Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28T%
Akademik Yazım42322223333333
Akademik Yazım Teknikleri11111111111111
Amerikan Kültürü11111111111111
Anlam Bilim11111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II11111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111111111111
Bağlamsal Dilbilgisi-I 11111111111111
Bağlamsal Dilbilgisi-II 11111111111111
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 11111111111111
Bölüm Seçmeli Ders11111111111111
Bölüm Seçmeli Ders11111111111111
Bölüm Seçmeli Ders11111111111111
Bölüm Seçmeli Ders11111111111111
Çeviriye Giriş11111111111111
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 11111111111111
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II 11111111111111
Cümle Bilimi11111111111111
Dil Becerilerinin Öğretimi-I 11111111111111
Dil Becerilerinin Öğretimi-II 11111111111111
Dil Bilinci11111111111111
Dil Edinimi 11111111111111
Dilbilim-I 11111111111111
Dilbilim-II 11111111111111
Dinleme ve Sesletim-I 11111111111111
Dinleme ve Sesletim-II 11111111111111
Drama 11111111111111
Edebi Metin Analizleri11111111111111
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I11111111111111
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II11111111111111
Eğitim Bilimine Giriş 11111111111111
Eğitim Psikolojisi 11114115541511
Eğitim Yönetimi 11111111111111
Fransızca-I11111111111111
Fransızca-II11111111111111
Fransızca-III11111111111111
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)11111111111111
İleri Okuma ve Yazma-I 11111111111111
İleri Okuma ve Yazma-II 11111111111111
İngiliz Dili Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar11111111111111
İngiliz Edebiyatı-I 11111111111111
İngiliz Edebiyatı-II 11111111111111
İngiliz Kültürü11111111111111
İngiliz Romanı I11111111111111
İngiliz Romanı II11111111111111
İngiliz Şiiri I11111111111111
İngiliz Şiiri II11111111111111
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar11111111111111
İngilizce Türkçe Çeviri11111111111111
İnsan Hakları ve Demokrasi 11111111111111
Karşılaştırmalı Eğitim 111111111111111111111111111128%20.00
Kısa Hikaye55555111111111
Öğretim İlke ve Yöntemleri 11111111111111
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 11111111111111
Öğretmenlik Uygulaması 11111111111111
Okul Deneyimi 11111111111111
Ölçme ve Değerlendirme 11111111111111
Özel Eğitim 11111111111111
Özel Öğretim Yöntemleri II 53324342522453
Özel Öğretim Yöntemleri-I 11111111111111
Psikodilbilim11111111111111
Rehberlik 11315445551511
Sınıf Yönetimi 11111111111111
Sosyodilbilim-I11111111111111
Sosyodilbilim-II11111111111111
Sözcük Bilgisi11111111111111
Sözlü Anlatım Becerileri11111111111111
Sözlü İletişim Becerileri-I 22223421313214
Sözlü İletişim Becerileri-II 11111111111111
Topluma Hizmet Uygulamaları 11111111111111
Türk Dili I 11111111111111
Türk Dili II 11111111111111
Türk Eğitim Tarihi 11111111111111
Türkçe - İngilizce Çeviri11111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Uygulamalı Dilbilim11111111111111
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.14332223322222
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. 11111111111111
Yönetim Bilimine Giriş11111111111111
İlişkili Ders Sayısı / 83838383838383838383838383838311111111111111--
İlişki Ağırlığı95949692101939296101948998909111111111111111--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28
Akademik YazımYAZOAZAZAZAZOOOOOOO
Akademik Yazım TeknikleriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Amerikan KültürüÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Anlam BilimÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bağlamsal Dilbilgisi-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bağlamsal Dilbilgisi-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Çeviriye GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Cümle BilimiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Dil Becerilerinin Öğretimi-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Dil Becerilerinin Öğretimi-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Dil BilinciÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Dil Edinimi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Dilbilim-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Dilbilim-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Dinleme ve Sesletim-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Dinleme ve Sesletim-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Drama ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Edebi Metin AnalizleriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Eğitim Bilimine Giriş ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Eğitim Psikolojisi ÇAÇAÇAÇAYÇAÇAÇYÇYYÇAÇYÇAÇA
Eğitim Yönetimi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Fransızca-IÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Fransızca-IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Fransızca-IIIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İleri Okuma ve Yazma-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İleri Okuma ve Yazma-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngiliz Dili Eğitiminde Yeni YaklaşımlarÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngiliz Edebiyatı-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngiliz Edebiyatı-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngiliz KültürüÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngiliz Romanı IÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngiliz Romanı IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngiliz Şiiri IÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngiliz Şiiri IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngilizce Öğretiminde YaklaşımlarÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İngilizce Türkçe ÇeviriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İnsan Hakları ve Demokrasi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Karşılaştırmalı Eğitim ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kısa HikayeÇYÇYÇYÇYÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Öğretim İlke ve Yöntemleri ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Öğretmenlik Uygulaması ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Okul Deneyimi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Ölçme ve Değerlendirme ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Özel Eğitim ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Özel Öğretim Yöntemleri II ÇYOOAZYOYAZÇYAZAZYÇYO
Özel Öğretim Yöntemleri-I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
PsikodilbilimÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Rehberlik ÇAÇAOÇAÇYYYÇYÇYÇYÇAÇYÇAÇA
Sınıf Yönetimi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sosyodilbilim-IÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sosyodilbilim-IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sözcük BilgisiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sözlü Anlatım BecerileriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sözlü İletişim Becerileri-I AZAZAZAZOYAZÇAOÇAOAZÇAY
Sözlü İletişim Becerileri-II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Topluma Hizmet Uygulamaları ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Eğitim Tarihi ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türkçe - İngilizce ÇeviriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Uygulamalı DilbilimÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.ÇAYOOAZAZAZOOAZAZAZAZAZ
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yönetim Bilimine GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )0000000000000000000000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )797877787678787877787977807911111111111111
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )1213223102221100000000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )0141110231211200000000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )1100222001010100000000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )2111200231021000000000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27PÇ28
Akademik Yazım
Akademik Yazım Teknikleri
Amerikan Kültürü
Anlam Bilim
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bağlamsal Dilbilgisi-I
Bağlamsal Dilbilgisi-II
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Çeviriye Giriş
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II
Cümle Bilimi
Dil Becerilerinin Öğretimi-I
Dil Becerilerinin Öğretimi-II
Dil Bilinci
Dil Edinimi
Dilbilim-I
Dilbilim-II
Dinleme ve Sesletim-I
Dinleme ve Sesletim-II
Drama
Edebi Metin Analizleri
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Yönetimi
Fransızca-I
Fransızca-II
Fransızca-III
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)
İleri Okuma ve Yazma-I
İleri Okuma ve Yazma-II
İngiliz Dili Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
İngiliz Edebiyatı-I
İngiliz Edebiyatı-II
İngiliz Kültürü
İngiliz Romanı I
İngiliz Romanı II
İngiliz Şiiri I
İngiliz Şiiri II
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar
İngilizce Türkçe Çeviri
İnsan Hakları ve Demokrasi
Karşılaştırmalı Eğitim
Kısa Hikaye
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretmenlik Uygulaması
Okul Deneyimi
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Özel Öğretim Yöntemleri II
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Psikodilbilim
Rehberlik
Sınıf Yönetimi
Sosyodilbilim-I
Sosyodilbilim-II
Sözcük Bilgisi
Sözlü Anlatım Becerileri
Sözlü İletişim Becerileri-I
Sözlü İletişim Becerileri-II
Topluma Hizmet Uygulamaları
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Eğitim Tarihi
Türkçe - İngilizce Çeviri
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Uygulamalı Dilbilim
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ.
Yönetim Bilimine Giriş
İlişkili Ders Sayısı / 83838383838383838383838383838311111111111111
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"