Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
Bağlamsal Dilbilgisi-I 2311221122211223%32.86
Dinleme ve Sesletim-I 4453234343434551%72.86
Sözlü İletişim Becerileri-I 4333242343354548%68.57
Eğitim Bilimine Giriş 2322223122111125%35.71
Türk Dili I 1111223313221124%34.29
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111222214121122%31.43
İleri Okuma ve Yazma-I 3244334334254549%70.00
Bağlamsal Dilbilgisi-II 2311221122211223%32.86
Dinleme ve Sesletim-II 4525433243445250%71.43
Sözlü İletişim Becerileri-II 4333242343354548%68.57
İleri Okuma ve Yazma-II 1141151115434133%47.14
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111222214121122%31.43
Türk Dili II 1111223313221124%34.29
Dilbilim-I 1221332113413229%41.43
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar5454534555344460%85.71
İngilizce Türkçe Çeviri4444444444444456%80.00
İngiliz Edebiyatı-I 2321241222232129%41.43
Öğretim İlke ve Yöntemleri 3555445233233249%70.00
Türk Eğitim Tarihi 3211121131111120%28.57
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 5555443455433459%84.29
Özel Öğretim Yöntemleri-I 2233443323244342%60.00
Dilbilim-II 1221332113413229%41.43
Dil Edinimi 3231221231212126%37.14
İngiliz Edebiyatı-II 2321241222232129%41.43
Özel Öğretim Yöntemleri II 2334433223244342%60.00
Sınıf Yönetimi 3221121235321432%45.71
Ölçme ve Değerlendirme 1111135213112427%38.57
Topluma Hizmet Uygulamaları 4334422343445550%71.43
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 4454454444453458%82.86
Dil Becerilerinin Öğretimi-I 5554524453424355%78.57
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I3542432232242240%57.14
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II 4454454444453458%82.86
Dil Becerilerinin Öğretimi-II 5554524453424355%78.57
İnsan Hakları ve Demokrasi 3333333333333342%60.00
Rehberlik 2213221221323127%38.57
Özel Eğitim 1311511315413131%44.29
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.1111111111111114%20.00
Karşılaştırmalı Eğitim 3333333333333342%60.00
Öğretmenlik Uygulaması 4444434344445455%78.57
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. 1111111111111114%20.00
Çeviriye Giriş4444444444444456%80.00
Sözcük Bilgisi4444444444444456%80.00
Eğitim Psikolojisi 1111511514441131%44.29
Akademik Yazım Teknikleri4444444444444456%80.00
Uygulamalı Dilbilim1221332113413229%41.43
Sözlü Anlatım Becerileri3314232433425342%60.00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3221144531535342%60.00
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II3542432232242240%57.14
Türkçe - İngilizce Çeviri4444444444444456%80.00
Okul Deneyimi 4454434445324252%74.29
Anlam Bilim3333333333333342%60.00
Akademik Yazım4444444444444456%80.00
Cümle Bilimi4444444444444456%80.00
İngiliz Romanı I4444444444444456%80.00
İngiliz Şiiri I4444444444444456%80.00
Sosyodilbilim-I4334422343445550%71.43
Edebi Metin Analizleri4444444444444456%80.00
Fransızca-I2222222222222228%40.00
İngiliz Romanı II3333333333333342%60.00
İngiliz Şiiri II3333333333333342%60.00
Sosyodilbilim-II4334422343445550%71.43
Psikodilbilim1221332113413229%41.43
Fransızca-III2222222222222228%40.00
Dil Bilinci3333333333333342%60.00
Kısa Hikaye3333333333333342%60.00
Drama 2332323322323336%51.43
Amerikan Kültürü3321231331132129%41.43
İngiliz Kültürü4444444444444456%80.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111114%20.00
Yönetim Bilimine Giriş1111111111111114%20.00
Eğitim Yönetimi 1111111111111114%20.00
Fransızca-II2222222222222228%40.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111111111111114%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II1111111111111114%20.00
Fransızca-I000000000000000%0.00
Rusça I000000000000000%0.00
Arapça-I000000000000000%0.00
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)000000000000000%0.00
Edebi Metin Analizleri 000000000000000%0.00
Rusça III000000000000000%0.00
Arapça-III000000000000000%0.00
İkinci Yabancı Dil III (İtalyanca-III)000000000000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Bağlamsal Dilbilgisi-I OOAAOOAAOOOAAO
Dinleme ve Sesletim-I ÇÇÇOOOÇOÇOÇOÇÇ
Sözlü İletişim Becerileri-I ÇOOOOÇOOÇOOÇÇÇ
Eğitim Bilimine Giriş OOOOOOOAOOAAAA
Türk Dili I AAAAOOOOAOOOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAOOOOAÇAOAA
İleri Okuma ve Yazma-I OOÇÇOOÇOOÇOÇÇÇ
Bağlamsal Dilbilgisi-II OOAAOOAAOOOAAO
Dinleme ve Sesletim-II ÇÇOÇÇOOOÇOÇÇÇO
Sözlü İletişim Becerileri-II ÇOOOOÇOOÇOOÇÇÇ
İleri Okuma ve Yazma-II AAÇAAÇAAAÇÇOÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAOOOOAÇAOAA
Türk Dili II AAAAOOOOAOOOAA
Dilbilim-I AOOAOOOAAOÇAOO
İngilizce Öğretiminde YaklaşımlarÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOÇÇÇ
İngilizce Türkçe ÇeviriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Edebiyatı-I OOOAOÇAOOOOOOA
Öğretim İlke ve Yöntemleri OÇÇÇÇÇÇOOOOOOO
Türk Eğitim Tarihi OOAAAOAAOAAAAA
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOOÇ
Özel Öğretim Yöntemleri-I OOOOÇÇOOOOOÇÇO
Dilbilim-II AOOAOOOAAOÇAOO
Dil Edinimi OOOAOOAOOAOAOA
İngiliz Edebiyatı-II OOOAOÇAOOOOOOA
Özel Öğretim Yöntemleri II OOOÇÇOOOOOOÇÇO
Sınıf Yönetimi OOOAAOAOOÇOOAÇ
Ölçme ve Değerlendirme AAAAAOÇOAOAAOÇ
Topluma Hizmet Uygulamaları ÇOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇ
Dil Becerilerinin Öğretimi-I ÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇOÇO
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IOÇÇOÇOOOOOOÇOO
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇ
Dil Becerilerinin Öğretimi-II ÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇOÇO
İnsan Hakları ve Demokrasi OOOOOOOOOOOOOO
Rehberlik OOAOOOAOOAOOOA
Özel Eğitim AOAAÇAAOAÇÇAOA
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.AAAAAAAAAAAAAA
Karşılaştırmalı Eğitim OOOOOOOOOOOOOO
Öğretmenlik Uygulaması ÇÇÇÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇ
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. AAAAAAAAAAAAAA
Çeviriye GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sözcük BilgisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Eğitim Psikolojisi AAAAÇAAÇAÇÇÇAA
Akademik Yazım TeknikleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uygulamalı DilbilimAOOAOOOAAOÇAOO
Sözlü Anlatım BecerileriOOAÇOOOÇOOÇOÇO
Bilimsel Araştırma Yöntemleri OOOAAÇÇÇOAÇOÇO
Edebiyat ve Dil Öğretimi-IIOÇÇOÇOOOOOOÇOO
Türkçe - İngilizce ÇeviriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Okul Deneyimi ÇÇÇÇÇOÇÇÇÇOOÇO
Anlam BilimOOOOOOOOOOOOOO
Akademik YazımÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Cümle BilimiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Romanı IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngiliz Şiiri IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyodilbilim-IÇOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
Edebi Metin AnalizleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Fransızca-IOOOOOOOOOOOOOO
İngiliz Romanı IIOOOOOOOOOOOOOO
İngiliz Şiiri IIOOOOOOOOOOOOOO
Sosyodilbilim-IIÇOOÇÇOOOÇOÇÇÇÇ
PsikodilbilimAOOAOOOAAOÇAOO
Fransızca-IIIOOOOOOOOOOOOOO
Dil BilinciOOOOOOOOOOOOOO
Kısa HikayeOOOOOOOOOOOOOO
Drama OOOOOOOOOOOOOO
Amerikan KültürüOOOAOOAOOAAOOA
İngiliz KültürüÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Yönetim Bilimine GirişAAAAAAAAAAAAAA
Eğitim Yönetimi AAAAAAAAAAAAAA
Fransızca-IIOOOOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAAAA
Fransızca-IAAAAAAAAAAAAAA
Rusça IAAAAAAAAAAAAAA
Arapça-IAAAAAAAAAAAAAA
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)AAAAAAAAAAAAAA
Edebi Metin Analizleri AAAAAAAAAAAAAA
Rusça IIIAAAAAAAAAAAAAA
Arapça-IIIAAAAAAAAAAAAAA
İkinci Yabancı Dil III (İtalyanca-III)AAAAAAAAAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Bağlamsal Dilbilgisi-I
Dinleme ve Sesletim-I
Sözlü İletişim Becerileri-I
Eğitim Bilimine Giriş
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İleri Okuma ve Yazma-I
Bağlamsal Dilbilgisi-II
Dinleme ve Sesletim-II
Sözlü İletişim Becerileri-II
İleri Okuma ve Yazma-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Dilbilim-I
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar
İngilizce Türkçe Çeviri
İngiliz Edebiyatı-I
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Türk Eğitim Tarihi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Dilbilim-II
Dil Edinimi
İngiliz Edebiyatı-II
Özel Öğretim Yöntemleri II
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve Değerlendirme
Topluma Hizmet Uygulamaları
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I
Dil Becerilerinin Öğretimi-I
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II
Dil Becerilerinin Öğretimi-II
İnsan Hakları ve Demokrasi
Rehberlik
Özel Eğitim
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.
Karşılaştırmalı Eğitim
Öğretmenlik Uygulaması
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ.
Çeviriye Giriş
Sözcük Bilgisi
Eğitim Psikolojisi
Akademik Yazım Teknikleri
Uygulamalı Dilbilim
Sözlü Anlatım Becerileri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II
Türkçe - İngilizce Çeviri
Okul Deneyimi
Anlam Bilim
Akademik Yazım
Cümle Bilimi
İngiliz Romanı I
İngiliz Şiiri I
Sosyodilbilim-I
Edebi Metin Analizleri
Fransızca-I
İngiliz Romanı II
İngiliz Şiiri II
Sosyodilbilim-II
Psikodilbilim
Fransızca-III
Dil Bilinci
Kısa Hikaye
Drama
Amerikan Kültürü
İngiliz Kültürü
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yönetim Bilimine Giriş
Eğitim Yönetimi
Fransızca-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Fransızca-IXXXXXXXXXXXXXX
Rusça IXXXXXXXXXXXXXX
Arapça-IXXXXXXXXXXXXXX
İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)XXXXXXXXXXXXXX
Edebi Metin Analizleri XXXXXXXXXXXXXX
Rusça IIIXXXXXXXXXXXXXX
Arapça-IIIXXXXXXXXXXXXXX
İkinci Yabancı Dil III (İtalyanca-III)XXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"