Ders Planı ve AKTS kredileri


1. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
EGB 151Eğitim Bilimine Giriş334
RPD 101Fizyolojik Psikoloji334
ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I223
YDL 101İngilizce-I334
TUR 101Türk Dili I223
SOS 101Sosyolojiye Giriş334
PSK 107Psikolojiye Giriş335
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
RPD 107Düşünme Becerileri223
RPD 109İletişim Becerileri223
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
Toplam2333

2. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam1830

3. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
RPD 201Rehberlik ve Psikolojik Danışma335
RPD 203Gelişim Psikolojisi-II336
EGB 253Ölçme ve Değerlendirme334
RPD 205Okullarda Gözlem2 + 245
IST 203İstatistik I334
EGB 257Özel Eğitim223
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
EGB 456Karşılaştırmalı Eğitim223
RPD 407Öğrenme Güçlükleri223
Toplam2030

4. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
RPD 202Sosyal Psikoloji336
EGB 254Öğretim İlke ve Yöntemleri334
EGB 359Sınıf Yönetimi223
IST 202İstatistik-II334
RPD 210Öğrenme Psikolojisi335
RPD 212Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri335
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
Toplam1930

5. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam1930

6. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam2430

7. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam2433

8. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam2933

Genel Toplam176249

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"