Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Destek Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
İngilizce-I 4.0
İngilizce-II 4.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
İngilizce-I 4.0
İngilizce-II 4.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Toplam52.0
Temel Mesleki Dersler
Aile Danışmanlığı4.0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 5.0
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması5.0
Eğitim Bilimine Giriş 4.0
Eğitim Felsefesi 3.0
Fizyolojik Psikoloji 4.0
Gelişim Psikolojisi-I 6.0
Gelişim Psikolojisi-II 6.0
Görüşme Teknikleri3.0
Grupla Psikolojik Danışma 5.0
İnsan Hakları Demokrasi ve Etik3.0
İstatistik I4.0
İstatistik-II 4.0
Karşılaştırmalı Eğitim 3.0
Kişilik Kuramları 6.0
Kriz ve Krize Müdahale3.0
Kurum Deneyimi-I 5.0
Kurum Deneyimi-II 5.0
Meslek Etiği ve Yasal Konular 3.0
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. 5.0
Mesleki Rehberlik ve Danışma 6.0
Okullarda Gözlem 5.0
Öğrenme Psikolojisi5.0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4.0
Ölçme ve Değerlendirme 4.0
Özel Eğitim 3.0
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri5.0
Psikolojik Danışma Kuramları 4.0
Psikolojik Testler 6.0
Psikolojiye Giriş5.0
Rehberlik ve Psikolojik Dan.Program Geliştirme4.0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma 5.0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sem.4.0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması5.0
Sınıf Yönetimi 3.0
Sosyal Antropoloji 5.0
Sosyal Psikoloji 6.0
Sosyolojiye Giriş4.0
Tanıma ve Değerleme3.0
Test Dışı Teknikler6.0
Topluma Hizmet Uygulamaları 3.0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3.0
Türk Eğitim Tarihi 3.0
Toplam187.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Adli Psikoloji 3.0
Davranış Bozuklukları 3.0
Değerler Psikolojisi ve Eğitimi3.0
Düşünme Becerileri3.0
Eğitim Yönetimi 3.0
Eğitimde Program Geliştirme3.0
Endüstri Psikolojisi3.0
İletişim Becerileri3.0
İnsan Kaynakları Yönetimi3.0
Klinik Psikoloji3.0
Mentörlük ve Koçluk3.0
Okulda Şiddet ve Akran Zorbalığı3.0
Öğrenme Güçlükleri 3.0
Sağlık Psikolojisi3.0
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 3.0
Yönetim Bilimine Giriş3.0
Toplam48.0
Tüm derslerin AKTS Toplamı287.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"