Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27T%
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0000000000000000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0000000000000000000000000000%0.00
Bilgisayara Giriş-I0000000000000000000000000000%0.00
Bilgisayara Giriş-II0000000000000000000000000000%0.00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0000000000000000000000000000%0.00
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Braille Okuma-Yazma0000000000000000000000000000%0.00
Çocuk Gelişimi0000000000000000000000000000%0.00
Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi0000000000000000000000000000%0.00
Doğal Öğretim Süreci ve Uygulaması0000000000000000000000000000%0.00
Eğitim Bilimine Giriş 0000000000000000000000000000%0.00
Eğitim Psikolojisi 0000000000000000000000000000%0.00
Eğitim Yönetimi 0000000000000000000000000000%0.00
Eleştirel Düşünme Eğitimi0000000000000000000000000000%0.00
Erken Çocuklukta Özel Eğitim0000000000000000000000000000%0.00
İleri Seviye Braille Okuma ve Yazma0000000000000000000000000000%0.00
İleri Seviye Türk İşaret Dili0000000000000000000000000000%0.00
İngilizce-I 0000000000000000000000000000%0.00
İngilizce-II 0000000000000000000000000000%0.00
İşitme ve Görme Yetersizliği0000000000000000000000000000%0.00
Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek0000000000000000000000000000%0.00
Öğrenme Güçlüğünde Destek Eğitim Programları0000000000000000000000000000%0.00
Öğretim İlke ve Yöntemleri 0000000000000000000000000000%0.00
Ölçme ve Değerlendirme 0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitim 0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Aile Eğitimi0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Bütünleştirme0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Değerlendirme0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Matematik Öğretimi0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Meslek Etiği0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Oyun ve Müzik0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim0000000000000000000000000000%0.00
Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi0000000000000000000000000000%0.00
Özel Yetenek Eğitimine Aile Katılımı0000000000000000000000000000%0.00
Özel Yetenekte Disiplinler Arası Çalışma Ve İşbirliği0000000000000000000000000000%0.00
Özel Yetenekte Duyuşsal Eğitim 0000000000000000000000000000%0.00
Özel Yetenekte Program Geliştirme0000000000000000000000000000%0.00
Özel Yetenekte Sosyal Duygusallık ve Akademik Rehberlik0000000000000000000000000000%0.00
Rehberlik 0000000000000000000000000000%0.00
Sağlık Bilgisi ve İlkyardım0000000000000000000000000000%0.00
Sınıf Yönetimi 0000000000000000000000000000%0.00
Topluma Hizmet Uygulamaları 0000000000000000000000000000%0.00
Türk Dili I 0000000000000000000000000000%0.00
Türk Dili II 0000000000000000000000000000%0.00
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi0000000000000000000000000000%0.00
Türk Eğitim Tarihi 0000000000000000000000000000%0.00
Türk İşaret Dili0000000000000000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders0000000000000000000000000000%0.00
Uygulamalı Davranış Analizi0000000000000000000000000000%0.00
Uygulamalı Girişimcilik0000000000000000000000000000%0.00
Yanlışsız Öğretim Yöntemleri0000000000000000000000000000%0.00
Yaratıcı Düşünme Eğitimi0000000000000000000000000000%0.00
Yönetim Bilimine Giriş0000000000000000000000000000%0.00
Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu0000000000000000000000000000%0.00
Zihin Yetersizliğinde Öğretim Uyarlamaları0000000000000000000000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 81818181818181818181818181818181818181818181818181818181--
İlişki Ağırlığı000000000000000000000000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ---------------------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ---------------------------
Bilgisayara Giriş-I---------------------------
Bilgisayara Giriş-II---------------------------
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ---------------------------
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------------
Braille Okuma-Yazma---------------------------
Çocuk Gelişimi---------------------------
Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi---------------------------
Doğal Öğretim Süreci ve Uygulaması---------------------------
Eğitim Bilimine Giriş ---------------------------
Eğitim Psikolojisi ---------------------------
Eğitim Yönetimi ---------------------------
Eleştirel Düşünme Eğitimi---------------------------
Erken Çocuklukta Özel Eğitim---------------------------
İleri Seviye Braille Okuma ve Yazma---------------------------
İleri Seviye Türk İşaret Dili---------------------------
İngilizce-I ---------------------------
İngilizce-II ---------------------------
İşitme ve Görme Yetersizliği---------------------------
Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek---------------------------
Öğrenme Güçlüğünde Destek Eğitim Programları---------------------------
Öğretim İlke ve Yöntemleri ---------------------------
Ölçme ve Değerlendirme ---------------------------
Özel Eğitim ---------------------------
Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem---------------------------
Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler---------------------------
Özel Eğitimde Aile Eğitimi---------------------------
Özel Eğitimde Bütünleştirme---------------------------
Özel Eğitimde Değerlendirme---------------------------
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor---------------------------
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor---------------------------
Özel Eğitimde Matematik Öğretimi---------------------------
Özel Eğitimde Meslek Etiği---------------------------
Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı---------------------------
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I---------------------------
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II---------------------------
Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi---------------------------
Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi---------------------------
Özel Eğitimde Oyun ve Müzik---------------------------
Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi---------------------------
Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi---------------------------
Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim---------------------------
Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi---------------------------
Özel Yetenek Eğitimine Aile Katılımı---------------------------
Özel Yetenekte Disiplinler Arası Çalışma Ve İşbirliği---------------------------
Özel Yetenekte Duyuşsal Eğitim ---------------------------
Özel Yetenekte Program Geliştirme---------------------------
Özel Yetenekte Sosyal Duygusallık ve Akademik Rehberlik---------------------------
Rehberlik ---------------------------
Sağlık Bilgisi ve İlkyardım---------------------------
Sınıf Yönetimi ---------------------------
Topluma Hizmet Uygulamaları ---------------------------
Türk Dili I ---------------------------
Türk Dili II ---------------------------
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi---------------------------
Türk Eğitim Tarihi ---------------------------
Türk İşaret Dili---------------------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders---------------------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders---------------------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders---------------------------
Uygulamalı Davranış Analizi---------------------------
Uygulamalı Girişimcilik---------------------------
Yanlışsız Öğretim Yöntemleri---------------------------
Yaratıcı Düşünme Eğitimi---------------------------
Yönetim Bilimine Giriş---------------------------
Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu---------------------------
Zihin Yetersizliğinde Öğretim Uyarlamaları---------------------------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )818181818181818181818181818181818181818181818181818181
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )000000000000000000000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )000000000000000000000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )000000000000000000000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )000000000000000000000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )000000000000000000000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24PÇ25PÇ26PÇ27
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bilgisayara Giriş-IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bilgisayara Giriş-IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bilimsel Araştırma Yöntemleri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının HazırlanmasıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Braille Okuma-YazmaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Çocuk GelişimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dil ve İletişim Becerilerinin DesteklenmesiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Doğal Öğretim Süreci ve UygulamasıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Eğitim Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Eğitim Psikolojisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Eğitim Yönetimi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Eleştirel Düşünme EğitimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Erken Çocuklukta Özel EğitimXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İleri Seviye Braille Okuma ve YazmaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İleri Seviye Türk İşaret DiliXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İngilizce-I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İngilizce-II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İşitme ve Görme YetersizliğiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Öğrenme Güçlüğü ve Özel YetenekXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Öğrenme Güçlüğünde Destek Eğitim ProgramlarıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Öğretim İlke ve Yöntemleri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ölçme ve Değerlendirme XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitim XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitim Kurumlarında GözlemXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitim Politikaları ve Yasal DüzenlemelerXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Aile EğitimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde BütünleştirmeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde DeğerlendirmeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve SporXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve SporXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Matematik ÖğretimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Meslek EtiğiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Okul ve Kurum DeneyimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Okuma Yazma ÖğretimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Oyun ve MüzikXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin ÖğretimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin ÖğretimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Teknoloji Destekli EğitimXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitimde Türkçe ÖğretimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Yetenek Eğitimine Aile KatılımıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Yetenekte Disiplinler Arası Çalışma Ve İşbirliğiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Yetenekte Duyuşsal Eğitim XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Yetenekte Program GeliştirmeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Yetenekte Sosyal Duygusallık ve Akademik RehberlikXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rehberlik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sağlık Bilgisi ve İlkyardımXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sınıf Yönetimi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Topluma Hizmet Uygulamaları XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Eğitim Tarihi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk İşaret DiliXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uygulamalı Davranış AnaliziXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uygulamalı GirişimcilikXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Yanlışsız Öğretim YöntemleriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Yaratıcı Düşünme EğitimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Yönetim Bilimine GirişXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum BozukluğuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zihin Yetersizliğinde Öğretim UyarlamalarıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 81818181818181818181818181818181818181818181818181818181
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"