Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21T%
Arap Dili Yazın Türleri0000000000000000000000%0.00
Arap Edebiyatı II0000000000000000000000%0.00
Arap Edebiyatı-I0000000000000000000000%0.00
Arapça Dilbilgisi I0000000000000000000000%0.00
Arapça Dilbilgisi II0000000000000000000000%0.00
Arapça Sınav Hazırlama ve Değerlendirme0000000000000000000000%0.00
Arapçanın Lehçeleri0000000000000000000000%0.00
Arapça-Türkçe Çeviri I0000000000000000000000%0.00
Arapça-Türkçe Çeviri II0000000000000000000000%0.00
Atasözü ve Deyim İncelemesi0000000000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0000000000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0000000000000000000000%0.00
Belağata Giriş0000000000000000000000%0.00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders0000000000000000000000%0.00
Çağdaş Arap Toplumu0000000000000000000000%0.00
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi0000000000000000000000%0.00
Dil Edinimi0000000000000000000000%0.00
Dilbilimi0000000000000000000000%0.00
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi I0000000000000000000000%0.00
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi II0000000000000000000000%0.00
Edebiyat ve Dil Öğretimi0000000000000000000000%0.00
Eğitim Bilimine Giriş 0000000000000000000000%0.00
Eğitim Psikolojisi 0000000000000000000000%0.00
Etkili İletişim Becerileri0000000000000000000000%0.00
İkinci Yabancı Dil0000000000000000000000%0.00
İkinci Yabancı Dil II0000000000000000000000%0.00
İleri Dil Bilgisi I0000000000000000000000%0.00
İleri Dil Bilgisi II0000000000000000000000%0.00
İleri Okuma Becerisi I0000000000000000000000%0.00
İleri Okuma Becerisi II0000000000000000000000%0.00
İleri Yazma Becerisi0000000000000000000000%0.00
İnsan Hakları ve Demokrasi 0000000000000000000000%0.00
Karşılaştırmalı Eğitim 0000000000000000000000%0.00
Kelam ve Fıkıh Metinlerinde Arap Dili Olgusu0000000000000000000000%0.00
Kelime Bilgisi0000000000000000000000%0.00
Kıraat I0000000000000000000000%0.00
Kıraat II0000000000000000000000%0.00
Klasik Metinler0000000000000000000000%0.00
Öğretim İlke ve Yöntemleri 0000000000000000000000%0.00
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 0000000000000000000000%0.00
Öğretmenlik Uygulaması0000000000000000000000%0.00
Okul Deneyimi 0000000000000000000000%0.00
Okuma Becerisi I0000000000000000000000%0.00
Okuma Becerisi II0000000000000000000000%0.00
Ölçme ve Değerlendirme 0000000000000000000000%0.00
Özel Eğitim 0000000000000000000000%0.00
Özel Öğretim Yöntemleri II 0000000000000000000000%0.00
Özel Öğretim Yöntemleri-I 0000000000000000000000%0.00
Rehberlik 0000000000000000000000%0.00
Sınıf Yönetimi 0000000000000000000000%0.00
Sözcük Bilgisi0000000000000000000000%0.00
Sözlü İletişim Becerisi I0000000000000000000000%0.00
Sözlü İletişim Becerisi II0000000000000000000000%0.00
Tefsir ve Hadis Metinlerinde Arap Dili Olgusu0000000000000000000000%0.00
Topluma Hizmet Uygulamaları 0000000000000000000000%0.00
Türk Dili I 0000000000000000000000%0.00
Türk Dili II 0000000000000000000000%0.00
Türk Eğitim Tarihi 0000000000000000000000%0.00
Türkçe-Arapça Çeviri I0000000000000000000000%0.00
Türkçe-Arapça Çeviri II0000000000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders0000000000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders0000000000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders0000000000000000000000%0.00
Usul I0000000000000000000000%0.00
Usul II0000000000000000000000%0.00
Uygulamalı Girişimcilik0000000000000000000000%0.00
Yazma Becerisi I0000000000000000000000%0.00
Yazma Becerisi II0000000000000000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 75757575757575757575757575757575757575757575--
İlişki Ağırlığı000000000000000000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21
Arap Dili Yazın Türleri---------------------
Arap Edebiyatı II---------------------
Arap Edebiyatı-I---------------------
Arapça Dilbilgisi I---------------------
Arapça Dilbilgisi II---------------------
Arapça Sınav Hazırlama ve Değerlendirme---------------------
Arapçanın Lehçeleri---------------------
Arapça-Türkçe Çeviri I---------------------
Arapça-Türkçe Çeviri II---------------------
Atasözü ve Deyim İncelemesi---------------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ---------------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ---------------------
Belağata Giriş---------------------
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ---------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------
Bölüm Seçmeli Ders---------------------
Çağdaş Arap Toplumu---------------------
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi---------------------
Dil Edinimi---------------------
Dilbilimi---------------------
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi I---------------------
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi II---------------------
Edebiyat ve Dil Öğretimi---------------------
Eğitim Bilimine Giriş ---------------------
Eğitim Psikolojisi ---------------------
Etkili İletişim Becerileri---------------------
İkinci Yabancı Dil---------------------
İkinci Yabancı Dil II---------------------
İleri Dil Bilgisi I---------------------
İleri Dil Bilgisi II---------------------
İleri Okuma Becerisi I---------------------
İleri Okuma Becerisi II---------------------
İleri Yazma Becerisi---------------------
İnsan Hakları ve Demokrasi ---------------------
Karşılaştırmalı Eğitim ---------------------
Kelam ve Fıkıh Metinlerinde Arap Dili Olgusu---------------------
Kelime Bilgisi---------------------
Kıraat I---------------------
Kıraat II---------------------
Klasik Metinler---------------------
Öğretim İlke ve Yöntemleri ---------------------
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ---------------------
Öğretmenlik Uygulaması---------------------
Okul Deneyimi ---------------------
Okuma Becerisi I---------------------
Okuma Becerisi II---------------------
Ölçme ve Değerlendirme ---------------------
Özel Eğitim ---------------------
Özel Öğretim Yöntemleri II ---------------------
Özel Öğretim Yöntemleri-I ---------------------
Rehberlik ---------------------
Sınıf Yönetimi ---------------------
Sözcük Bilgisi---------------------
Sözlü İletişim Becerisi I---------------------
Sözlü İletişim Becerisi II---------------------
Tefsir ve Hadis Metinlerinde Arap Dili Olgusu---------------------
Topluma Hizmet Uygulamaları ---------------------
Türk Dili I ---------------------
Türk Dili II ---------------------
Türk Eğitim Tarihi ---------------------
Türkçe-Arapça Çeviri I---------------------
Türkçe-Arapça Çeviri II---------------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders---------------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders---------------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders---------------------
Usul I---------------------
Usul II---------------------
Uygulamalı Girişimcilik---------------------
Yazma Becerisi I---------------------
Yazma Becerisi II---------------------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )757575757575757575757575757575757575757575
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )000000000000000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )000000000000000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )000000000000000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )000000000000000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )000000000000000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21
Arap Dili Yazın TürleriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arap Edebiyatı IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arap Edebiyatı-IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arapça Dilbilgisi IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arapça Dilbilgisi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arapça Sınav Hazırlama ve DeğerlendirmeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arapçanın LehçeleriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arapça-Türkçe Çeviri IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arapça-Türkçe Çeviri IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atasözü ve Deyim İncelemesiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Belağata GirişXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bilimsel Araştırma Yöntemleri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Çağdaş Arap ToplumuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Çocuklara Yabancı Dil ÖğretimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dil EdinimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DilbilimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Edebiyat ve Dil ÖğretimiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Eğitim Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Eğitim Psikolojisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Etkili İletişim BecerileriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İkinci Yabancı DilXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İkinci Yabancı Dil IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İleri Dil Bilgisi IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İleri Dil Bilgisi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İleri Okuma Becerisi IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İleri Okuma Becerisi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İleri Yazma BecerisiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İnsan Hakları ve Demokrasi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karşılaştırmalı Eğitim XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kelam ve Fıkıh Metinlerinde Arap Dili OlgusuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kelime BilgisiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kıraat IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kıraat IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Klasik MetinlerXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Öğretim İlke ve Yöntemleri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Öğretmenlik UygulamasıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Okul Deneyimi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Okuma Becerisi IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Okuma Becerisi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ölçme ve Değerlendirme XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Eğitim XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Öğretim Yöntemleri II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Özel Öğretim Yöntemleri-I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rehberlik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sınıf Yönetimi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sözcük BilgisiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sözlü İletişim Becerisi IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sözlü İletişim Becerisi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tefsir ve Hadis Metinlerinde Arap Dili OlgusuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Topluma Hizmet Uygulamaları XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Eğitim Tarihi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türkçe-Arapça Çeviri IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türkçe-Arapça Çeviri IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Usul IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Usul IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uygulamalı GirişimcilikXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Yazma Becerisi IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Yazma Becerisi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 75757575757575757575757575757575757575757575
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"