Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
Akademik Yazım000000000000000%0.00
Akademik Yazım Teknikleri000000000000000%0.00
Amerikan Kültürü000000000000000%0.00
Anlam Bilim000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000000000%0.00
Bağlamsal Dilbilgisi-I 000000000000000%0.00
Bağlamsal Dilbilgisi-II 000000000000000%0.00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Çeviriye Giriş000000000000000%0.00
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 000000000000000%0.00
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II 000000000000000%0.00
Cümle Bilimi000000000000000%0.00
Dil Becerilerinin Öğretimi-I 000000000000000%0.00
Dil Becerilerinin Öğretimi-II 000000000000000%0.00
Dil Bilinci000000000000000%0.00
Dil Edinimi 000000000000000%0.00
Dilbilim-I 000000000000000%0.00
Dilbilim-II 000000000000000%0.00
Dinleme ve Sesletim-I 000000000000000%0.00
Dinleme ve Sesletim-II 000000000000000%0.00
Drama 000000000000000%0.00
Edebi Metin Analizleri000000000000000%0.00
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I000000000000000%0.00
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II000000000000000%0.00
Eğitim Bilimine Giriş 000000000000000%0.00
Eğitim Psikolojisi 000000000000000%0.00
Eğitim Yönetimi 000000000000000%0.00
Fransızca-I000000000000000%0.00
Fransızca-II000000000000000%0.00
Fransızca-III000000000000000%0.00
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)000000000000000%0.00
İleri Okuma ve Yazma-I 000000000000000%0.00
İleri Okuma ve Yazma-II 000000000000000%0.00
İngiliz Dili Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar000000000000000%0.00
İngiliz Edebiyatı-I 000000000000000%0.00
İngiliz Edebiyatı-II 000000000000000%0.00
İngiliz Kültürü000000000000000%0.00
İngiliz Romanı I000000000000000%0.00
İngiliz Romanı II000000000000000%0.00
İngiliz Şiiri I000000000000000%0.00
İngiliz Şiiri II000000000000000%0.00
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar000000000000000%0.00
İngilizce Türkçe Çeviri000000000000000%0.00
İnsan Hakları ve Demokrasi 000000000000000%0.00
Karşılaştırmalı Eğitim 000000000000000%0.00
Kısa Hikaye000000000000000%0.00
Öğretim İlke ve Yöntemleri 000000000000000%0.00
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 000000000000000%0.00
Öğretmenlik Uygulaması 000000000000000%0.00
Okul Deneyimi 000000000000000%0.00
Ölçme ve Değerlendirme 000000000000000%0.00
Özel Eğitim 000000000000000%0.00
Özel Öğretim Yöntemleri II 000000000000000%0.00
Özel Öğretim Yöntemleri-I 000000000000000%0.00
Psikodilbilim000000000000000%0.00
Rehberlik 000000000000000%0.00
Sınıf Yönetimi 000000000000000%0.00
Sosyodilbilim-I000000000000000%0.00
Sosyodilbilim-II000000000000000%0.00
Sözcük Bilgisi000000000000000%0.00
Sözlü Anlatım Becerileri000000000000000%0.00
Sözlü İletişim Becerileri-I 000000000000000%0.00
Sözlü İletişim Becerileri-II 000000000000000%0.00
Topluma Hizmet Uygulamaları 000000000000000%0.00
Türk Dili I 000000000000000%0.00
Türk Dili II 000000000000000%0.00
Türk Eğitim Tarihi 000000000000000%0.00
Türkçe - İngilizce Çeviri000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Uygulamalı Dilbilim000000000000000%0.00
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.000000000000000%0.00
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. 000000000000000%0.00
Yönetim Bilimine Giriş000000000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 838383838383838383838383838383--
İlişki Ağırlığı00000000000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Akademik Yazım--------------
Akademik Yazım Teknikleri--------------
Amerikan Kültürü--------------
Anlam Bilim--------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I --------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I --------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II--------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II --------------
Bağlamsal Dilbilgisi-I --------------
Bağlamsal Dilbilgisi-II --------------
Bilimsel Araştırma Yöntemleri --------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Çeviriye Giriş--------------
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I --------------
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II --------------
Cümle Bilimi--------------
Dil Becerilerinin Öğretimi-I --------------
Dil Becerilerinin Öğretimi-II --------------
Dil Bilinci--------------
Dil Edinimi --------------
Dilbilim-I --------------
Dilbilim-II --------------
Dinleme ve Sesletim-I --------------
Dinleme ve Sesletim-II --------------
Drama --------------
Edebi Metin Analizleri--------------
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I--------------
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II--------------
Eğitim Bilimine Giriş --------------
Eğitim Psikolojisi --------------
Eğitim Yönetimi --------------
Fransızca-I--------------
Fransızca-II--------------
Fransızca-III--------------
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)--------------
İleri Okuma ve Yazma-I --------------
İleri Okuma ve Yazma-II --------------
İngiliz Dili Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar--------------
İngiliz Edebiyatı-I --------------
İngiliz Edebiyatı-II --------------
İngiliz Kültürü--------------
İngiliz Romanı I--------------
İngiliz Romanı II--------------
İngiliz Şiiri I--------------
İngiliz Şiiri II--------------
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar--------------
İngilizce Türkçe Çeviri--------------
İnsan Hakları ve Demokrasi --------------
Karşılaştırmalı Eğitim --------------
Kısa Hikaye--------------
Öğretim İlke ve Yöntemleri --------------
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı --------------
Öğretmenlik Uygulaması --------------
Okul Deneyimi --------------
Ölçme ve Değerlendirme --------------
Özel Eğitim --------------
Özel Öğretim Yöntemleri II --------------
Özel Öğretim Yöntemleri-I --------------
Psikodilbilim--------------
Rehberlik --------------
Sınıf Yönetimi --------------
Sosyodilbilim-I--------------
Sosyodilbilim-II--------------
Sözcük Bilgisi--------------
Sözlü Anlatım Becerileri--------------
Sözlü İletişim Becerileri-I --------------
Sözlü İletişim Becerileri-II --------------
Topluma Hizmet Uygulamaları --------------
Türk Dili I --------------
Türk Dili II --------------
Türk Eğitim Tarihi --------------
Türkçe - İngilizce Çeviri--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Uygulamalı Dilbilim--------------
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.--------------
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. --------------
Yönetim Bilimine Giriş--------------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )8383838383838383838383838383
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )00000000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Akademik YazımXXXXXXXXXXXXXX
Akademik Yazım TeknikleriXXXXXXXXXXXXXX
Amerikan KültürüXXXXXXXXXXXXXX
Anlam BilimXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXXXX
Bağlamsal Dilbilgisi-I XXXXXXXXXXXXXX
Bağlamsal Dilbilgisi-II XXXXXXXXXXXXXX
Bilimsel Araştırma Yöntemleri XXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Çeviriye GirişXXXXXXXXXXXXXX
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I XXXXXXXXXXXXXX
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II XXXXXXXXXXXXXX
Cümle BilimiXXXXXXXXXXXXXX
Dil Becerilerinin Öğretimi-I XXXXXXXXXXXXXX
Dil Becerilerinin Öğretimi-II XXXXXXXXXXXXXX
Dil BilinciXXXXXXXXXXXXXX
Dil Edinimi XXXXXXXXXXXXXX
Dilbilim-I XXXXXXXXXXXXXX
Dilbilim-II XXXXXXXXXXXXXX
Dinleme ve Sesletim-I XXXXXXXXXXXXXX
Dinleme ve Sesletim-II XXXXXXXXXXXXXX
Drama XXXXXXXXXXXXXX
Edebi Metin AnalizleriXXXXXXXXXXXXXX
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IXXXXXXXXXXXXXX
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IIXXXXXXXXXXXXXX
Eğitim Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXXXX
Eğitim Psikolojisi XXXXXXXXXXXXXX
Eğitim Yönetimi XXXXXXXXXXXXXX
Fransızca-IXXXXXXXXXXXXXX
Fransızca-IIXXXXXXXXXXXXXX
Fransızca-IIIXXXXXXXXXXXXXX
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)XXXXXXXXXXXXXX
İleri Okuma ve Yazma-I XXXXXXXXXXXXXX
İleri Okuma ve Yazma-II XXXXXXXXXXXXXX
İngiliz Dili Eğitiminde Yeni YaklaşımlarXXXXXXXXXXXXXX
İngiliz Edebiyatı-I XXXXXXXXXXXXXX
İngiliz Edebiyatı-II XXXXXXXXXXXXXX
İngiliz KültürüXXXXXXXXXXXXXX
İngiliz Romanı IXXXXXXXXXXXXXX
İngiliz Romanı IIXXXXXXXXXXXXXX
İngiliz Şiiri IXXXXXXXXXXXXXX
İngiliz Şiiri IIXXXXXXXXXXXXXX
İngilizce Öğretiminde YaklaşımlarXXXXXXXXXXXXXX
İngilizce Türkçe ÇeviriXXXXXXXXXXXXXX
İnsan Hakları ve Demokrasi XXXXXXXXXXXXXX
Karşılaştırmalı Eğitim XXXXXXXXXXXXXX
Kısa HikayeXXXXXXXXXXXXXX
Öğretim İlke ve Yöntemleri XXXXXXXXXXXXXX
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı XXXXXXXXXXXXXX
Öğretmenlik Uygulaması XXXXXXXXXXXXXX
Okul Deneyimi XXXXXXXXXXXXXX
Ölçme ve Değerlendirme XXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitim XXXXXXXXXXXXXX
Özel Öğretim Yöntemleri II XXXXXXXXXXXXXX
Özel Öğretim Yöntemleri-I XXXXXXXXXXXXXX
PsikodilbilimXXXXXXXXXXXXXX
Rehberlik XXXXXXXXXXXXXX
Sınıf Yönetimi XXXXXXXXXXXXXX
Sosyodilbilim-IXXXXXXXXXXXXXX
Sosyodilbilim-IIXXXXXXXXXXXXXX
Sözcük BilgisiXXXXXXXXXXXXXX
Sözlü Anlatım BecerileriXXXXXXXXXXXXXX
Sözlü İletişim Becerileri-I XXXXXXXXXXXXXX
Sözlü İletişim Becerileri-II XXXXXXXXXXXXXX
Topluma Hizmet Uygulamaları XXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXXXXX
Türk Eğitim Tarihi XXXXXXXXXXXXXX
Türkçe - İngilizce ÇeviriXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Uygulamalı DilbilimXXXXXXXXXXXXXX
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.XXXXXXXXXXXXXX
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. XXXXXXXXXXXXXX
Yönetim Bilimine GirişXXXXXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 838383838383838383838383838383
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"