DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Destek Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
İngilizce-I 4.0
İngilizce-II 4.0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4.0
Etkili İletişim ve Diksiyon3.0
İngilizce-I 4.0
İngilizce-II 4.0
Topluma Hizmet Uygulamaları 3.0
Türk Kültür Tarihi4.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Yazarlık3.0
Toplam61.0
Temel Mesleki Dersler
Eğitim Bilimine Giriş 4.0
Öğretmenlik Uygulaması-I8.0
Ölçme ve Değerlendirme 4.0
Özel Öğretim Yöntemleri II 4.0
Özel Öğretim Yöntemleri-I 4.0
Eğitim Felsefesi 3.0
Eğitim Psikolojisi 4.0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4.0
Özel Eğitim 4.0
Rehberlik 4.0
Sınıf Yönetimi 3.0
Topluma Hizmet Uygulamaları 3.0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3.0
Türk Eğitim Tarihi 3.0
Türk Kültür Tarihi4.0
Dil Sosyolojisi6.0
Eğitim Bilimine Giriş 4.0
Eğitim Felsefesi 3.0
Eğitim Psikolojisi 4.0
Eğitim Yönetimi 3.0
Okul Deneyimi 5.0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4.0
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 4.0
Öğretmenlik Uygulaması-I8.0
Öğretmenlik Uygulaması-II8.0
Ölçme ve Değerlendirme 4.0
Özel Eğitim 4.0
Özel Öğretim Yöntemleri II 4.0
Özel Öğretim Yöntemleri-I 4.0
Rehberlik 4.0
Sınıf Yönetimi 3.0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3.0
Türk Eğitim Tarihi 3.0
Yönetim Bilimine Giriş3.0
Toplam140.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Anlatma Teknikleri (Konuşma-Yazma)4.0
Çocuk Edebiyatı4.0
Edebiyat Bilgi ve Teorileri5.0
Edebiyat Kuramları4.0
Eski Türk Edebiyatı-I4.0
Eski Türk Edebiyatı-II3.0
Genel Dil Bilim4.0
Okul Deneyimi 5.0
Osmanlı Türkçesi-I4.0
Osmanlı Türkçesi-II3.0
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 4.0
Öğretmenlik Uygulaması-II8.0
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)4.0
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)4.0
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)4.0
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)4.0
Türk Halk Edebiyatı4.0
Yabancılara Türkçe Öğretimi4.0
Yeni Türk Edebiyatı-II4.0
Anlama Teknikleri (Okuma-Dinleme)4.0
Türkçe II: Sözlü Anlatım3.0
Türkçe I: Yazılı Anlatım4.0
Dil Bilgisi Uygulamaları4.0
Dil Sosyolojisi3.0
Etkili İletişim ve Diksiyon4.0
Günümüz Edebiyatı Okumaları4.0
Hikaye Tahlilleri3.0
Medya Okuryazarlığı3.0
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri3.0
Sinema ve Edebiyat3.0
Şiir Tahlilleri3.0
Tiyatro ve Drama Uygulamaları4.0
Türk Dili Tarihi4.0
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri4.0
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi3.0
Türkçe Öğretimi Literatürü3.0
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi4.0
Türkçenin Güncel Sorunları3.0
Yazarlık3.0
Yazı Yazma Teknikleri4.0
Yeni Türk Edebiyatı-I4.0
Anlama Teknikleri I:Konuşma Eğitimi5.0
Anlama Teknikleri I:Okuma Eğitimi5.0
Anlama Teknikleri II:Dinleme Eğitimi5.0
Anlama Teknikleri II:Yazma Eğitimi5.0
Anlatım Türleri (Sözlü)3.0
Anlatım Türleri (Yazılı)3.0
Çocuk Edebiyatı3.0
Dil Bilgisi Uygulamaları4.0
Dil Sosyolojisi3.0
Edebiyat Bilgi ve Teorileri5.0
Edebiyat Kuramları4.0
Eski Türk Edebiyatı-I3.0
Eski Türk Edebiyatı-II3.0
Genel Dil Bilim4.0
Hikaye Tahlilleri3.0
Karşılaştırmalı Edebiyat3.0
Medya Okuryazarlığı3.0
Osmanlı Türkçesi-I4.0
Osmanlı Türkçesi-II4.0
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri3.0
Sinema ve Edebiyat3.0
Şiir Tahlilleri3.0
Tiyatro ve Drama Uygulamaları4.0
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)4.0
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)4.0
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)4.0
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)4.0
Türk Dili Tarihi3.0
Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı3.0
Türk Halk Edebiyatı5.0
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri5.0
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi3.0
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi3.0
Türkçenin Güncel Sorunları3.0
Yabancılara Türkçe Öğretimi4.0
Yazı Yazma Teknikleri4.0
Yeni Türk Edebiyatı-I3.0
Yeni Türk Edebiyatı-II3.0
Toplam297.0
Tüm derslerin AKTS Toplamı498.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"