Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12T%
Anlama Teknikleri-I: Okuma Eğitimi0000000000000%0.00
Anlama Teknikleri-II: Dinleme Eğitimi0000000000000%0.00
Anlatım Türleri (Sözlü)0000000000000%0.00
Anlatım Türleri (Yazılı)0000000000000%0.00
Anlatma Teknikleri-I: Konuşma Eğitimi0000000000000%0.00
Anlatma Teknikleri-II: Yazma Eğitimi0000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0000000000000%0.00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000%0.00
Çocuk Edebiyatı0000000000000%0.00
Dil Bilgisi Uygulamaları0000000000000%0.00
Dil Sosyolojisi0000000000000%0.00
Edebiyat Bilgi ve Teorileri0000000000000%0.00
Edebiyat Kuramları0000000000000%0.00
Eğitim Bilimine Giriş 0000000000000%0.00
Eğitim Felsefesi 0000000000000%0.00
Eğitim Psikolojisi 0000000000000%0.00
Eski Türk Edebiyatı-I0000000000000%0.00
Eski Türk Edebiyatı-II0000000000000%0.00
Etkili İletişim ve Diksiyon0000000000000%0.00
Genel Dil Bilim0000000000000%0.00
İngilizce-I 0000000000000%0.00
İngilizce-II 0000000000000%0.00
Karşılaştırmalı Edebiyat0000000000000%0.00
Medya Okuryazarlığı0000000000000%0.00
Öğretim İlke ve Yöntemleri 0000000000000%0.00
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 0000000000000%0.00
Öğretmenlik Uygulaması-I0000000000000%0.00
Öğretmenlik Uygulaması-II0000000000000%0.00
Okul Deneyimi 0000000000000%0.00
Ölçme ve Değerlendirme 0000000000000%0.00
Osmanlı Türkçesi-I0000000000000%0.00
Osmanlı Türkçesi-II0000000000000%0.00
Özel Eğitim 0000000000000%0.00
Özel Öğretim Yöntemleri II 0000000000000%0.00
Özel Öğretim Yöntemleri-I 0000000000000%0.00
Rehberlik 0000000000000%0.00
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri0000000000000%0.00
Şiir Tahlilleri0000000000000%0.00
Sinema ve Edebiyat0000000000000%0.00
Sınıf Yönetimi 0000000000000%0.00
Tiyatro ve Drama Uygulamaları0000000000000%0.00
Topluma Hizmet Uygulamaları 0000000000000%0.00
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)0000000000000%0.00
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)0000000000000%0.00
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)0000000000000%0.00
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)0000000000000%0.00
Türk Dili Tarihi0000000000000%0.00
Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı0000000000000%0.00
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi0000000000000%0.00
Türk Eğitim Tarihi 0000000000000%0.00
Türk Halk Edebiyatı0000000000000%0.00
Türk Kültür Tarihi0000000000000%0.00
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri0000000000000%0.00
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi0000000000000%0.00
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi0000000000000%0.00
Türkçenin Güncel Sorunları0000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders0000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders0000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders0000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders0000000000000%0.00
Uygulamalı Girişimcilik0000000000000%0.00
Yabancılara Türkçe Öğretimi0000000000000%0.00
Yazı Yazma Teknikleri0000000000000%0.00
Yeni Türk Edebiyatı-I0000000000000%0.00
Yeni Türk Edebiyatı-II0000000000000%0.00
Yönetim Bilimine Giriş0000000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 72727272727272727272727272--
İlişki Ağırlığı000000000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Anlama Teknikleri-I: Okuma Eğitimi------------
Anlama Teknikleri-II: Dinleme Eğitimi------------
Anlatım Türleri (Sözlü)------------
Anlatım Türleri (Yazılı)------------
Anlatma Teknikleri-I: Konuşma Eğitimi------------
Anlatma Teknikleri-II: Yazma Eğitimi------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ------------
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ------------
Bölüm Seçmeli Ders------------
Bölüm Seçmeli Ders------------
Bölüm Seçmeli Ders------------
Bölüm Seçmeli Ders------------
Bölüm Seçmeli Ders------------
Çocuk Edebiyatı------------
Dil Bilgisi Uygulamaları------------
Dil Sosyolojisi------------
Edebiyat Bilgi ve Teorileri------------
Edebiyat Kuramları------------
Eğitim Bilimine Giriş ------------
Eğitim Felsefesi ------------
Eğitim Psikolojisi ------------
Eski Türk Edebiyatı-I------------
Eski Türk Edebiyatı-II------------
Etkili İletişim ve Diksiyon------------
Genel Dil Bilim------------
İngilizce-I ------------
İngilizce-II ------------
Karşılaştırmalı Edebiyat------------
Medya Okuryazarlığı------------
Öğretim İlke ve Yöntemleri ------------
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ------------
Öğretmenlik Uygulaması-I------------
Öğretmenlik Uygulaması-II------------
Okul Deneyimi ------------
Ölçme ve Değerlendirme ------------
Osmanlı Türkçesi-I------------
Osmanlı Türkçesi-II------------
Özel Eğitim ------------
Özel Öğretim Yöntemleri II ------------
Özel Öğretim Yöntemleri-I ------------
Rehberlik ------------
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri------------
Şiir Tahlilleri------------
Sinema ve Edebiyat------------
Sınıf Yönetimi ------------
Tiyatro ve Drama Uygulamaları------------
Topluma Hizmet Uygulamaları ------------
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)------------
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)------------
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)------------
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)------------
Türk Dili Tarihi------------
Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı------------
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi------------
Türk Eğitim Tarihi ------------
Türk Halk Edebiyatı------------
Türk Kültür Tarihi------------
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri------------
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi------------
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi------------
Türkçenin Güncel Sorunları------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders------------
Uygulamalı Girişimcilik------------
Yabancılara Türkçe Öğretimi------------
Yazı Yazma Teknikleri------------
Yeni Türk Edebiyatı-I------------
Yeni Türk Edebiyatı-II------------
Yönetim Bilimine Giriş------------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )727272727272727272727272
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )000000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )000000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )000000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )000000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )000000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Anlama Teknikleri-I: Okuma EğitimiXXXXXXXXXXXX
Anlama Teknikleri-II: Dinleme EğitimiXXXXXXXXXXXX
Anlatım Türleri (Sözlü)XXXXXXXXXXXX
Anlatım Türleri (Yazılı)XXXXXXXXXXXX
Anlatma Teknikleri-I: Konuşma EğitimiXXXXXXXXXXXX
Anlatma Teknikleri-II: Yazma EğitimiXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXX
Bilimsel Araştırma Yöntemleri XXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Çocuk EdebiyatıXXXXXXXXXXXX
Dil Bilgisi UygulamalarıXXXXXXXXXXXX
Dil SosyolojisiXXXXXXXXXXXX
Edebiyat Bilgi ve TeorileriXXXXXXXXXXXX
Edebiyat KuramlarıXXXXXXXXXXXX
Eğitim Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXX
Eğitim Felsefesi XXXXXXXXXXXX
Eğitim Psikolojisi XXXXXXXXXXXX
Eski Türk Edebiyatı-IXXXXXXXXXXXX
Eski Türk Edebiyatı-IIXXXXXXXXXXXX
Etkili İletişim ve DiksiyonXXXXXXXXXXXX
Genel Dil BilimXXXXXXXXXXXX
İngilizce-I XXXXXXXXXXXX
İngilizce-II XXXXXXXXXXXX
Karşılaştırmalı EdebiyatXXXXXXXXXXXX
Medya OkuryazarlığıXXXXXXXXXXXX
Öğretim İlke ve Yöntemleri XXXXXXXXXXXX
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı XXXXXXXXXXXX
Öğretmenlik Uygulaması-IXXXXXXXXXXXX
Öğretmenlik Uygulaması-IIXXXXXXXXXXXX
Okul Deneyimi XXXXXXXXXXXX
Ölçme ve Değerlendirme XXXXXXXXXXXX
Osmanlı Türkçesi-IXXXXXXXXXXXX
Osmanlı Türkçesi-IIXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitim XXXXXXXXXXXX
Özel Öğretim Yöntemleri II XXXXXXXXXXXX
Özel Öğretim Yöntemleri-I XXXXXXXXXXXX
Rehberlik XXXXXXXXXXXX
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleriXXXXXXXXXXXX
Şiir TahlilleriXXXXXXXXXXXX
Sinema ve EdebiyatXXXXXXXXXXXX
Sınıf Yönetimi XXXXXXXXXXXX
Tiyatro ve Drama UygulamalarıXXXXXXXXXXXX
Topluma Hizmet Uygulamaları XXXXXXXXXXXX
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)XXXXXXXXXXXX
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)XXXXXXXXXXXX
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)XXXXXXXXXXXX
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)XXXXXXXXXXXX
Türk Dili TarihiXXXXXXXXXXXX
Türk Dünyası Dil ve EdebiyatıXXXXXXXXXXXX
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiXXXXXXXXXXXX
Türk Eğitim Tarihi XXXXXXXXXXXX
Türk Halk EdebiyatıXXXXXXXXXXXX
Türk Kültür TarihiXXXXXXXXXXXX
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleriXXXXXXXXXXXX
Türkçe Eğitiminde Değerler EğitimiXXXXXXXXXXXX
Türkçe Öğretiminde Kelime HazinesiXXXXXXXXXXXX
Türkçenin Güncel SorunlarıXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXX
Uygulamalı GirişimcilikXXXXXXXXXXXX
Yabancılara Türkçe ÖğretimiXXXXXXXXXXXX
Yazı Yazma TeknikleriXXXXXXXXXXXX
Yeni Türk Edebiyatı-IXXXXXXXXXXXX
Yeni Türk Edebiyatı-IIXXXXXXXXXXXX
Yönetim Bilimine GirişXXXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 72727272727272727272727272
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"