Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21
Arapça Dilbilgisi I332444444433323333545
Okuma Becerisi I333354443334444444343
Yazma Becerisi I344444555334455545544
Sözlü İletişim Becerisi I443345545455443444444
Yazı Yazma Teknikleri333333333333333333333
İngilizce-I 334344322335443443344
Eğitim Bilimine Giriş 553534334334333243533
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 333333433342223342422
Arapça Dilbilgisi II533554444434443445434
Okuma Becerisi II443345544334334434344
Topluma Hizmet Uygulamaları 234422324332334443323
Arapça Sınav Hazırlama ve Değerlendirme333333333333333333333
Özel Eğitim 334434423443345443334
Uygulamalı Dilbilim 343334443445334433333
Rehberlik 334422444554433444333
Okul Deneyimi 334454554443253355433
Arapçanın Lehçeleri352222332322434434222
Karşılaştırmalı Eğitim 323344344554223445433
İnsan Hakları ve Demokrasi 333333333333333333333
Öğretmenlik Uygulaması442323224223453221233
Edebiyat ve Dil Öğretimi333333333333333333333
Ölçme ve Değerlendirme 343344445344322233434
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111
Yazma Becerisi II334344533343443343444
Sözlü İletişim Becerisi II544254444442554442333
Türk Dili Tarihi433333331111413133311
İngilizce-II 324324323443224334234
Eğitim Psikolojisi 334444445444343344543
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 333233222223344232233
Arap Edebiyatı I554454444334414433443
İleri Dil Bilgisi I455433444334443433544
İleri Okuma Becerisi I434333345444442233433
İleri Yazma Becerisi344433544334445544433
Arapça-Türkçe Çeviri I344444233444343455544
Türk Eğitim Tarihi 453545334333444333333
Öğretim İlke ve Yöntemleri 545543445544115554444
Arap Edebiyatı II443443433333343433333
İleri Dil Bilgisi II334233444224334443433
İleri Okuma Becerisi II443432213224343344433
Dilbilimi343334443445334433333
Arapça-Türkçe Çeviri II444434454322344433433
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 443433443223343323345
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 333333333333333333333
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi445534435544554444555
Türkçe-Arapça Çeviri I344444233444343455544
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi I444322334433443343443
İş Hayatı İçin İngilizce 334344322335443443344
Etkili İletişim Becerileri333323334224454433343
Çağdaş Arap Toplumu334334433232432231344
Özel Öğretim Yöntemleri-I 233234224533213344455
Sınıf Yönetimi 334444334334334434443
Sözcük Bilgisi442334444424233324433
Özel Öğretim Yöntemleri II 443435554343444455444
Türkçe-Arapça Çeviri II444434454322344433443
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi II332334343413325543323
Dil Edinimi554455555544545445555
İkinci Yabancı Dil II333333333333333333333

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21
Arapça Dilbilgisi IOOOÇÇÇÇÇÇÇOOOOOOOOÇÇÇ
Okuma Becerisi IOOOOÇÇÇÇOOOÇÇÇÇÇÇÇOÇO
Yazma Becerisi IOÇÇÇÇÇÇÇÇOOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sözlü İletişim Becerisi IÇÇOOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇÇÇ
Yazı Yazma TeknikleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İngilizce-I OOÇOÇÇOOOOOÇÇÇOÇÇOOÇÇ
Eğitim Bilimine Giriş ÇÇOÇOÇOOÇOOÇOOOOÇOÇOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I OOOOOOÇOOOÇOOOOOÇOÇOO
Arapça Dilbilgisi IIÇOOÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇÇÇÇOÇ
Okuma Becerisi IIÇÇOOÇÇÇÇÇOOÇOOÇÇOÇOÇÇ
Topluma Hizmet Uygulamaları OOÇÇOOOOÇOOOOOÇÇÇOOOO
Arapça Sınav Hazırlama ve DeğerlendirmeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Özel Eğitim OOÇÇOÇÇOOÇÇOOÇÇÇÇOOOÇ
Uygulamalı Dilbilim OÇOOOÇÇÇOÇÇÇOOÇÇOOOOO
Rehberlik OOÇÇOOÇÇÇÇÇÇÇOOÇÇÇOOO
Okul Deneyimi OOÇÇÇÇÇÇÇÇÇOOÇOOÇÇÇOO
Arapçanın LehçeleriOÇOOOOOOOOOOÇOÇÇOÇOOO
Karşılaştırmalı Eğitim OOOOÇÇOÇÇÇÇÇOOOÇÇÇÇOO
İnsan Hakları ve Demokrasi OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Öğretmenlik UygulamasıÇÇOOOOOOÇOOOÇÇOOOAOOO
Edebiyat ve Dil ÖğretimiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ölçme ve Değerlendirme OÇOOÇÇÇÇÇOÇÇOOOOOOÇOÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Yazma Becerisi IIOOÇOÇÇÇOOOÇOÇÇOOÇOÇÇÇ
Sözlü İletişim Becerisi IIÇÇÇOÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇÇÇOOOO
Türk Dili TarihiÇOOOOOOOAAAAÇAOAOOOAA
İngilizce-II OOÇOOÇOOOÇÇOOOÇOOÇOOÇ
Eğitim Psikolojisi OOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇOOÇÇÇÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II OOOOOOOOOOOOOÇÇOOOOOO
Arap Edebiyatı IÇÇÇÇÇÇÇÇÇOOÇÇAÇÇOOÇÇO
İleri Dil Bilgisi IÇÇÇÇOOÇÇÇOOÇÇÇOÇOOÇÇÇ
İleri Okuma Becerisi IÇOÇOOOOÇÇÇÇÇÇÇOOOOÇOO
İleri Yazma BecerisiOÇÇÇOOÇÇÇOOÇÇÇÇÇÇÇÇOO
Arapça-Türkçe Çeviri IOÇÇÇÇÇOOOÇÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇ
Türk Eğitim Tarihi ÇÇOÇÇÇOOÇOOOÇÇÇOOOOOO
Öğretim İlke ve Yöntemleri ÇÇÇÇÇOÇÇÇÇÇÇAAÇÇÇÇÇÇÇ
Arap Edebiyatı IIÇÇOÇÇOÇOOOOOOÇOÇOOOOO
İleri Dil Bilgisi IIOOÇOOOÇÇÇOOÇOOÇÇÇOÇOO
İleri Okuma Becerisi IIÇÇOÇOOOAOOOÇOÇOOÇÇÇOO
DilbilimiOÇOOOÇÇÇOÇÇÇOOÇÇOOOOO
Arapça-Türkçe Çeviri IIÇÇÇÇOÇÇÇÇOOOOÇÇÇOOÇOO
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ÇÇOÇOOÇÇOOOOOÇOOOOOÇÇ
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çocuklara Yabancı Dil ÖğretimiÇÇÇÇOÇÇOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türkçe-Arapça Çeviri IOÇÇÇÇÇOOOÇÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇ
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi IÇÇÇOOOOOÇÇOOÇÇOOÇOÇÇO
İş Hayatı İçin İngilizce OOÇOÇÇOOOOOÇÇÇOÇÇOOÇÇ
Etkili İletişim BecerileriOOOOOOOOÇOOÇÇÇÇÇOOOÇO
Çağdaş Arap ToplumuOOÇOOÇÇOOOOOÇOOOOAOÇÇ
Özel Öğretim Yöntemleri-I OOOOOÇOOÇÇOOOAOOÇÇÇÇÇ
Sınıf Yönetimi OOÇÇÇÇOOÇOOÇOOÇÇOÇÇÇO
Sözcük BilgisiÇÇOOOÇÇÇÇÇOÇOOOOOÇÇOO
Özel Öğretim Yöntemleri II ÇÇOÇOÇÇÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türkçe-Arapça Çeviri IIÇÇÇÇOÇÇÇÇOOOOÇÇÇOOÇÇO
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi IIOOOOOÇOÇOÇAOOOÇÇÇOOOO
Dil EdinimiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İkinci Yabancı Dil IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21
Arapça Dilbilgisi I
Okuma Becerisi I
Yazma Becerisi I
Sözlü İletişim Becerisi I
Yazı Yazma Teknikleri
İngilizce-I
Eğitim Bilimine Giriş
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Arapça Dilbilgisi II
Okuma Becerisi II
Topluma Hizmet Uygulamaları
Arapça Sınav Hazırlama ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Uygulamalı Dilbilim
Rehberlik
Okul Deneyimi
Arapçanın Lehçeleri
Karşılaştırmalı Eğitim
İnsan Hakları ve Demokrasi
Öğretmenlik Uygulaması
Edebiyat ve Dil Öğretimi
Ölçme ve Değerlendirme
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yazma Becerisi II
Sözlü İletişim Becerisi II
Türk Dili Tarihi
İngilizce-II
Eğitim Psikolojisi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Arap Edebiyatı I
İleri Dil Bilgisi I
İleri Okuma Becerisi I
İleri Yazma Becerisi
Arapça-Türkçe Çeviri I
Türk Eğitim Tarihi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Arap Edebiyatı II
İleri Dil Bilgisi II
İleri Okuma Becerisi II
Dilbilimi
Arapça-Türkçe Çeviri II
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
Türkçe-Arapça Çeviri I
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi I
İş Hayatı İçin İngilizce
Etkili İletişim Becerileri
Çağdaş Arap Toplumu
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Sınıf Yönetimi
Sözcük Bilgisi
Özel Öğretim Yöntemleri II
Türkçe-Arapça Çeviri II
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi II
Dil Edinimi
İkinci Yabancı Dil II

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"