Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17
Bağlamsal Dilbilgisi-I 22223112211222112
Dinleme ve Sesletim-I 24434532343434345
Sözlü İletişim Becerileri-I 24243332423433545
Eğitim Bilimine Giriş 22213222231221111
Türk Dili I 11111112233132211
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111112222141211
İleri Okuma ve Yazma-I 33332443343342545
Bağlamsal Dilbilgisi-II 22223112211222112
Dinleme ve Sesletim-II 14435254332434452
Sözlü İletişim Becerileri-II 24243332423433545
İleri Okuma ve Yazma-II 11111411511154341
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111112222141211
Türk Dili II 11111112233132211
Dilbilim-I 12212213321134132
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar45454545345553444
İngilizce Türkçe Çeviri44444444444444444
İngiliz Edebiyatı-I 12213212412222321
Öğretim İlke ve Yöntemleri 53535554452332332
Türk Eğitim Tarihi 13132111211311111
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 55555554434554334
Özel Öğretim Yöntemleri-I 32423344332232443
Dilbilim-II 21122213321134132
Dil Edinimi 23312312212312121
İngiliz Edebiyatı-II 12213212412222321
Özel Öğretim Yöntemleri II 32423344332232443
Sınıf Yönetimi 53332211212353214
Ölçme ve Değerlendirme 11111111352131124
Topluma Hizmet Uygulamaları 34343344223434455
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 44444544544444534
Dil Becerilerinin Öğretimi-I 55555545244534243
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I33335424322322422
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II 44444544544444534
Dil Becerilerinin Öğretimi-II 55555545244534243
İnsan Hakları ve Demokrasi 33333333333333333
Rehberlik 12122132212213231
Özel Eğitim 11313115113154131
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.11111111111111111
Karşılaştırmalı Eğitim 33333333333333333
Öğretmenlik Uygulaması 44544444343444454
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. 11111111111111111
Çeviriye Giriş44444444444444444
Sözcük Bilgisi44444444444444444
Eğitim Psikolojisi 11111115115144411
Akademik Yazım Teknikleri44444444444444444
Uygulamalı Dilbilim21212213321134132
Sözlü Anlatım Becerileri23233142324334253
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 13312211445315353
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II33335424322322422
Türkçe - İngilizce Çeviri44444444444444444
Okul Deneyimi 54544544344453242
Anlam Bilim33333333333333333
Akademik Yazım44444444444444444
Cümle Bilimi44444444444444444
İngiliz Romanı I44444444444444444
İngiliz Şiiri I44444444444444444
Sosyodilbilim-I34343344223434455
Edebi Metin Analizleri44444444444444444
Fransızca-I22222222222222222
İngiliz Romanı II33333333333333333
İngiliz Şiiri II33333333333333333
Sosyodilbilim-II34343344223434455
Psikodilbilim21212213321134132
Fransızca-III22222222222222222
Dil Bilinci33333333333333333
Kısa Hikaye33333333333333333
Drama 22213323233223233
Amerikan Kültürü13313212313311321
İngiliz Kültürü44444444444444444
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111
Yönetim Bilimine Giriş11111111111111111
Eğitim Yönetimi 11111111111111111
Fransızca-II22222222222222222
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II11111111111111111

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17
Bağlamsal Dilbilgisi-I OOOOOAAOOAAOOOAAO
Dinleme ve Sesletim-I OÇÇOÇÇOOOÇOÇOÇOÇÇ
Sözlü İletişim Becerileri-I OÇOÇOOOOÇOOÇOOÇÇÇ
Eğitim Bilimine Giriş OOOAOOOOOOAOOAAAA
Türk Dili I AAAAAAAOOOOAOOOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAOOOOAÇAOAA
İleri Okuma ve Yazma-I OOOOOÇÇOOÇOOÇOÇÇÇ
Bağlamsal Dilbilgisi-II OOOOOAAOOAAOOOAAO
Dinleme ve Sesletim-II AÇÇOÇOÇÇOOOÇOÇÇÇO
Sözlü İletişim Becerileri-II OÇOÇOOOOÇOOÇOOÇÇÇ
İleri Okuma ve Yazma-II AAAAAÇAAÇAAAÇÇOÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAOOOOAÇAOAA
Türk Dili II AAAAAAAOOOOAOOOAA
Dilbilim-I AOOAOOAOOOAAOÇAOO
İngilizce Öğretiminde YaklaşımlarÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOÇÇÇ
İngilizce Türkçe ÇeviriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Edebiyatı-I AOOAOOAOÇAOOOOOOA
Öğretim İlke ve Yöntemleri ÇOÇOÇÇÇÇÇÇOOOOOOO
Türk Eğitim Tarihi AOAOOAAAOAAOAAAAA
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOOÇ
Özel Öğretim Yöntemleri-I OOÇOOOÇÇOOOOOOÇÇO
Dilbilim-II OAAOOOAOOOAAOÇAOO
Dil Edinimi OOOAOOAOOAOOAOAOA
İngiliz Edebiyatı-II AOOAOOAOÇAOOOOOOA
Özel Öğretim Yöntemleri II OOÇOOOÇÇOOOOOOÇÇO
Sınıf Yönetimi ÇOOOOOAAOAOOÇOOAÇ
Ölçme ve Değerlendirme AAAAAAAAOÇOAOAAOÇ
Topluma Hizmet Uygulamaları OÇOÇOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇ
Dil Becerilerinin Öğretimi-I ÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇOÇO
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IOOOOÇÇOÇOOOOOOÇOO
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇ
Dil Becerilerinin Öğretimi-II ÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇOÇO
İnsan Hakları ve Demokrasi OOOOOOOOOOOOOOOOO
Rehberlik AOAOOAOOOAOOAOOOA
Özel Eğitim AAOAOAAÇAAOAÇÇAOA
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.AAAAAAAAAAAAAAAAA
Karşılaştırmalı Eğitim OOOOOOOOOOOOOOOOO
Öğretmenlik Uygulaması ÇÇÇÇÇÇÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇ
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. AAAAAAAAAAAAAAAAA
Çeviriye GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sözcük BilgisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Eğitim Psikolojisi AAAAAAAÇAAÇAÇÇÇAA
Akademik Yazım TeknikleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uygulamalı DilbilimOAOAOOAOOOAAOÇAOO
Sözlü Anlatım BecerileriOOOOOAÇOOOÇOOÇOÇO
Bilimsel Araştırma Yöntemleri AOOAOOAAÇÇÇOAÇOÇO
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IIOOOOÇÇOÇOOOOOOÇOO
Türkçe - İngilizce ÇeviriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Okul Deneyimi ÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOOÇO
Anlam BilimOOOOOOOOOOOOOOOOO
Akademik YazımÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Cümle BilimiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Romanı IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Şiiri IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyodilbilim-IOÇOÇOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
Edebi Metin AnalizleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Fransızca-IOOOOOOOOOOOOOOOOO
İngiliz Romanı IIOOOOOOOOOOOOOOOOO
İngiliz Şiiri IIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyodilbilim-IIOÇOÇOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
PsikodilbilimOAOAOOAOOOAAOÇAOO
Fransızca-IIIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dil BilinciOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kısa HikayeOOOOOOOOOOOOOOOOO
Drama OOOAOOOOOOOOOOOOO
Amerikan KültürüAOOAOOAOOAOOAAOOA
İngiliz KültürüÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAA
Yönetim Bilimine GirişAAAAAAAAAAAAAAAAA
Eğitim Yönetimi AAAAAAAAAAAAAAAAA
Fransızca-IIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17
Bağlamsal Dilbilgisi-I
Dinleme ve Sesletim-I
Sözlü İletişim Becerileri-I
Eğitim Bilimine Giriş
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İleri Okuma ve Yazma-I
Bağlamsal Dilbilgisi-II
Dinleme ve Sesletim-II
Sözlü İletişim Becerileri-II
İleri Okuma ve Yazma-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Dilbilim-I
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar
İngilizce Türkçe Çeviri
İngiliz Edebiyatı-I
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Türk Eğitim Tarihi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Dilbilim-II
Dil Edinimi
İngiliz Edebiyatı-II
Özel Öğretim Yöntemleri II
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve Değerlendirme
Topluma Hizmet Uygulamaları
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I
Dil Becerilerinin Öğretimi-I
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II
Dil Becerilerinin Öğretimi-II
İnsan Hakları ve Demokrasi
Rehberlik
Özel Eğitim
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.
Karşılaştırmalı Eğitim
Öğretmenlik Uygulaması
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ.
Çeviriye Giriş
Sözcük Bilgisi
Eğitim Psikolojisi
Akademik Yazım Teknikleri
Uygulamalı Dilbilim
Sözlü Anlatım Becerileri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II
Türkçe - İngilizce Çeviri
Okul Deneyimi
Anlam Bilim
Akademik Yazım
Cümle Bilimi
İngiliz Romanı I
İngiliz Şiiri I
Sosyodilbilim-I
Edebi Metin Analizleri
Fransızca-I
İngiliz Romanı II
İngiliz Şiiri II
Sosyodilbilim-II
Psikodilbilim
Fransızca-III
Dil Bilinci
Kısa Hikaye
Drama
Amerikan Kültürü
İngiliz Kültürü
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yönetim Bilimine Giriş
Eğitim Yönetimi
Fransızca-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"