Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
Advanced Braille Reading-Writing44535344555334553333334131397%71.85
Application of Public Services554535453545354543543543153110%81.48
Applied Behaviour Analysis435453545354535234535533353107%79.26
Applied Entrepreneurship453535545354535155354535443111%82.22
Area Elective Course453535354535333533555543553110%81.48
Area Elective Course14553354514333543425435432598%72.59
Area Elective Course21222355532455325243524353188%65.19
Area Elective Course354535334245334433343543543100%74.07
Area Elective Course55454233333435543334335423498%72.59
Area Elective Course453334445533544422455244225100%74.07
Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution I12432251333213334545132533177%57.04
Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution II12432324243545353435234554393%68.89
Bölüm Seçmeli Ders534

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

Advanced Braille Reading-WritingHHVHMVHMHHVHVHVHMMHVHVHMMMMMMHVLMVLM
Application of Public ServicesVHVHHVHMVHHVHMVHHVHMVHHVHHMVHHMVHHMVLVHM
Applied Behaviour AnalysisHMVHHVHMVHHVHMVHHVHMVHLMHVHMVHVHMMMVHM
Applied EntrepreneurshipHVHMVHMVHVHHVHMVHHVHMVHVLVHVHMVHHVHMVHHHM
Area Elective CourseHVHMVHMVHMVHHVHMVHMMMVHMMVHVHVHVHHMVHVHM
Area Elective CourseVLHVHVHMMVHHVHVLHMMMVHHMHLVHHMVHHMLVH
Area Elective CourseLVLLLLMVHVHVHMLHVHVHMLVHLHMVHLHMVHMVL
Area Elective CourseMVHHVHMVHMMHLHVHMMHHMMMHMVHHMVHHM
Area Elective CourseVHVHHVHHLMMMMMHMVHVHHMMMHMMVHHLMH
Area Elective CourseHVHMMMHHHVHVHMMVHHHHLLHVHVHLHHLLVH
Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution IVLLHMLLVHVLMMMLVLMMMHVHHVHVLMLVHMMVL
Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution IIVLLHMLMLHLHMVHHVHMVHMHMVHLMHVHVHHM
Bölüm Seçmeli DersVH
Advanced Braille Reading-Writing
Application of Public Services
Applied Behaviour Analysis
Applied Entrepreneurship
Area Elective Course
Area Elective Course
Area Elective Course
Area Elective Course
Area Elective Course
Area Elective Course
Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution I
Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution II
Bölüm Seçmeli Ders

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"