Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Destek dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Bilgisayara Giriş-I3.0
Bilgisayara Giriş-I3.0
Bilgisayara Giriş-II3.0
Bilgisayara Giriş-II3.0
İngilizce-I 4.0
İngilizce-I 4.0
İngilizce-II 4.0
İngilizce-II 4.0
Sağlık Bilgisi ve İlkyardım2.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Türkçe I: Yazılı Anlatım4.0
Türkçe II: Sözlü Anlatım3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Uygulamalı Davranış Analizi4.0
Uygulamalı Girişimcilik3.0
Toplam83.0
Temel Mesleki dersler
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3.0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 4.0
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması2.0
Braille Okuma-Yazma2.0
Çocuk Gelişimi3.0
Çocuk Gelişimi3.0
Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi3.0
Eğitim Bilimine Giriş 4.0
Eğitim Bilimine Giriş 4.0
Eğitim Psikolojisi 4.0
Eğitim Psikolojisi 4.0
Eğitim Yönetimi 3.0
Eleştirel Düşünme Eğitimi4.0
Erken Çocuklukta Özel Eğitim4.0
Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek4.0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4.0
Öğretim İlke ve Yöntemleri 4.0
Ölçme ve Değerlendirme 4.0
Ölçme ve Değerlendirme 4.0
Özel Eğitim 3.0
Özel Eğitim 3.0
Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem8.0
Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler5.0
Özel Eğitimde Aile Eğitimi3.0
Özel Eğitimde Bütünleştirme3.0
Özel Eğitimde Değerlendirme3.0
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor3.0
Özel Eğitimde Matematik Öğretimi3.0
Özel Eğitimde Meslek Etiği3.0
Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı3.0
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I10.0
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II10.0
Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi10.0
Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi3.0
Özel Eğitimde Oyun ve Müzik2.0
Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi2.0
Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi3.0
Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim3.0
Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi3.0
Özel Eğitiminde Fen ve Sosyal Bilgisayar Öğretimi3.0
Rehberlik 3.0
Rehberlik 4.0
Sağlık Bilgisi ve İlkyardım2.0
Sınıf Yönetimi 4.0
Sınıf Yönetimi 3.0
Topluma Hizmet Uygulamaları 3.0
Topluma Hizmet Uygulamaları 3.0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3.0
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3.0
Türk Eğitim Tarihi 3.0
Türk Eğitim Tarihi 3.0
Türk İşaret Dili3.0
Yönetim Bilimine Giriş3.0
Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu3.0
Toplam199.0
Alan Dersleri
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması2.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Bölüm Seçmeli Ders3.0
Braille Okuma-Yazma2.0
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu4.0
Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi3.0
Doğal Öğretim Süreci ve Uygulaması3.0
Eğitim Yönetimi 3.0
Eleştirel Düşünme Eğitimi3.0
Erken Çocuklukta Özel Eğitim4.0
İleri Seviye Braille Okuma ve Yazma3.0
İleri Seviye Braille Okuma Yazma4.0
İleri Seviye Türk İşaret Dili3.0
İşitme ve Görme Yetersizliği4.0
İşitme Yetersizliği ve Dil2.0
Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek4.0
Öğrenme Güçlüğünde Destek Eğitim Programları3.0
Otizm Spektrum Bozukluğunda Sosyal Beceri Öğretimi3.0
Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem8.0
Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler4.0
Özel Eğitimde Aile Eğitimi3.0
Özel Eğitimde Bütünleştirme4.0
Özel Eğitimde Değerlendirme3.0
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor3.0
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor3.0
Özel Eğitimde Matematik Öğretimi3.0
Özel Eğitimde Meslek Etiği3.0
Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı4.0
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I10.0
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II10.0
Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi10.0
Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi4.0
Özel Eğitimde Oyun ve Müzik2.0
Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi2.0
Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi3.0
Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim3.0
Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi3.0
Özel Yetenek Eğitimine Aile Katılımı4.0
Özel Yetenek Eğitimine Aile Katılımı3.0
Özel Yetenekte Disiplinler Arası Çalışma Ve İşbirliği3.0
Özel Yetenekte Duyuşsal Eğitim 3.0
Özel Yetenekte Erken Çocukluk Döneminde Tanılama ve Eğitim3.0
Özel Yetenekte Öğrenme Problemleri ve Eğitimi2.0
Özel Yetenekte Program Geliştirme3.0
Özel Yetenekte Sosyal Duygusallık ve Akademik Rehberlik5.0
Özel Yetenekte Sosyal Duygusallık ve Akademik Rehberlik3.0
Özel Yetenekte Tanılama Modelleri ve Testleri4.0
Türk İşaret Dili4.0
Uygulamalı Davranış Analizi4.0
Yanlışsız Öğretim Yöntemleri3.0
Yaratıcı Düşünme Eğitimi3.0
Yaratıcı Düşünme Eğitimi3.0
Yönetim Bilimine Giriş3.0
Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu4.0
Zihin Yetersizliğinde Kavram Öğretimi2.0
Zihin Yetersizliğinde Öğretim Uyarlamaları3.0
Toplam236.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı518.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"