Ders Planı ve AKTS kredileri


1. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
ING 101Bağlamsal Dilbilgisi-I334
ING 103Dinleme ve Sesletim-I335
ING 109Sözlü İletişim Becerileri-I334
EGB 151Eğitim Bilimine Giriş334
TUR 101Türk Dili I223
ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I223
ING 107İleri Okuma ve Yazma-I334
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
ING 111Dil Bilinci223
ING 113Kısa Hikaye223
ING 305Drama223
Toplam2130

2. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam2130

3. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam2230

4. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam2430

5. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
EGB 258Özel Öğretim Yöntemleri II2 + 244
EGB 359Sınıf Yönetimi223
ING 301Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I2 + 245
ING 303Dil Becerilerinin Öğretimi-I2 + 244
ING 309Edebiyat ve Dil Öğretimi-I334
EGB 152Eğitim Psikolojisi334
YDL 311Fransızca-I223
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
SAL 353Akademik Yazım223
ING 313Cümle Bilimi223
ING 315İngiliz Romanı I223
ING 317İngiliz Şiiri I223
ING 319Sosyodilbilim-I223
ING 311Edebi Metin Analizleri223
EGB 371Yönetim Bilimine Giriş223
YDL 311Fransızca-I223
YDL 313Rusça I223
YDL 315Arapça-I223
YDL 317İkinci Yabancı Dil I (İtalyanca-I)223
Toplam2430

6. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam2430

7. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
HUK 404İnsan Hakları ve Demokrasi225
EGB 453Rehberlik335
EGB 257Özel Eğitim224
ING 401Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.335
EGB 255Okul Deneyimi1 + 455
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
YDL 411Fransızca-III223
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
ING 441Edebi Metin Analizleri223
YDL 413Rusça III223
YDL 415Arapça-III223
YDL 417İkinci Yabancı Dil III (İtalyanca-III)223
Toplam1930

8. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
EGB 456Karşılaştırmalı Eğitim224
ING 406Öğretmenlik Uygulaması2 + 686
ING 404Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ.335
ING 408Akademik Yazım Teknikleri224
ING 410Uygulamalı Dilbilim333
ING 412Anlam Bilim225
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
Toplam2230

Genel Toplam177240
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
IZU 001Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme223
IZU 001EÜniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme223
IZU 002Dünya Kenti İstanbul223
IZU 002EDünya Kenti İstanbul223
IZU 003Sosyal Sorumluluk ve Etik223
IZU 003ESosyal Sorumluluk ve Etik223
IZU 004İslam Düşüncesi ve Medeniyeti223
IZU 004Eİslam Düşüncesi ve Medeniyeti223
IZU 005Etkili ve Sağlıklı İletişim223
IZU 006Matematik ve Doğayı Anlamak223
IZU 007Estetik ve Sanat223
IZU 008Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme223
IZU 008EDünya Medeniyetleri ve Küreselleşme223
IZU 009Siyaset, Ekonomi ve Kültür223
IZU 009ESiyaset, Ekonomi ve Kültür223
IZU 010Sağlığı Koruma ve Geliştirme223
IZU 011Bilim Tarihi ve Felsefesi223
IZU 012İşaret Dili223
IZU 013Dünya Klasikleri-I (İslam)223
IZU 014Dünya Klasikleri-II (Doğu-Batı)223
IZU 015Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları223
IZU 015EOsmanlı Medeniyeti ve Kurumları223
IZU 016Girişimcilik ve İnovasyon-I333
IZU 017Girişimcilik ve İnovasyon-II333
IZU 018Yenilik ve Kalite Yönetimi223
IZU 019Türk Musikisi2 + 243
IZU 042Girişimcilik ve İnovasyon223
IZU 043Sosyal Girişimcilik223
IZU 044Uygulamalı Girişimcilik1 + 233
IZU 111Osmanlı Türkçesi'ne Giriş2 + 246
IZU 112Osmanlı Paleografyasına Giriş2 + 246
IZU 113Osmanlıca Belge Okumaları2 + 246
IZU 114Osmanlıca Arşiv Uygulamaları2 + 246
IZU 121Arapça-A13 + 696
IZU 122Arapça-A23 + 696
IZU 123Arapça-B13 + 696
IZU 125Arapça-B23 + 696
IZU 131İngilizce-A13 + 696
IZU 132İngilizce-A23 + 696
IZU 133İngilizce-B13 + 696
IZU 135İngilizce-B23 + 696
IZU 136İngilizce-C13 + 696
IZU 137İngilizce-C23 + 696
IZU 141Rusça-A13 + 696
IZU 142Rusça-A23 + 696
IZU 143Rusça-B13 + 696
IZU 145Rusça-B23 + 696
IZU 151İspanyolca-A13 + 696
IZU 152İspanyolca-A23 + 696
IZU 153İspanyolca-B13 + 696
IZU 155İspanyolca-B23 + 696
Toplam241219

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"