Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12T%
Anlama Teknikleri-I: Konuşma Eğitimi11513211234428%46.67
Anlama Teknikleri-I: Okuma Eğitimi31513211234430%50.00
Anlama Teknikleri-II: Dinleme Eğitimi31513211234430%50.00
Anlama Teknikleri-II: Yazma Eğitimi31514211234431%51.67
Anlatım Türleri (Sözlü)13523211234431%51.67
Anlatım Türleri (Yazılı)43513211234332%53.33
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111211222116%26.67
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111211222116%26.67
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 11415515523336%60.00
Çocuk Edebiyatı14523211334433%55.00
Dil Bilgisi Uygulamaları53523211334335%58.33
Dil Sosyolojisi33423211333331%51.67
Edebiyat Bilgi ve Teorileri25323411334334%56.67
Edebiyat Kuramları25323211233330%50.00
Eğitim Bilimine Giriş 11344411142430%50.00
Eğitim Felsefesi 33333311333332%53.33
Eğitim Psikolojisi 44555411545447%78.33
Eğitim Yönetimi 44444411444442%70.00
Eski Türk Edebiyatı-I34223211223328%46.67
Eski Türk Edebiyatı-II34223211223328%46.67
Etkili İletişim ve Diksiyon43444211344438%63.33
Genel Dil Bilim52223211333330%50.00
Hikaye Tahlilleri35424211333334%56.67
İngilizce-I 11122251333226%43.33
İngilizce-II 11122251333226%43.33
Karşılaştırmalı Edebiyat34323211333331%51.67
Medya Okuryazarlığı44444215434342%70.00
Öğretim İlke ve Yöntemleri 11121111111113%21.67
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 12453113111124%40.00
Öğretmenlik Uygulaması-I41543411345338%63.33
Öğretmenlik Uygulaması-II41542411345438%63.33
Okul Deneyimi 11544411344436%60.00
Ölçme ve Değerlendirme 11154311411124%40.00
Osmanlı Türkçesi-I35322211232228%46.67
Osmanlı Türkçesi-II35312211222226%43.33
Özel Eğitim 33333333333336%60.00
Özel Öğretim Yöntemleri II 11555111111124%40.00
Özel Öğretim Yöntemleri-I 11555515211133%55.00
Rehberlik 52352343412236%60.00
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri24323333333335%58.33
Şiir Tahlilleri33432313333334%56.67
Sinema ve Edebiyat34333313333335%58.33
Sınıf Yönetimi 11142411134225%41.67
Tiyatro ve Drama Uygulamaları33323313333333%55.00
Topluma Hizmet Uygulamaları 44444414444445%75.00
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)52423211234332%53.33
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)52422211234331%51.67
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)25242211234331%51.67
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)52422211234331%51.67
Türk Dili Tarihi54323511234336%60.00
Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı35323211233331%51.67
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi11142111113219%31.67
Türk Eğitim Tarihi 44444444444448%80.00
Türk Halk Edebiyatı34323111224228%46.67
Türk Kültür Tarihi22123411214326%43.33
Türk Kültür Tarihi0000000000000%0.00
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri53522111433333%55.00
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi33333311333332%53.33
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi44424411344338%63.33
Türkçenin Güncel Sorunları33323311333331%51.67
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Yabancılara Türkçe Öğretimi31511241233228%46.67
Yazarlık33323311233330%50.00
Yazı Yazma Teknikleri41523211334332%53.33
Yeni Türk Edebiyatı-I25422211333331%51.67
Yeni Türk Edebiyatı-II25422211324331%51.67
Yönetim Bilimine Giriş11121411111116%26.67
İlişkili Ders Sayısı / 70707070707070707070707070--
İlişki Ağırlığı18617822616819417490101172183213188--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Anlama Teknikleri-I: Konuşma EğitimiÇAÇAÇYÇAOAZÇAÇAAZOYY
Anlama Teknikleri-I: Okuma EğitimiOÇAÇYÇAOAZÇAÇAAZOYY
Anlama Teknikleri-II: Dinleme EğitimiOÇAÇYÇAOAZÇAÇAAZOYY
Anlama Teknikleri-II: Yazma EğitimiOÇAÇYÇAYAZÇAÇAAZOYY
Anlatım Türleri (Sözlü)ÇAOÇYAZOAZÇAÇAAZOYY
Anlatım Türleri (Yazılı)YOÇYÇAOAZÇAÇAAZOYO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAÇAAZAZAZÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAÇAAZAZAZÇA
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ÇAÇAYÇAÇYÇYÇAÇYÇYAZOO
Çocuk EdebiyatıÇAYÇYAZOAZÇAÇAOOYY
Dil Bilgisi UygulamalarıÇYOÇYAZOAZÇAÇAOOYO
Dil SosyolojisiOOYAZOAZÇAÇAOOOO
Edebiyat Bilgi ve TeorileriAZÇYOAZOYÇAÇAOOYO
Edebiyat KuramlarıAZÇYOAZOAZÇAÇAAZOOO
Eğitim Bilimine Giriş ÇAÇAOYYYÇAÇAÇAYAZY
Eğitim Felsefesi OOOOOOÇAÇAOOOO
Eğitim Psikolojisi YYÇYÇYÇYYÇAÇAÇYYÇYY
Eğitim Yönetimi YYYYYYÇAÇAYYYY
Eski Türk Edebiyatı-IOYAZAZOAZÇAÇAAZAZOO
Eski Türk Edebiyatı-IIOYAZAZOAZÇAÇAAZAZOO
Etkili İletişim ve DiksiyonYOYYYAZÇAÇAOYYY
Genel Dil BilimÇYAZAZAZOAZÇAÇAOOOO
Hikaye TahlilleriOÇYYAZYAZÇAÇAOOOO
İngilizce-I ÇAÇAÇAAZAZAZÇYÇAOOOAZ
İngilizce-II ÇAÇAÇAAZAZAZÇYÇAOOOAZ
Karşılaştırmalı EdebiyatOYOAZOAZÇAÇAOOOO
Medya OkuryazarlığıYYYYYAZÇAÇYYOYO
Öğretim İlke ve Yöntemleri ÇAÇAÇAAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ÇAAZYÇYOÇAÇAOÇAÇAÇAÇA
Öğretmenlik Uygulaması-IYÇAÇYYOYÇAÇAOYÇYO
Öğretmenlik Uygulaması-IIYÇAÇYYAZYÇAÇAOYÇYY
Okul Deneyimi ÇAÇAÇYYYYÇAÇAOYYY
Ölçme ve Değerlendirme ÇAÇAÇAÇYYOÇAÇAYÇAÇAÇA
Osmanlı Türkçesi-IOÇYOAZAZAZÇAÇAAZOAZAZ
Osmanlı Türkçesi-IIOÇYOÇAAZAZÇAÇAAZAZAZAZ
Özel Eğitim OOOOOOOOOOOO
Özel Öğretim Yöntemleri II ÇAÇAÇYÇYÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Özel Öğretim Yöntemleri-I ÇAÇAÇYÇYÇYÇYÇAÇYAZÇAÇAÇA
Rehberlik ÇYAZOÇYAZOYOYÇAAZAZ
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleriAZYOAZOOOOOOOO
Şiir TahlilleriOOYOAZOÇAOOOOO
Sinema ve EdebiyatOYOOOOÇAOOOOO
Sınıf Yönetimi ÇAÇAÇAYAZYÇAÇAÇAOYAZ
Tiyatro ve Drama UygulamalarıOOOAZOOÇAOOOOO
Topluma Hizmet Uygulamaları YYYYYYÇAYYYYY
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)ÇYAZYAZOAZÇAÇAAZOYO
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)ÇYAZYAZAZAZÇAÇAAZOYO
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)AZÇYAZYAZAZÇAÇAAZOYO
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)ÇYAZYAZAZAZÇAÇAAZOYO
Türk Dili TarihiÇYYOAZOÇYÇAÇAAZOYO
Türk Dünyası Dil ve EdebiyatıOÇYOAZOAZÇAÇAAZOOO
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiÇAÇAÇAYAZÇAÇAÇAÇAÇAOAZ
Türk Eğitim Tarihi YYYYYYYYYYYY
Türk Halk EdebiyatıOYOAZOÇAÇAÇAAZAZYAZ
Türk Kültür TarihiAZAZÇAAZOYÇAÇAAZÇAYO
Türk Kültür Tarihi------------
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleriÇYOÇYAZAZÇAÇAÇAYOOO
Türkçe Eğitiminde Değerler EğitimiOOOOOOÇAÇAOOOO
Türkçe Öğretiminde Kelime HazinesiYYYAZYYÇAÇAOYYO
Türkçenin Güncel SorunlarıOOOAZOOÇAÇAOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yabancılara Türkçe ÖğretimiOÇAÇYÇAÇAAZYÇAAZOOAZ
YazarlıkOOOAZOOÇAÇAAZOOO
Yazı Yazma TeknikleriYÇAÇYAZOAZÇAÇAOOYO
Yeni Türk Edebiyatı-IAZÇYYAZAZAZÇAÇAOOOO
Yeni Türk Edebiyatı-IIAZÇYYAZAZAZÇAÇAOAZYO
Yönetim Bilimine GirişÇAÇAÇAAZÇAYÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )111111111111
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )22261414910625711131012
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )6833414320024869
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )211219431112725382434
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )111516111113327102614
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )9817643232030
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Anlama Teknikleri-I: Konuşma Eğitimi
Anlama Teknikleri-I: Okuma Eğitimi
Anlama Teknikleri-II: Dinleme Eğitimi
Anlama Teknikleri-II: Yazma Eğitimi
Anlatım Türleri (Sözlü)
Anlatım Türleri (Yazılı)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Çocuk Edebiyatı
Dil Bilgisi Uygulamaları
Dil Sosyolojisi
Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Edebiyat Kuramları
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Felsefesi
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Yönetimi
Eski Türk Edebiyatı-I
Eski Türk Edebiyatı-II
Etkili İletişim ve Diksiyon
Genel Dil Bilim
Hikaye Tahlilleri
İngilizce-I
İngilizce-II
Karşılaştırmalı Edebiyat
Medya Okuryazarlığı
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretmenlik Uygulaması-I
Öğretmenlik Uygulaması-II
Okul Deneyimi
Ölçme ve Değerlendirme
Osmanlı Türkçesi-I
Osmanlı Türkçesi-II
Özel Eğitim
Özel Öğretim Yöntemleri II
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Rehberlik
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri
Şiir Tahlilleri
Sinema ve Edebiyat
Sınıf Yönetimi
Tiyatro ve Drama Uygulamaları
Topluma Hizmet Uygulamaları
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)
Türk Dili Tarihi
Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi
Türk Halk Edebiyatı
Türk Kültür Tarihi
Türk Kültür TarihiXXXXXXXXXXXX
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi
Türkçenin Güncel Sorunları
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Yazarlık
Yazı Yazma Teknikleri
Yeni Türk Edebiyatı-I
Yeni Türk Edebiyatı-II
Yönetim Bilimine Giriş
İlişkili Ders Sayısı / 70707070707070707070707070
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"