Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Çocuk Edebiyatı145232113344
Yabancılara Türkçe Öğretimi315112412332
Topluma Hizmet Uygulamaları 444444144444
Özel Öğretim Yöntemleri-I 115555152111
Türk Eğitim Tarihi 444444444444
Sınıf Yönetimi 111424111342
Dil Bilgisi Uygulamaları535232113343
Tiyatro ve Drama Uygulamaları333233133333
Özel Öğretim Yöntemleri II 115551111111
Ölçme ve Değerlendirme 111543114111
Yazı Yazma Teknikleri415232113343
Eski Türk Edebiyatı-I234223112233
Osmanlı Türkçesi-I353222112322
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111112112221
İngilizce-I 111222513332
Eğitim Bilimine Giriş 113444111424
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)524222112343
Türk Dili Tarihi543235112343
Osmanlı Türkçesi-II353122112222
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111112112221
İngilizce-II 111222513332
Eğitim Psikolojisi 445554115454
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)524222112343
Anlama Teknikleri I:Okuma Eğitimi315132112344
Anlama Teknikleri II:Dinleme Eğitimi315132112344
Öğretmenlik Uygulaması-II441542113454
Yeni Türk Edebiyatı-I254222113333
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 124531131111
Eski Türk Edebiyatı-II342232112233
Yeni Türk Edebiyatı-II254222113243
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)524222112343
Etkili İletişim ve Diksiyon434442113444
Öğretim İlke ve Yöntemleri 111211111111
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri535221114333
Öğretmenlik Uygulaması-I415434113453
Rehberlik 523523434122
Özel Eğitim 333333333333
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 114155155233
Edebiyat Bilgi ve Teorileri253234113343
Medya Okuryazarlığı244444154343
Türk Kültür Tarihi221234112143
Anlatım Türleri (Yazılı)435132112343
Okul Deneyimi 115444113444
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi111421111132
Eğitim Felsefesi 333333113333
Türk Halk Edebiyatı343231112242
Edebiyat Kuramları253232112333
Genel Dil Bilim522232113333
Şiir Tahlilleri343233133333
Hikaye Tahlilleri354242113333
Yazarlık333233112333
Sinema ve Edebiyat343333133333
Türkçenin Güncel Sorunları333233113333
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri243233333333
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi333333113333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi444244113443
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)524232112343
Anlama Teknikleri II:Yazma Eğitimi315142112344
Anlatım Türleri (Sözlü)135232112344
Yönetim Bilimine Giriş111214111111
Eğitim Yönetimi 444444114444
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Dil Sosyolojisi334232113333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Karşılaştırmalı Edebiyat343232113333
Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı353232112333
Anlama Teknikleri I:Konuşma Eğitimi115132112344
Türk Kültür Tarihi000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Çocuk EdebiyatıAÇÇOOOAAOOÇÇ
Yabancılara Türkçe ÖğretimiOAÇAAOÇAOOOO
Topluma Hizmet Uygulamaları ÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇ
Özel Öğretim Yöntemleri-I AAÇÇÇÇAÇOAAA
Türk Eğitim Tarihi ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sınıf Yönetimi AAAÇOÇAAAOÇO
Dil Bilgisi UygulamalarıÇOÇOOOAAOOÇO
Tiyatro ve Drama UygulamalarıOOOOOOAOOOOO
Özel Öğretim Yöntemleri II AAÇÇÇAAAAAAA
Ölçme ve Değerlendirme AAAÇÇOAAÇAAA
Yazı Yazma TeknikleriÇAÇOOOAAOOÇO
Eski Türk Edebiyatı-IOOÇOOOAAOOOO
Osmanlı Türkçesi-IOÇOOOOAAOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOAAOOOA
İngilizce-I AAAOOOÇAOOOO
Eğitim Bilimine Giriş AAOÇÇÇAAAÇOÇ
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)ÇOÇOOOAAOOÇO
Türk Dili TarihiÇÇOOOÇAAOOÇO
Osmanlı Türkçesi-IIOÇOAOOAAOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOAAOOOA
İngilizce-II AAAOOOÇAOOOO
Eğitim Psikolojisi ÇÇÇÇÇÇAAÇÇÇÇ
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)ÇOÇOOOAAOOÇO
Anlama Teknikleri I:Okuma EğitimiOAÇAOOAAOOÇÇ
Anlama Teknikleri II:Dinleme EğitimiOAÇAOOAAOOÇÇ
Öğretmenlik Uygulaması-IIÇÇAÇÇOAAOÇÇÇ
Yeni Türk Edebiyatı-IOÇÇOOOAAOOOO
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı AOÇÇOAAOAAAA
Eski Türk Edebiyatı-IIOÇOOOOAAOOOO
Yeni Türk Edebiyatı-IIOÇÇOOOAAOOÇO
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)ÇOÇOOOAAOOÇO
Etkili İletişim ve DiksiyonÇOÇÇÇOAAOÇÇÇ
Öğretim İlke ve Yöntemleri AAAOAAAAAAAA
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleriÇOÇOOAAAÇOOO
Öğretmenlik Uygulaması-IÇAÇÇOÇAAOÇÇO
Rehberlik ÇOOÇOOÇOÇAOO
Özel Eğitim OOOOOOOOOOOO
Bilimsel Araştırma Yöntemleri AAÇAÇÇAÇÇOOO
Edebiyat Bilgi ve TeorileriOÇOOOÇAAOOÇO
Medya OkuryazarlığıOÇÇÇÇÇAÇÇOÇO
Türk Kültür TarihiOOAOOÇAAOAÇO
Anlatım Türleri (Yazılı)ÇOÇAOOAAOOÇO
Okul Deneyimi AAÇÇÇÇAAOÇÇÇ
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiAAAÇOAAAAAOO
Eğitim Felsefesi OOOOOOAAOOOO
Türk Halk EdebiyatıOÇOOOAAAOOÇO
Edebiyat KuramlarıOÇOOOOAAOOOO
Genel Dil BilimÇOOOOOAAOOOO
Şiir TahlilleriOÇOOOOAOOOOO
Hikaye TahlilleriOÇÇOÇOAAOOOO
YazarlıkOOOOOOAAOOOO
Sinema ve EdebiyatOÇOOOOAOOOOO
Türkçenin Güncel SorunlarıOOOOOOAAOOOO
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleriOÇOOOOOOOOOO
Türkçe Eğitiminde Değerler EğitimiOOOOOOAAOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Türkçe Öğretiminde Kelime HazinesiÇÇÇOÇÇAAOÇÇO
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)ÇOÇOOOAAOOÇO
Anlama Teknikleri II:Yazma EğitimiOAÇAÇOAAOOÇÇ
Anlatım Türleri (Sözlü)AOÇOOOAAOOÇÇ
Yönetim Bilimine GirişAAAOAÇAAAAAA
Eğitim Yönetimi ÇÇÇÇÇÇAAÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Dil SosyolojisiOOÇOOOAAOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Karşılaştırmalı EdebiyatOÇOOOOAAOOOO
Türk Dünyası Dil ve EdebiyatıOÇOOOOAAOOOO
Anlama Teknikleri I:Konuşma EğitimiAAÇAOOAAOOÇÇ
Türk Kültür TarihiAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Çocuk Edebiyatı
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Topluma Hizmet Uygulamaları
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Türk Eğitim Tarihi
Sınıf Yönetimi
Dil Bilgisi Uygulamaları
Tiyatro ve Drama Uygulamaları
Özel Öğretim Yöntemleri II
Ölçme ve Değerlendirme
Yazı Yazma Teknikleri
Eski Türk Edebiyatı-I
Osmanlı Türkçesi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İngilizce-I
Eğitim Bilimine Giriş
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)
Türk Dili Tarihi
Osmanlı Türkçesi-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İngilizce-II
Eğitim Psikolojisi
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)
Anlama Teknikleri I:Okuma Eğitimi
Anlama Teknikleri II:Dinleme Eğitimi
Öğretmenlik Uygulaması-II
Yeni Türk Edebiyatı-I
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Eski Türk Edebiyatı-II
Yeni Türk Edebiyatı-II
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)
Etkili İletişim ve Diksiyon
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
Öğretmenlik Uygulaması-I
Rehberlik
Özel Eğitim
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Medya Okuryazarlığı
Türk Kültür Tarihi
Anlatım Türleri (Yazılı)
Okul Deneyimi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Eğitim Felsefesi
Türk Halk Edebiyatı
Edebiyat Kuramları
Genel Dil Bilim
Şiir Tahlilleri
Hikaye Tahlilleri
Yazarlık
Sinema ve Edebiyat
Türkçenin Güncel Sorunları
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)
Anlama Teknikleri II:Yazma Eğitimi
Anlatım Türleri (Sözlü)
Yönetim Bilimine Giriş
Eğitim Yönetimi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Dil Sosyolojisi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Karşılaştırmalı Edebiyat
Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı
Anlama Teknikleri I:Konuşma Eğitimi
Türk Kültür TarihiXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"