Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Bağlamsal Dilbilgisi-I 223112200222102
Dinleme ve Sesletim-I 234532343434345
Sözlü İletişim Becerileri-I 223332423433545
Eğitim Bilimine Giriş 203222231221111
Türk Dili I 111102233032200
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111102222041200
İleri Okuma ve Yazma-I 332443343342545
Bağlamsal Dilbilgisi-II 223112200222102
Dinleme ve Sesletim-II 135254332434452
Sözlü İletişim Becerileri-II 223332423433545
İleri Okuma ve Yazma-II 111401501154341
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111102222041200
Türk Dili II 111102233032200
Dilbilim-I 222213321134132
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar454545345553444
İngilizce Türkçe Çeviri444444444444444
İngiliz Edebiyatı-I 113202402222320
Öğretim İlke ve Yöntemleri 555554452332332
Türk Eğitim Tarihi 102010200301010
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 555554434554334
Özel Öğretim Yöntemleri-I 343344332232443
Dilbilim-II 222213321134132
Dil Edinimi 212312212312121
İngiliz Edebiyatı-II 113202402222320
Özel Öğretim Yöntemleri II 343344332232443
Sınıf Yönetimi 532211212353214
Ölçme ve Değerlendirme 001000352031024
Topluma Hizmet Uygulamaları 333344223434455
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 444544544444534
Dil Becerilerinin Öğretimi-I 555545244534243
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I335424322322422
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II 444544544444534
Dil Becerilerinin Öğretimi-II 555545244534243
İnsan Hakları ve Demokrasi 333333333333333
Rehberlik 112132212213231
Özel Eğitim 033015013154030
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.111111111111111
Karşılaştırmalı Eğitim 333333333333333
Öğretmenlik Uygulaması 454444343444454
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. 111111111111111
Çeviriye Giriş444444444444444
Sözcük Bilgisi444444444444444
Eğitim Psikolojisi 000005005044400
Akademik Yazım Teknikleri444444444444444
Uygulamalı Dilbilim222213321134132
Sözlü Anlatım Becerileri223142324334253
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 002200445305353
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II335424322322422
Türkçe - İngilizce Çeviri444444444444444
Okul Deneyimi 554544344453242
Anlam Bilim333333333333333
Akademik Yazım444444444444444
Cümle Bilimi444444444444444
İngiliz Romanı I444444444444444
İngiliz Şiiri I444444444444444
Sosyodilbilim-I333344223434455
Edebi Metin Analizleri444444444444444
Fransızca-I222222222222222
İngiliz Romanı II333333333333333
İngiliz Şiiri II333333333333333
Sosyodilbilim-II333344223434455
Psikodilbilim222213321134132
Fransızca-III222222222222222
Dil Bilinci333333333333333
Kısa Hikaye333333333333333
Drama 213323233223233
Amerikan Kültürü113202303311320
İngiliz Kültürü444444444444444
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111
Yönetim Bilimine Giriş000000000000000
Eğitim Yönetimi 000000000000000
Fransızca-II222222222222222
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000000
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Bağlamsal Dilbilgisi-I OOOAAOOAAOOOAAO
Dinleme ve Sesletim-I OOÇÇOOOÇOÇOÇOÇÇ
Sözlü İletişim Becerileri-I OOOOOOÇOOÇOOÇÇÇ
Eğitim Bilimine Giriş OAOOOOOOAOOAAAA
Türk Dili I AAAAAOOOOAOOOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇAOAA
İleri Okuma ve Yazma-I OOOÇÇOOÇOOÇOÇÇÇ
Bağlamsal Dilbilgisi-II OOOAAOOAAOOOAAO
Dinleme ve Sesletim-II AOÇOÇÇOOOÇOÇÇÇO
Sözlü İletişim Becerileri-II OOOOOOÇOOÇOOÇÇÇ
İleri Okuma ve Yazma-II AAAÇAAÇAAAÇÇOÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇAOAA
Türk Dili II AAAAAOOOOAOOOAA
Dilbilim-I OOOOAOOOAAOÇAOO
İngilizce Öğretiminde YaklaşımlarÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOÇÇÇ
İngilizce Türkçe ÇeviriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Edebiyatı-I AAOOAOÇAOOOOOOA
Öğretim İlke ve Yöntemleri ÇÇÇÇÇÇÇÇOOOOOOO
Türk Eğitim Tarihi AAOAAAOAAOAAAAA
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOOÇ
Özel Öğretim Yöntemleri-I OÇOOÇÇOOOOOOÇÇO
Dilbilim-II OOOOAOOOAAOÇAOO
Dil Edinimi OAOOAOOAOOAOAOA
İngiliz Edebiyatı-II AAOOAOÇAOOOOOOA
Özel Öğretim Yöntemleri II OÇOOÇÇOOOOOOÇÇO
Sınıf Yönetimi ÇOOOAAOAOOÇOOAÇ
Ölçme ve Değerlendirme AAAAAAOÇOAOAAOÇ
Topluma Hizmet Uygulamaları OOOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇ
Dil Becerilerinin Öğretimi-I ÇÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇOÇO
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IOOÇÇOÇOOOOOOÇOO
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇ
Dil Becerilerinin Öğretimi-II ÇÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇOÇO
İnsan Hakları ve Demokrasi OOOOOOOOOOOOOOO
Rehberlik AAOAOOOAOOAOOOA
Özel Eğitim AOOAAÇAAOAÇÇAOA
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.AAAAAAAAAAAAAAA
Karşılaştırmalı Eğitim OOOOOOOOOOOOOOO
Öğretmenlik Uygulaması ÇÇÇÇÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇ
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. AAAAAAAAAAAAAAA
Çeviriye GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sözcük BilgisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Eğitim Psikolojisi AAAAAÇAAÇAÇÇÇAA
Akademik Yazım TeknikleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uygulamalı DilbilimOOOOAOOOAAOÇAOO
Sözlü Anlatım BecerileriOOOAÇOOOÇOOÇOÇO
Bilimsel Araştırma Yöntemleri AAOOAAÇÇÇOAÇOÇO
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IIOOÇÇOÇOOOOOOÇOO
Türkçe - İngilizce ÇeviriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Okul Deneyimi ÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOOÇO
Anlam BilimOOOOOOOOOOOOOOO
Akademik YazımÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Cümle BilimiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Romanı IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Şiiri IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyodilbilim-IOOOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
Edebi Metin AnalizleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Fransızca-IOOOOOOOOOOOOOOO
İngiliz Romanı IIOOOOOOOOOOOOOOO
İngiliz Şiiri IIOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyodilbilim-IIOOOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
PsikodilbilimOOOOAOOOAAOÇAOO
Fransızca-IIIOOOOOOOOOOOOOOO
Dil BilinciOOOOOOOOOOOOOOO
Kısa HikayeOOOOOOOOOOOOOOO
Drama OAOOOOOOOOOOOOO
Amerikan KültürüAAOOAOOAOOAAOOA
İngiliz KültürüÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Yönetim Bilimine GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Eğitim Yönetimi AAAAAAAAAAAAAAA
Fransızca-IIOOOOOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
Bağlamsal Dilbilgisi-I XXX
Dinleme ve Sesletim-I
Sözlü İletişim Becerileri-I
Eğitim Bilimine Giriş X
Türk Dili I XXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXX
İleri Okuma ve Yazma-I
Bağlamsal Dilbilgisi-II XXX
Dinleme ve Sesletim-II
Sözlü İletişim Becerileri-II
İleri Okuma ve Yazma-II XX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXX
Türk Dili II XXXX
Dilbilim-I
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar
İngilizce Türkçe Çeviri
İngiliz Edebiyatı-I XXX
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Türk Eğitim Tarihi XXXXXXXX
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Dilbilim-II
Dil Edinimi
İngiliz Edebiyatı-II XXX
Özel Öğretim Yöntemleri II
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve Değerlendirme XXXXXXX
Topluma Hizmet Uygulamaları
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I
Dil Becerilerinin Öğretimi-I
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II
Dil Becerilerinin Öğretimi-II
İnsan Hakları ve Demokrasi
Rehberlik
Özel Eğitim XXXXX
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.
Karşılaştırmalı Eğitim
Öğretmenlik Uygulaması
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ.
Çeviriye Giriş
Sözcük Bilgisi
Eğitim Psikolojisi XXXXXXXXXX
Akademik Yazım Teknikleri
Uygulamalı Dilbilim
Sözlü Anlatım Becerileri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri XXXXX
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II
Türkçe - İngilizce Çeviri
Okul Deneyimi
Anlam Bilim
Akademik Yazım
Cümle Bilimi
İngiliz Romanı I
İngiliz Şiiri I
Sosyodilbilim-I
Edebi Metin Analizleri
Fransızca-I
İngiliz Romanı II
İngiliz Şiiri II
Sosyodilbilim-II
Psikodilbilim
Fransızca-III
Dil Bilinci
Kısa Hikaye
Drama
Amerikan KültürüXXX
İngiliz Kültürü
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yönetim Bilimine GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Eğitim Yönetimi XXXXXXXXXXXXXXX
Fransızca-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"