Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Support Courses
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Bilgisayara Giriş-I3.0
Bilgisayara Giriş-II3.0
İngilizce-I 4.0
İngilizce-II 4.0
Türkçe I: Yazılı Anlatım4.0
Türkçe II: Sözlü Anlatım3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Uygulamalı Davranış Analizi4.0
Toplam43.0
Basic Vocational Courses
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3.0
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması2.0
Braille Okuma-Yazma2.0
Çocuk Gelişimi3.0
Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi3.0
Eğitim Bilimine Giriş 4.0
Eğitim Psikolojisi 4.0
Eleştirel Düşünme Eğitimi4.0
Erken Çocuklukta Özel Eğitim4.0
Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek4.0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4.0
Ölçme ve Değerlendirme 4.0
Özel Eğitim 3.0
Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem8.0
Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler5.0
Özel Eğitimde Aile Eğitimi3.0
Özel Eğitimde Bütünleştirme3.0
Özel Eğitimde Değerlendirme3.0
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor3.0
Özel Eğitimde Matematik Öğretimi3.0
Özel Eğitimde Meslek Etiği3.0
Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı3.0
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I10.0
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II10.0
Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi10.0
Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi3.0
Özel Eğitimde Oyun ve Müzik2.0
Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi2.0
Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi3.0
Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim3.0
Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi3.0
Özel Eğitiminde Fen ve Sosyal Bilgisayar Öğretimi3.0
Rehberlik 3.0
Sağlık Bilgisi ve İlkyardım2.0
Sınıf Yönetimi 4.0
Topluma Hizmet Uygulamaları 3.0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3.0
Türk Eğitim Tarihi 3.0
Türk İşaret Dili3.0
Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu3.0
Toplam151.0
Specialization / Field Courses
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu4.0
Eğitim Yönetimi 3.0
İleri Seviye Braille Okuma Yazma4.0
İşitme Yetersizliği ve Dil2.0
Otizm Spektrum Bozukluğunda Sosyal Beceri Öğretimi3.0
Özel Yetenek Eğitimine Aile Katılımı4.0
Özel Yetenekte Erken Çocukluk Döneminde Tanılama ve Eğitim3.0
Özel Yetenekte Öğrenme Problemleri ve Eğitimi2.0
Özel Yetenekte Sosyal Duygusallık ve Akademik Rehberlik5.0
Özel Yetenekte Tanılama Modelleri ve Testleri4.0
Yaratıcı Düşünme Eğitimi3.0
Yönetim Bilimine Giriş3.0
Zihin Yetersizliğinde Kavram Öğretimi2.0
Toplam42.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı236.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"