Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Çocuk Edebiyatı005030003000
Yabancılara Türkçe Öğretimi005000000000
Topluma Hizmet Uygulamaları 444444444444
Özel Öğretim Yöntemleri-I 005555052000
Sınıf Yönetimi 000420000000
Dil Bilgisi Uygulamaları000000000000
Tiyatro ve Drama Uygulamaları333333333333
Türk Eğitim Tarihi 444444444444
Özel Öğretim Yöntemleri II 005550000000
Ölçme ve Değerlendirme 000543004111
Yazı Yazma Teknikleri005100000000
Osmanlı Türkçesi-I350000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111102222241
İngilizce-I 111202333332
Eğitim Bilimine Giriş 113444001424
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)500000000000
Türk Dili Tarihi550005005055
Osmanlı Türkçesi-II350000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111102222241
İngilizce-II 111202333332
Eğitim Psikolojisi 445554555454
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)500000000000
Eski Türk Edebiyatı-I332022002102
Anlama Teknikleri I:Okuma Eğitimi000000000000
Anlama Teknikleri II:Dinleme Eğitimi000000000000
Yeni Türk Edebiyatı-I055000000000
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 024530030000
Eski Türk Edebiyatı-II332022002102
Yeni Türk Edebiyatı-II055000003000
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)500000000000
Etkili İletişim ve Diksiyon444444444444
Öğretim İlke ve Yöntemleri 000000000000
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri005000004000
Öğretmenlik Uygulaması-I000433000203
Rehberlik 523523434022
Özel Eğitim 333333333333
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 005055055000
Öğretmenlik Uygulaması-II005522002000
Edebiyat Bilgi ve Teorileri040444040540
Türk Kültür Tarihi220004000000
Anlatım Türleri (Yazılı)000000000000
Okul Deneyimi 000000000000
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi000420000000
Eğitim Felsefesi 333333333333
Türk Halk Edebiyatı343001002002
Edebiyat Kuramları050040000000
Genel Dil Bilim500000000000
Şiir Tahlilleri333333333333
Medya Okuryazarlığı444444444444
Hikaye Tahlilleri054040000000
Yazarlık333333333333
Sinema ve Edebiyat333333333333
Türkçenin Güncel Sorunları333333333333
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri333333333333
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi444444444444
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)500050000000
Anlama Teknikleri II:Yazma Eğitimi000000000000
Anlatım Türleri (Sözlü)000000000000
Yönetim Bilimine Giriş000000000000
Eğitim Yönetimi 000000000000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Dil Sosyolojisi024530030000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Karşılaştırmalı Edebiyat000000000000
Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı000000000000
Anlama Teknikleri I:Konuşma Eğitimi000000000000
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Çocuk EdebiyatıAAÇAOAAAOAAA
Yabancılara Türkçe ÖğretimiAAÇAAAAAAAAA
Topluma Hizmet Uygulamaları ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Özel Öğretim Yöntemleri-I AAÇÇÇÇAÇOAAA
Sınıf Yönetimi AAAÇOAAAAAAA
Dil Bilgisi UygulamalarıAAAAAAAAAAAA
Tiyatro ve Drama UygulamalarıOOOOOOOOOOOO
Türk Eğitim Tarihi ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Özel Öğretim Yöntemleri II AAÇÇÇAAAAAAA
Ölçme ve Değerlendirme AAAÇÇOAAÇAAA
Yazı Yazma TeknikleriAAÇAAAAAAAAA
Osmanlı Türkçesi-IOÇAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOOÇA
İngilizce-I AAAOAOOOOOOO
Eğitim Bilimine Giriş AAOÇÇÇAAAÇOÇ
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)ÇAAAAAAAAAAA
Türk Dili TarihiÇÇAAAÇAAÇAÇÇ
Osmanlı Türkçesi-IIOÇAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOOÇA
İngilizce-II AAAOAOOOOOOO
Eğitim Psikolojisi ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)ÇAAAAAAAAAAA
Eski Türk Edebiyatı-IOOOAOOAAOAAO
Anlama Teknikleri I:Okuma EğitimiAAAAAAAAAAAA
Anlama Teknikleri II:Dinleme EğitimiAAAAAAAAAAAA
Yeni Türk Edebiyatı-IAÇÇAAAAAAAAA
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı AOÇÇOAAOAAAA
Eski Türk Edebiyatı-IIOOOAOOAAOAAO
Yeni Türk Edebiyatı-IIAÇÇAAAAAOAAA
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)ÇAAAAAAAAAAA
Etkili İletişim ve DiksiyonÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Öğretim İlke ve Yöntemleri AAAAAAAAAAAA
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleriAAÇAAAAAÇAAA
Öğretmenlik Uygulaması-IAAAÇOOAAAOAO
Rehberlik ÇOOÇOOÇOÇAOO
Özel Eğitim OOOOOOOOOOOO
Bilimsel Araştırma Yöntemleri AAÇAÇÇAÇÇAAA
Öğretmenlik Uygulaması-IIAAÇÇOOAAOAAA
Edebiyat Bilgi ve TeorileriAÇAÇÇÇAÇAÇÇA
Türk Kültür TarihiOOAAAÇAAAAAA
Anlatım Türleri (Yazılı)AAAAAAAAAAAA
Okul Deneyimi AAAAAAAAAAAA
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiAAAÇOAAAAAAA
Eğitim Felsefesi OOOOOOOOOOOO
Türk Halk EdebiyatıOÇOAAAAAOAAO
Edebiyat KuramlarıAÇAAÇAAAAAAA
Genel Dil BilimÇAAAAAAAAAAA
Şiir TahlilleriOOOOOOOOOOOO
Medya OkuryazarlığıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Hikaye TahlilleriAÇÇAÇAAAAAAA
YazarlıkOOOOOOOOOOOO
Sinema ve EdebiyatOOOOOOOOOOOO
Türkçenin Güncel SorunlarıOOOOOOOOOOOO
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleriOOOOOOOOOOOO
Türkçe Eğitiminde Değerler EğitimiOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Türkçe Öğretiminde Kelime HazinesiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)ÇAAAÇAAAAAAA
Anlama Teknikleri II:Yazma EğitimiAAAAAAAAAAAA
Anlatım Türleri (Sözlü)AAAAAAAAAAAA
Yönetim Bilimine GirişAAAAAAAAAAAA
Eğitim Yönetimi AAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Dil SosyolojisiAOÇÇOAAOAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Karşılaştırmalı EdebiyatAAAAAAAAAAAA
Türk Dünyası Dil ve EdebiyatıAAAAAAAAAAAA
Anlama Teknikleri I:Konuşma EğitimiAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Çocuk EdebiyatıXXXXXXXXX
Yabancılara Türkçe ÖğretimiXXXXXXXXXXX
Topluma Hizmet Uygulamaları
Özel Öğretim Yöntemleri-I XXXXXX
Sınıf Yönetimi XXXXXXXXXX
Dil Bilgisi UygulamalarıXXXXXXXXXXXX
Tiyatro ve Drama Uygulamaları
Türk Eğitim Tarihi
Özel Öğretim Yöntemleri II XXXXXXXXX
Ölçme ve Değerlendirme XXXXX
Yazı Yazma TeknikleriXXXXXXXXXX
Osmanlı Türkçesi-IXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I X
İngilizce-I X
Eğitim Bilimine Giriş XX
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)XXXXXXXXXXX
Türk Dili TarihiXXXXXX
Osmanlı Türkçesi-IIXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II X
İngilizce-II X
Eğitim Psikolojisi
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)XXXXXXXXXXX
Eski Türk Edebiyatı-IXXXX
Anlama Teknikleri I:Okuma EğitimiXXXXXXXXXXXX
Anlama Teknikleri II:Dinleme EğitimiXXXXXXXXXXXX
Yeni Türk Edebiyatı-IXXXXXXXXXX
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı XXXXXXX
Eski Türk Edebiyatı-IIXXXX
Yeni Türk Edebiyatı-IIXXXXXXXXX
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)XXXXXXXXXXX
Etkili İletişim ve Diksiyon
Öğretim İlke ve Yöntemleri XXXXXXXXXXXX
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleriXXXXXXXXXX
Öğretmenlik Uygulaması-IXXXXXXX
Rehberlik X
Özel Eğitim
Bilimsel Araştırma Yöntemleri XXXXXXX
Öğretmenlik Uygulaması-IIXXXXXXX
Edebiyat Bilgi ve TeorileriXXXXX
Türk Kültür TarihiXXXXXXXXX
Anlatım Türleri (Yazılı)XXXXXXXXXXXX
Okul Deneyimi XXXXXXXXXXXX
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiXXXXXXXXXX
Eğitim Felsefesi
Türk Halk EdebiyatıXXXXXX
Edebiyat KuramlarıXXXXXXXXXX
Genel Dil BilimXXXXXXXXXXX
Şiir Tahlilleri
Medya Okuryazarlığı
Hikaye TahlilleriXXXXXXXXX
Yazarlık
Sinema ve Edebiyat
Türkçenin Güncel Sorunları
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)XXXXXXXXXX
Anlama Teknikleri II:Yazma EğitimiXXXXXXXXXXXX
Anlatım Türleri (Sözlü)XXXXXXXXXXXX
Yönetim Bilimine GirişXXXXXXXXXXXX
Eğitim Yönetimi XXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Dil SosyolojisiXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Karşılaştırmalı EdebiyatXXXXXXXXXXXX
Türk Dünyası Dil ve EdebiyatıXXXXXXXXXXXX
Anlama Teknikleri I:Konuşma EğitimiXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"