Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Specialization / Field Courses
Akademik Yazım3.0
Akademik Yazım Teknikleri4.0
Amerikan Kültürü3.0
Anlam Bilim5.0
Bağlamsal Dilbilgisi-II 4.0
Çeviriye Giriş4.0
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 5.0
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II 5.0
Cümle Bilimi3.0
Dil Becerilerinin Öğretimi-I 4.0
Dil Becerilerinin Öğretimi-I 4.0
Dil Becerilerinin Öğretimi-II 4.0
Dil Becerilerinin Öğretimi-II 4.0
Dil Bilinci3.0
Dil Edinimi 4.0
Dil Edinimi 4.0
Dilbilim-I 4.0
Dilbilim-II 4.0
Dinleme ve Sesletim-I 5.0
Dinleme ve Sesletim-I 5.0
Dinleme ve Sesletim-II 5.0
Dinleme ve Sesletim-II 5.0
Drama 3.0
Edebi Metin Analizleri3.0
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I4.0
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II4.0
İleri Okuma ve Yazma-I 4.0
İleri Okuma ve Yazma-II 4.0
İngiliz Edebiyatı-I 4.0
İngiliz Edebiyatı-II 4.0
İngiliz Kültürü3.0
İngiliz Romanı I3.0
İngiliz Romanı II3.0
İngiliz Şiiri I3.0
İngiliz Şiiri II3.0
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar4.0
İngilizce Türkçe Çeviri5.0
Kısa Hikaye3.0
Öğretmenlik Uygulaması 6.0
Okul Deneyimi 5.0
Psikodilbilim3.0
Sosyodilbilim-I3.0
Sosyodilbilim-II3.0
Sözcük Bilgisi3.0
Sözlü Anlatım Becerileri4.0
Sözlü İletişim Becerileri-I 4.0
Sözlü İletişim Becerileri-II 4.0
Türkçe - İngilizce Çeviri4.0
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.5.0
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. 5.0
Toplam197.0
Support Courses
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4.0
Fransızca-I3.0
Fransızca-II3.0
Fransızca-III3.0
İngiliz Edebiyatı-I 4.0
İngiliz Edebiyatı-II 4.0
Karşılaştırmalı Eğitim 4.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Türk Dili II 3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Toplam67.0
Basic Vocational Courses
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I4.0
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II4.0
Eğitim Bilimine Giriş 4.0
Eğitim Psikolojisi 4.0
Eğitim Yönetimi 3.0
İleri Okuma ve Yazma-I 4.0
İleri Okuma ve Yazma-II 4.0
İnsan Hakları ve Demokrasi 5.0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4.0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4.0
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 3.0
Öğretmenlik Uygulaması 6.0
Ölçme ve Değerlendirme 4.0
Ölçme ve Değerlendirme 4.0
Özel Eğitim 4.0
Özel Eğitim 4.0
Özel Öğretim Yöntemleri II 4.0
Özel Öğretim Yöntemleri-I 4.0
Rehberlik 5.0
Rehberlik 5.0
Sınıf Yönetimi 3.0
Sınıf Yönetimi 3.0
Türk Eğitim Tarihi 3.0
Yönetim Bilimine Giriş3.0
Toplam95.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı359.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"