Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
Akademik Yazım4444444444444456%80.00
Akademik Yazım Teknikleri4444444444444456%80.00
Amerikan Kültürü3321231331132129%41.43
Anlam Bilim3333333333333342%60.00
Arapça-I000000000000000%0.00
Arapça-III000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111222214121122%31.43
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111111111111114%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II1111111111111114%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111222214121122%31.43
Bağlamsal Dilbilgisi-I 2311221122211223%32.86
Bağlamsal Dilbilgisi-II 2311221122211223%32.86
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3221144531535342%60.00
Çeviriye Giriş4444444444444456%80.00
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 4454454444453458%82.86
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II 4454454444453458%82.86
Cümle Bilimi4444444444444456%80.00
Dil Becerilerinin Öğretimi-I 5554524453424355%78.57
Dil Becerilerinin Öğretimi-II 5554524453424355%78.57
Dil Bilinci3333333333333342%60.00
Dil Edinimi 3231221231212126%37.14
Dilbilim-I 1221332113413229%41.43
Dilbilim-II 1221332113413229%41.43
Dinleme ve Sesletim-I 4453234343434551%72.86
Dinleme ve Sesletim-II 4525433243445250%71.43
Drama 2332323322323336%51.43
Edebi Metin Analizleri4444444444444456%80.00
Edebi Metin Analizleri 000000000000000%0.00
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I3542432232242240%57.14
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II3542432232242240%57.14
Eğitim Bilimine Giriş 2322223122111125%35.71
Eğitim Psikolojisi 1111511514441131%44.29
Eğitim Yönetimi 1111111111111114%20.00
Fransızca-I2222222222222228%40.00
Fransızca-I000000000000000%0.00
Fransızca-II2222222222222228%40.00
Fransızca-III2222222222222228%40.00
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)000000000000000%0.00
İkinci Yabancı Dil III (İtalyanca-III)000000000000000%0.00
İleri Okuma ve Yazma-I 3244334334254549%70.00
İleri Okuma ve Yazma-II 1141151115434133%47.14
İngiliz Edebiyatı-I 2321241222232129%41.43
İngiliz Edebiyatı-II 2321241222232129%41.43
İngiliz Kültürü4444444444444456%80.00
İngiliz Romanı I4444444444444456%80.00
İngiliz Romanı II3333333333333342%60.00
İngiliz Şiiri I4444444444444456%80.00
İngiliz Şiiri II3333333333333342%60.00
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar5454534555344460%85.71
İngilizce Türkçe Çeviri4444444444444456%80.00
İnsan Hakları ve Demokrasi 3333333333333342%60.00
Karşılaştırmalı Eğitim 3333333333333342%60.00
Kısa Hikaye3333333333333342%60.00
Öğretim İlke ve Yöntemleri 3555445233233249%70.00
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 5555443455433459%84.29
Öğretmenlik Uygulaması 4444434344445455%78.57
Okul Deneyimi 4454434445324252%74.29
Ölçme ve Değerlendirme 1111135213112427%38.57
Özel Eğitim 1311511315413131%44.29
Özel Öğretim Yöntemleri II 2334433223244342%60.00
Özel Öğretim Yöntemleri-I 2334433223244342%60.00
Psikodilbilim1221332113413229%41.43
Rehberlik 2213221221323127%38.57
Rusça I000000000000000%0.00
Rusça III000000000000000%0.00
Sınıf Yönetimi 3221121235321432%45.71
Sosyodilbilim-I4334422343445550%71.43
Sosyodilbilim-II4334422343445550%71.43
Sözcük Bilgisi4444444444444456%80.00
Sözlü Anlatım Becerileri3314232433425342%60.00
Sözlü İletişim Becerileri-I 4333242343354548%68.57
Sözlü İletişim Becerileri-II 4333242343354548%68.57
Topluma Hizmet Uygulamaları 4334422343445550%71.43
Türk Dili I 1111223313221124%34.29
Türk Dili II 1111223313221124%34.29
Türk Eğitim Tarihi 3211121131111120%28.57
Türkçe - İngilizce Çeviri4444444444444456%80.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Uygulamalı Dilbilim1221332113413229%41.43
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.1111111111111114%20.00
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. 1111111111111114%20.00
Yönetim Bilimine Giriş1111111111111114%20.00
İlişkili Ders Sayısı / 858585858585858585858585858585--
İlişki Ağırlığı205215207193217211195200205220215207217201--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Akademik YazımYYYYYYYYYYYYYY
Akademik Yazım TeknikleriYYYYYYYYYYYYYY
Amerikan KültürüOOAZÇAAZOÇAOOÇAÇAOAZÇA
Anlam BilimOOOOOOOOOOOOOO
Arapça-I--------------
Arapça-III--------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAYÇAAZÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAYÇAAZÇAÇA
Bağlamsal Dilbilgisi-I AZOÇAÇAAZAZÇAÇAAZAZAZÇAÇAAZ
Bağlamsal Dilbilgisi-II AZOÇAÇAAZAZÇAÇAAZAZAZÇAÇAAZ
Bilimsel Araştırma Yöntemleri OAZAZÇAÇAYYÇYOÇAÇYOÇYO
Çeviriye GirişYYYYYYYYYYYYYY
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I YYÇYYYÇYYYYYYÇYOY
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II YYÇYYYÇYYYYYYÇYOY
Cümle BilimiYYYYYYYYYYYYYY
Dil Becerilerinin Öğretimi-I ÇYÇYÇYYÇYAZYYÇYOYAZYO
Dil Becerilerinin Öğretimi-II ÇYÇYÇYYÇYAZYYÇYOYAZYO
Dil BilinciOOOOOOOOOOOOOO
Dil Edinimi OAZOÇAAZAZÇAAZOÇAAZÇAAZÇA
Dilbilim-I ÇAAZAZÇAOOAZÇAÇAOYÇAOAZ
Dilbilim-II ÇAAZAZÇAOOAZÇAÇAOYÇAOAZ
Dinleme ve Sesletim-I YYÇYOAZOYOYOYOYÇY
Dinleme ve Sesletim-II YÇYAZÇYYOOAZYOYYÇYAZ
Drama AZOOAZOAZOOAZAZOAZOO
Edebi Metin AnalizleriYYYYYYYYYYYYYY
Edebi Metin Analizleri --------------
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IOÇYYAZYOAZAZOAZAZYAZAZ
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IIOÇYYAZYOAZAZOAZAZYAZAZ
Eğitim Bilimine Giriş AZOAZAZAZAZOÇAAZAZÇAÇAÇAÇA
Eğitim Psikolojisi ÇAÇAÇAÇAÇYÇAÇAÇYÇAYYYÇAÇA
Eğitim Yönetimi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Fransızca-IAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
Fransızca-I--------------
Fransızca-IIAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
Fransızca-IIIAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)--------------
İkinci Yabancı Dil III (İtalyanca-III)--------------
İleri Okuma ve Yazma-I OAZYYOOYOOYAZÇYYÇY
İleri Okuma ve Yazma-II ÇAÇAYÇAÇAÇYÇAÇAÇAÇYYOYÇA
İngiliz Edebiyatı-I AZOAZÇAAZYÇAAZAZAZAZOAZÇA
İngiliz Edebiyatı-II AZOAZÇAAZYÇAAZAZAZAZOAZÇA
İngiliz KültürüYYYYYYYYYYYYYY
İngiliz Romanı IYYYYYYYYYYYYYY
İngiliz Romanı IIOOOOOOOOOOOOOO
İngiliz Şiiri IYYYYYYYYYYYYYY
İngiliz Şiiri IIOOOOOOOOOOOOOO
İngilizce Öğretiminde YaklaşımlarÇYYÇYYÇYOYÇYÇYÇYOYYY
İngilizce Türkçe ÇeviriYYYYYYYYYYYYYY
İnsan Hakları ve Demokrasi OOOOOOOOOOOOOO
Karşılaştırmalı Eğitim OOOOOOOOOOOOOO
Kısa HikayeOOOOOOOOOOOOOO
Öğretim İlke ve Yöntemleri OÇYÇYÇYYYÇYAZOOAZOOAZ
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ÇYÇYÇYÇYYYOYÇYÇYYOOY
Öğretmenlik Uygulaması YYYYYOYOYYYYÇYY
Okul Deneyimi YYÇYYYOYYYÇYOAZYAZ
Ölçme ve Değerlendirme ÇAÇAÇAÇAÇAOÇYAZÇAOÇAÇAAZY
Özel Eğitim ÇAOÇAÇAÇYÇAÇAOÇAÇYYÇAOÇA
Özel Öğretim Yöntemleri II AZOOYYOOAZAZOAZYYO
Özel Öğretim Yöntemleri-I AZOOYYOOAZAZOAZYYO
PsikodilbilimÇAAZAZÇAOOAZÇAÇAOYÇAOAZ
Rehberlik AZAZÇAOAZAZÇAAZAZÇAOAZOÇA
Rusça I--------------
Rusça III--------------
Sınıf Yönetimi OAZAZÇAÇAAZÇAAZOÇYOAZÇAY
Sosyodilbilim-IYOOYYAZAZOYOYYÇYÇY
Sosyodilbilim-IIYOOYYAZAZOYOYYÇYÇY
Sözcük BilgisiYYYYYYYYYYYYYY
Sözlü Anlatım BecerileriOOÇAYAZOAZYOOYAZÇYO
Sözlü İletişim Becerileri-I YOOOAZYAZOYOOÇYYÇY
Sözlü İletişim Becerileri-II YOOOAZYAZOYOOÇYYÇY
Topluma Hizmet Uygulamaları YOOYYAZAZOYOYYÇYÇY
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAAZAZOOÇAOAZAZÇAÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAAZAZOOÇAOAZAZÇAÇA
Türk Eğitim Tarihi OAZÇAÇAÇAAZÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇA
Türkçe - İngilizce ÇeviriYYYYYYYYYYYYYY
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Uygulamalı DilbilimÇAAZAZÇAOOAZÇAÇAOYÇAOAZ
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yönetim Bilimine GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )88888888888888
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )2217223115122219221516212024
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )121314719201717121116141014
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )1723161113241520172714151814
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )2217162525182118221830222218
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )47935323461577
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Akademik Yazım
Akademik Yazım Teknikleri
Amerikan Kültürü
Anlam Bilim
Arapça-IXXXXXXXXXXXXXX
Arapça-IIIXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bağlamsal Dilbilgisi-I
Bağlamsal Dilbilgisi-II
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Çeviriye Giriş
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II
Cümle Bilimi
Dil Becerilerinin Öğretimi-I
Dil Becerilerinin Öğretimi-II
Dil Bilinci
Dil Edinimi
Dilbilim-I
Dilbilim-II
Dinleme ve Sesletim-I
Dinleme ve Sesletim-II
Drama
Edebi Metin Analizleri
Edebi Metin Analizleri XXXXXXXXXXXXXX
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Yönetimi
Fransızca-I
Fransızca-IXXXXXXXXXXXXXX
Fransızca-II
Fransızca-III
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)XXXXXXXXXXXXXX
İkinci Yabancı Dil III (İtalyanca-III)XXXXXXXXXXXXXX
İleri Okuma ve Yazma-I
İleri Okuma ve Yazma-II
İngiliz Edebiyatı-I
İngiliz Edebiyatı-II
İngiliz Kültürü
İngiliz Romanı I
İngiliz Romanı II
İngiliz Şiiri I
İngiliz Şiiri II
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar
İngilizce Türkçe Çeviri
İnsan Hakları ve Demokrasi
Karşılaştırmalı Eğitim
Kısa Hikaye
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretmenlik Uygulaması
Okul Deneyimi
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Özel Öğretim Yöntemleri II
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Psikodilbilim
Rehberlik
Rusça IXXXXXXXXXXXXXX
Rusça IIIXXXXXXXXXXXXXX
Sınıf Yönetimi
Sosyodilbilim-I
Sosyodilbilim-II
Sözcük Bilgisi
Sözlü Anlatım Becerileri
Sözlü İletişim Becerileri-I
Sözlü İletişim Becerileri-II
Topluma Hizmet Uygulamaları
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Eğitim Tarihi
Türkçe - İngilizce Çeviri
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Uygulamalı Dilbilim
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ.
Yönetim Bilimine Giriş
İlişkili Ders Sayısı / 858585858585858585858585858585
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"