimi000000000000
Anlatma Teknikleri-II: Yazma Eğitimi125355115555
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000300
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000000
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 000000000000
Bölüm Seçmeli Ders000000000000
Bölüm Seçmeli Ders000000000000
Bölüm Seçmeli Ders000000000000
Bölüm Seçmeli Ders000000000000
Bölüm Seçmeli Ders000000000000
Çocuk Edebiyatı054200000000
Dil Bilgisi Uygulamaları533453515554
Dil Sosyolojisi000000000000
Edebiyat Bilgi ve Teorileri000000000000
Edebiyat Kuramları000000000000
Eğitim Bilimine Giriş 000503003000
Eğitim Felsefesi 000000000000
Eğitim Psikolojisi 000000000000
Eski Türk Edebiyatı-I553300402003
Eski Türk Edebiyatı-II254443324334
Etkili İletişim ve Diksiyon000000000000
Genel Dil Bilim000000000000
İngilizce-I 000000000000
İngilizce-II 000000000000
Karşılaştırmalı Edebiyat000000000000
Medya Okuryazarlığı000000000000
Öğretim İlke ve Yöntemleri 000000000000
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 000000000000
Öğretmenlik Uygulaması-I002500000330
Öğretmenlik Uygulaması-II111555111111
Okul Deneyimi 004003003033
Ölçme ve Değerlendirme 000000000000
Osmanlı Türkçesi-I544000000000013%20.00
Osmanlı Türkçesi-II000000000000
Özel Eğitim 003503000000
Özel Öğretim Yöntemleri II 000000000000
Özel Öğretim Yöntemleri-I 404500000000
Rehberlik 112443112133
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri114411111341528%43.08
Şiir Tahlilleri000000000000
Sinema ve Edebiyat000000000000
Sınıf Yönetimi 003500000040
Tiyatro ve Drama Uygulamaları000000000000
Topluma Hizmet Uygulamaları 003330000030
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)530000000000
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)000000000000
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)000000000000
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)000000000000
Türk Dili Tarihi000000000000
Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı000000000000
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi000000000000
Türk Eğitim Tarihi 000000000000
Türk Halk Edebiyatı000000000000
Türk Kültür Tarihi000000000000
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri555555555555
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi555555555555
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi555555555555
Türkçenin Güncel Sorunları000000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000
Uygulamalı Girişimcilik000000000000
Yabancılara Türkçe Öğretimi000000000000
Yazı Yazma Teknikleri555555555555
Yeni Türk Edebiyatı-I244000000000
Yeni Türk Edebiyatı-II000000000000
Yönetim Bilimine Giriş004500000030
İlişkili Ders Sayısı / 727272727272727272727272722--
İlişki Ağırlığı6062828754544132514962495--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13
Anlama Teknikleri-I: Okuma EğitimiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Anlama Teknikleri-II: Dinleme Eğitimi------------
Anlatım Türleri (Sözlü)------------
Anlatım Türleri (Yazılı)OO--AZ-------
Anlatma Teknikleri-I: Konuşma Eğitimi------------
Anlatma Teknikleri-II: Yazma EğitimiÇAAZÇYOÇYÇYÇAÇAÇYÇYÇYÇY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ---------O--
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ------------
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ------------
Bölüm Seçmeli Ders------------
Bölüm Seçmeli Ders------------
Bölüm Seçmeli Ders------------
Bölüm Seçmeli Ders------------
Bölüm Seçmeli Ders------------
Çocuk Edebiyatı-ÇYYAZ--------
Dil Bilgisi UygulamalarıÇYOOYÇYOÇYÇAÇYÇYÇYY
Dil Sosyolojisi------------
Edebiyat Bilgi ve Teorileri------------
Edebiyat Kuramları------------
Eğitim Bilimine Giriş ---ÇY-O--O---
Eğitim Felsefesi ------------
Eğitim Psikolojisi ------------
Eski Türk Edebiyatı-IÇYÇYOO--Y-AZ--O
Eski Türk Edebiyatı-IIAZÇYYYYOOAZYOOY
Etkili İletişim ve Diksiyon------------
Genel Dil Bilim------------
İngilizce-I ------------
İngilizce-II ------------
Karşılaştırmalı Edebiyat------------
Medya Okuryazarlığı------------
Öğretim İlke ve Yöntemleri ------------
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ------------
Öğretmenlik Uygulaması-I--AZÇY-----OO-
Öğretmenlik Uygulaması-IIÇAÇAÇAÇYÇYÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Okul Deneyimi --Y--O--O-OO
Ölçme ve Değerlendirme ------------
Osmanlı Türkçesi-IÇYYY----------
Osmanlı Türkçesi-II------------
Özel Eğitim --OÇY-O------
Özel Öğretim Yöntemleri II ------------
Özel Öğretim Yöntemleri-I Y-YÇY--------
Rehberlik ÇAÇAAZYYOÇAÇAAZÇAOO
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleriÇAÇAYYÇAÇAÇAÇAÇAOYÇAÇY
Şiir Tahlilleri------------
Sinema ve Edebiyat------------
Sınıf Yönetimi --OÇY------Y-
Tiyatro ve Drama Uygulamaları------------
Topluma Hizmet Uygulamaları --OOO-----O-
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)ÇYO----------
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)------------
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)------------
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)------------
Türk Dili Tarihi------------
Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı------------
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi------------
Türk Eğitim Tarihi ------------
Türk Halk Edebiyatı------------
Türk Kültür Tarihi------------
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Türkçe Eğitiminde Değerler EğitimiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Türkçe Öğretiminde Kelime HazinesiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Türkçenin Güncel Sorunları------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders------------
Uygulamalı Girişimcilik------------
Yabancılara Türkçe Öğretimi------------
Yazı Yazma TeknikleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yeni Türk Edebiyatı-IAZYY---------
Yeni Türk Edebiyatı-II------------
Yönetim Bilimine Giriş--YÇY------O-
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )5555505259586061585956591
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )4310114522120
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )2121100120000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1353161024630
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )1284201010220
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )98612876577761
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13
Anlama Teknikleri-I: Okuma Eğitimi
Anlama Teknikleri-II: Dinleme EğitimiXXXXXXXXXXXX
Anlatım Türleri (Sözlü)XXXXXXXXXXXX
Anlatım Türleri (Yazılı)XXXXXXXXX
Anlatma Teknikleri-I: Konuşma EğitimiXXXXXXXXXXXX
Anlatma Teknikleri-II: Yazma Eğitimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXX
Bilimsel Araştırma Yöntemleri XXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Çocuk EdebiyatıXXXXXXXXX
Dil Bilgisi Uygulamaları
Dil SosyolojisiXXXXXXXXXXXX
Edebiyat Bilgi ve TeorileriXXXXXXXXXXXX
Edebiyat KuramlarıXXXXXXXXXXXX
Eğitim Bilimine Giriş XXXXXXXXX
Eğitim Felsefesi XXXXXXXXXXXX
Eğitim Psikolojisi XXXXXXXXXXXX
Eski Türk Edebiyatı-IXXXXX
Eski Türk Edebiyatı-II
Etkili İletişim ve DiksiyonXXXXXXXXXXXX
Genel Dil BilimXXXXXXXXXXXX
İngilizce-I XXXXXXXXXXXX
İngilizce-II XXXXXXXXXXXX
Karşılaştırmalı EdebiyatXXXXXXXXXXXX
Medya OkuryazarlığıXXXXXXXXXXXX
Öğretim İlke ve Yöntemleri XXXXXXXXXXXX
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı XXXXXXXXXXXX
Öğretmenlik Uygulaması-IXXXXXXXX
Öğretmenlik Uygulaması-II
Okul Deneyimi XXXXXXX
Ölçme ve Değerlendirme XXXXXXXXXXXX
Osmanlı Türkçesi-IXXXXXXXXXX
Osmanlı Türkçesi-IIXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitim XXXXXXXXX
Özel Öğretim Yöntemleri II XXXXXXXXXXXX
Özel Öğretim Yöntemleri-I XXXXXXXXX
Rehberlik
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri
Şiir TahlilleriXXXXXXXXXXXX
Sinema ve EdebiyatXXXXXXXXXXXX
Sınıf Yönetimi XXXXXXXXX
Tiyatro ve Drama UygulamalarıXXXXXXXXXXXX
Topluma Hizmet Uygulamaları XXXXXXXX
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)XXXXXXXXXX
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)XXXXXXXXXXXX
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)XXXXXXXXXXXX
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)XXXXXXXXXXXX
Türk Dili TarihiXXXXXXXXXXXX
Türk Dünyası Dil ve EdebiyatıXXXXXXXXXXXX
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiXXXXXXXXXXXX
Türk Eğitim Tarihi XXXXXXXXXXXX
Türk Halk EdebiyatıXXXXXXXXXXXX
Türk Kültür TarihiXXXXXXXXXXXX
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi
Türkçenin Güncel SorunlarıXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Uygulamalı GirişimcilikXXXXXXXXXXXX
Yabancılara Türkçe ÖğretimiXXXXXXXXXXXX
Yazı Yazma Teknikleri
Yeni Türk Edebiyatı-IXXXXXXXXX
Yeni Türk Edebiyatı-IIXXXXXXXXXXXX
Yönetim Bilimine GirişXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 727272727272727272727272722
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"