Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
Bağlamsal Dilbilgisi-I 231122112221122332.86
Dinleme ve Sesletim-I 445323434343455172.86
Sözlü İletişim Becerileri-I 433324234335454868.57
Eğitim Bilimine Giriş 232222312211112535.71
Türk Dili I 111122331322112434.29
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111122221412112231.43
İleri Okuma ve Yazma-I 324433433425454970.00
Bağlamsal Dilbilgisi-II 231122112221122332.86
Dinleme ve Sesletim-II 452543324344525071.43
Sözlü İletişim Becerileri-II 433324234335454868.57
İleri Okuma ve Yazma-II 114115111543413347.14
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111122221412112231.43
Türk Dili II 111122331322112434.29
Dilbilim-I 122133211341322941.43
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar545453455534446085.71
İngilizce Türkçe Çeviri444444444444445680.00
İngiliz Edebiyatı-I 232124122223212941.43
Öğretim İlke ve Yöntemleri 355544523323324970.00
Türk Eğitim Tarihi 321112113111112028.57
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 555544345543345984.29
Özel Öğretim Yöntemleri-I 223344332324434260.00
Dilbilim-II 122133211341322941.43
Dil Edinimi 323122123121212637.14
İngiliz Edebiyatı-II 232124122223212941.43
Özel Öğretim Yöntemleri II 233443322324434260.00
Sınıf Yönetimi 322112123532143245.71
Ölçme ve Değerlendirme 111113521311242738.57
Topluma Hizmet Uygulamaları 433442234344555071.43
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 445445444445345882.86
Dil Becerilerinin Öğretimi-I 555452445342435578.57
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I354243223224224057.14
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II 445445444445345882.86
Dil Becerilerinin Öğretimi-II 555452445342435578.57
İnsan Hakları ve Demokrasi 333333333333334260.00
Rehberlik 221322122132312738.57
Özel Eğitim 131151131541313144.29
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.111111111111111420.00
Karşılaştırmalı Eğitim 333333333333334260.00
Öğretmenlik Uygulaması 444443434444545578.57
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. 111111111111111420.00
Çeviriye Giriş444444444444445680.00
Sözcük Bilgisi444444444444445680.00
Eğitim Psikolojisi 111151151444113144.29
Akademik Yazım Teknikleri444444444444445680.00
Uygulamalı Dilbilim122133211341322941.43
Sözlü Anlatım Becerileri331423243342534260.00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 322114453153534260.00
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II354243223224224057.14
Türkçe - İngilizce Çeviri444444444444445680.00
Okul Deneyimi 445443444532425274.29
Anlam Bilim333333333333334260.00
Akademik Yazım444444444444445680.00
Cümle Bilimi444444444444445680.00
İngiliz Romanı I444444444444445680.00
İngiliz Şiiri I444444444444445680.00
Sosyodilbilim-I433442234344555071.43
Edebi Metin Analizleri444444444444445680.00
Fransızca-I222222222222222840.00
İngiliz Romanı II333333333333334260.00
İngiliz Şiiri II333333333333334260.00
Sosyodilbilim-II433442234344555071.43
Psikodilbilim122133211341322941.43
Fransızca-III222222222222222840.00
Dil Bilinci333333333333334260.00
Kısa Hikaye333333333333334260.00
Drama 233232332232333651.43
Amerikan Kültürü332123133113212941.43
İngiliz Kültürü444444444444445680.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111420.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111420.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111420.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111420.00
Yönetim Bilimine Giriş111111111111111420.00
Eğitim Yönetimi 111111111111111420.00
Fransızca-II222222222222222840.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111111111111111420.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II111111111111111420.00

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
Bağlamsal Dilbilgisi-I OOAAOOAAOOOAAO
Dinleme ve Sesletim-I ÇÇÇOOOÇOÇOÇOÇÇ
Sözlü İletişim Becerileri-I ÇOOOOÇOOÇOOÇÇÇ
Eğitim Bilimine Giriş OOOOOOOAOOAAAA
Türk Dili I AAAAOOOOAOOOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAOOOOAÇAOAA
İleri Okuma ve Yazma-I OOÇÇOOÇOOÇOÇÇÇ
Bağlamsal Dilbilgisi-II OOAAOOAAOOOAAO
Dinleme ve Sesletim-II ÇÇOÇÇOOOÇOÇÇÇO
Sözlü İletişim Becerileri-II ÇOOOOÇOOÇOOÇÇÇ
İleri Okuma ve Yazma-II AAÇAAÇAAAÇÇOÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAOOOOAÇAOAA
Türk Dili II AAAAOOOOAOOOAA
Dilbilim-I AOOAOOOAAOÇAOO
İngilizce Öğretiminde YaklaşımlarÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOÇÇÇ
İngilizce Türkçe ÇeviriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Edebiyatı-I OOOAOÇAOOOOOOA
Öğretim İlke ve Yöntemleri OÇÇÇÇÇÇOOOOOOO
Türk Eğitim Tarihi OOAAAOAAOAAAAA
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOOÇ
Özel Öğretim Yöntemleri-I OOOOÇÇOOOOOÇÇO
Dilbilim-II AOOAOOOAAOÇAOO
Dil Edinimi OOOAOOAOOAOAOA
İngiliz Edebiyatı-II OOOAOÇAOOOOOOA
Özel Öğretim Yöntemleri II OOOÇÇOOOOOOÇÇO
Sınıf Yönetimi OOOAAOAOOÇOOAÇ
Ölçme ve Değerlendirme AAAAAOÇOAOAAOÇ
Topluma Hizmet Uygulamaları ÇOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇ
Dil Becerilerinin Öğretimi-I ÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇOÇO
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IOÇÇOÇOOOOOOÇOO
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇ
Dil Becerilerinin Öğretimi-II ÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇOÇO
İnsan Hakları ve Demokrasi OOOOOOOOOOOOOO
Rehberlik OOAOOOAOOAOOOA
Özel Eğitim AOAAÇAAOAÇÇAOA
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.AAAAAAAAAAAAAA
Karşılaştırmalı Eğitim OOOOOOOOOOOOOO
Öğretmenlik Uygulaması ÇÇÇÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇ
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. AAAAAAAAAAAAAA
Çeviriye GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sözcük BilgisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Eğitim Psikolojisi AAAAÇAAÇAÇÇÇAA
Akademik Yazım TeknikleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uygulamalı DilbilimAOOAOOOAAOÇAOO
Sözlü Anlatım BecerileriOOAÇOOOÇOOÇOÇO
Bilimsel Araştırma Yöntemleri OOOAAÇÇÇOAÇOÇO
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IIOÇÇOÇOOOOOOÇOO
Türkçe - İngilizce ÇeviriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Okul Deneyimi ÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOOÇO
Anlam BilimOOOOOOOOOOOOOO
Akademik YazımÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Cümle BilimiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Romanı IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Şiiri IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyodilbilim-IÇOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
Edebi Metin AnalizleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Fransızca-IOOOOOOOOOOOOOO
İngiliz Romanı IIOOOOOOOOOOOOOO
İngiliz Şiiri IIOOOOOOOOOOOOOO
Sosyodilbilim-IIÇOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
PsikodilbilimAOOAOOOAAOÇAOO
Fransızca-IIIOOOOOOOOOOOOOO
Dil BilinciOOOOOOOOOOOOOO
Kısa HikayeOOOOOOOOOOOOOO
Drama OOOOOOOOOOOOOO
Amerikan KültürüOOOAOOAOOAAOOA
İngiliz KültürüÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Yönetim Bilimine GirişAAAAAAAAAAAAAA
Eğitim Yönetimi AAAAAAAAAAAAAA
Fransızca-IIOOOOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAAAA
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
Bağlamsal Dilbilgisi-I
Dinleme ve Sesletim-I
Sözlü İletişim Becerileri-I
Eğitim Bilimine Giriş
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İleri Okuma ve Yazma-I
Bağlamsal Dilbilgisi-II
Dinleme ve Sesletim-II
Sözlü İletişim Becerileri-II
İleri Okuma ve Yazma-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Dilbilim-I
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar
İngilizce Türkçe Çeviri
İngiliz Edebiyatı-I
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Türk Eğitim Tarihi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Dilbilim-II
Dil Edinimi
İngiliz Edebiyatı-II
Özel Öğretim Yöntemleri II
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve Değerlendirme
Topluma Hizmet Uygulamaları
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I
Dil Becerilerinin Öğretimi-I
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II
Dil Becerilerinin Öğretimi-II
İnsan Hakları ve Demokrasi
Rehberlik
Özel Eğitim
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.
Karşılaştırmalı Eğitim
Öğretmenlik Uygulaması
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ.
Çeviriye Giriş
Sözcük Bilgisi
Eğitim Psikolojisi
Akademik Yazım Teknikleri
Uygulamalı Dilbilim
Sözlü Anlatım Becerileri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II
Türkçe - İngilizce Çeviri
Okul Deneyimi
Anlam Bilim
Akademik Yazım
Cümle Bilimi
İngiliz Romanı I
İngiliz Şiiri I
Sosyodilbilim-I
Edebi Metin Analizleri
Fransızca-I
İngiliz Romanı II
İngiliz Şiiri II
Sosyodilbilim-II
Psikodilbilim
Fransızca-III
Dil Bilinci
Kısa Hikaye
Drama
Amerikan Kültürü
İngiliz Kültürü
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yönetim Bilimine Giriş
Eğitim Yönetimi
Fransızca-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"