Ders Kategori Listesi


Ders Kategori ListesiAKTS
Destek Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
İngilizce-I 4.0
İngilizce-II 4.0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4.0
Toplam18.0
Temel Mesleki Dersler
Eğitim Bilimine Giriş 4.0
Öğretmenlik Uygulaması-I8.0
Ölçme ve Değerlendirme 4.0
Özel Öğretim Yöntemleri II 4.0
Özel Öğretim Yöntemleri-I 4.0
Eğitim Felsefesi 3.0
Eğitim Psikolojisi 4.0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4.0
Özel Eğitim 4.0
Rehberlik 4.0
Sınıf Yönetimi 3.0
Topluma Hizmet Uygulamaları 3.0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3.0
Türk Eğitim Tarihi 3.0
Türk Kültür Tarihi4.0
Dil Sosyolojisi6.0
Toplam65.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Anlatma Teknikleri (Konuşma-Yazma)4.0
Çocuk Edebiyatı4.0
Edebiyat Bilgi ve Teorileri5.0
Edebiyat Kuramları4.0
Eski Türk Edebiyatı-I4.0
Eski Türk Edebiyatı-II3.0
Genel Dil Bilim4.0
Okul Deneyimi 5.0
Osmanlı Türkçesi-I4.0
Osmanlı Türkçesi-II3.0
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 4.0
Öğretmenlik Uygulaması-II8.0
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)4.0
Türk Dil Bilgisi-I (Ses Bilgisi)4.0
Türk Dil Bilgisi-II (Şekil Bilgisi)4.0
Türk Dil Bilgisi-IV (Cümle Bilgisi)4.0
Türk Halk Edebiyatı4.0
Yabancılara Türkçe Öğretimi4.0
Yeni Türk Edebiyatı-II4.0
Anlama Teknikleri (Okuma-Dinleme)4.0
Türkçe II: Sözlü Anlatım3.0
Türkçe I: Yazılı Anlatım4.0
Dil Bilgisi Uygulamaları4.0
Dil Sosyolojisi3.0
Etkili İletişim ve Diksiyon4.0
Günümüz Edebiyatı Okumaları4.0
Hikaye Tahlilleri3.0
Medya Okuryazarlığı3.0
Roman Metodolojisi ve Roman İncelemeleri3.0
Sinema ve Edebiyat3.0
Şiir Tahlilleri3.0
Tiyatro ve Drama Uygulamaları4.0
Türk Dili Tarihi4.0
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri4.0
Türkçe Eğitiminde Değerler Eğitimi3.0
Türkçe Öğretimi Literatürü3.0
Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesi4.0
Türkçenin Güncel Sorunları3.0
Yazarlık3.0
Yazı Yazma Teknikleri4.0
Yeni Türk Edebiyatı-I4.0
Toplam157.0
Tüm derslerin AKTS Toplamı240.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"