DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Destek Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
İngiliz Edebiyatı-I 4.0
İngiliz Edebiyatı-II 4.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4.0
Fransızca-I3.0
Fransızca-II3.0
Fransızca-III3.0
Karşılaştırmalı Eğitim 4.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Toplam67.0
Temel Mesleki Dersler
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I4.0
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II4.0
İleri Okuma ve Yazma-I 4.0
İleri Okuma ve Yazma-II 4.0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4.0
Öğretmenlik Uygulaması 6.0
Ölçme ve Değerlendirme 4.0
Özel Eğitim 4.0
Rehberlik 5.0
Sınıf Yönetimi 3.0
Eğitim Bilimine Giriş 4.0
Eğitim Psikolojisi 4.0
Eğitim Yönetimi 3.0
İnsan Hakları ve Demokrasi 5.0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4.0
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 3.0
Ölçme ve Değerlendirme 4.0
Özel Eğitim 4.0
Özel Öğretim Yöntemleri II 4.0
Özel Öğretim Yöntemleri-I 4.0
Rehberlik 5.0
Sınıf Yönetimi 3.0
Türk Eğitim Tarihi 3.0
Yönetim Bilimine Giriş3.0
Toplam95.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Dil Becerilerinin Öğretimi-I 4.0
Dil Becerilerinin Öğretimi-II 4.0
Dil Edinimi 4.0
Dinleme ve Sesletim-I 5.0
Dinleme ve Sesletim-II 5.0
Akademik Yazım3.0
Akademik Yazım Teknikleri4.0
Amerikan Kültürü3.0
Anlam Bilim5.0
Bağlamsal Dilbilgisi-II 4.0
Cümle Bilimi3.0
Çeviriye Giriş4.0
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 5.0
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II 5.0
Dil Becerilerinin Öğretimi-I 4.0
Dil Becerilerinin Öğretimi-II 4.0
Dil Bilinci3.0
Dil Edinimi 4.0
Dilbilim-I 4.0
Dilbilim-II 4.0
Dinleme ve Sesletim-I 5.0
Dinleme ve Sesletim-II 5.0
Drama 3.0
Edebi Metin Analizleri3.0
Edebiyat ve Dil Öğretimi-I4.0
Edebiyat ve Dil Öğretimi-II4.0
İleri Okuma ve Yazma-I 4.0
İleri Okuma ve Yazma-II 4.0
İngiliz Edebiyatı-I 4.0
İngiliz Edebiyatı-II 4.0
İngiliz Kültürü3.0
İngiliz Romanı I3.0
İngiliz Romanı II3.0
İngiliz Şiiri I3.0
İngiliz Şiiri II3.0
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar4.0
İngilizce Türkçe Çeviri5.0
Kısa Hikaye3.0
Okul Deneyimi 5.0
Öğretmenlik Uygulaması 6.0
Psikodilbilim3.0
Sosyodilbilim-I3.0
Sosyodilbilim-II3.0
Sözcük Bilgisi3.0
Sözlü Anlatım Becerileri4.0
Sözlü İletişim Becerileri-I 4.0
Sözlü İletişim Becerileri-II 4.0
Türkçe - İngilizce Çeviri4.0
Yabancı Dil Öğr. Materyal İnc. ve Geliş.5.0
Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. 5.0
Toplam197.0
Tüm derslerin AKTS Toplamı359.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"