Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yönetim Bilimine GirişEGB 3712016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ, (Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Etem LEVENT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, yönetim bilimi ile ilgili tanımları, kavramları, kuramları ve süreçleri öğrenerek vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunmak.
Dersin İçeriğiYönetim ile ilgili temel kavramlar, yönetim teorileri (klasik, neo-klasik ve modern yönetim teorileri), yönetim süreçleri, yönetimde çağdaş konular ve yaklaşımlar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1okulun örgüt olarak özelliklerini açıklar.1, 2, 3A, C
ÖÇ2Klasik kuramların genel özelliklerini tanımlar. 1, 2, 3A, C
ÖÇ3Klasik kuramların eğitim yönetimine uygulanmasını tartışır. 1, 2, 3A, C
ÖÇ4Neo-Klasik kuramların eğitim yönetimine uygulanmasını tartışır. 1, 2, 3, 10A, C
ÖÇ5Çağdaş kuramların eğitim yönetimine uygulanmasını tartışır. 1, 2, 3, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaÖrgüt, sistem kavramları, okulun örgüt olarak özellikleri
3. HaftaÖrgüt, sistem kavramları, okulun örgüt olarak özellikleri
4. HaftaTürk yönetim anlayışı, tarihsel süreçte yönetim bilimi
5. HaftaBilimsel İşletmecilik Kuramı
6. HaftaGenel Yönetim Kuramı
7. HaftaBürokratik Yönetim
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYönetimde İnsan İlişkileri Kuramı
10. HaftaX/Y kuramı
11. HaftaOlgunlaşma Kuramı ve Rensis Likert Sistem 4 Kuramı
12. HaftaSistem Yaklaşımı
13. HaftaÖğrenen Örgütler
14. HaftaDurumsallık Yaklaşımı
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBursalıoğlu, Z. (2015). Eğitim yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A. Parlak, B. (2013). Yönetim bilimi ve çağdaş yönetim teknikleri. Ankara: Beta.
Diğer KaynaklarEren, E. (2004). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta. Hodgetts, R. M. (1997). Yönetim teori, süreç ve uygulama (C. Çetin ve E. C. Mutlu, Çev.). İstanbul: Der. Koçel, T. (1989). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta. Morgan, G. (1998). Yönetim örgüt teorilerinde metafor. İstanbul: Mess Mintzberg, H. (2014). Örgütler ve yapıları (A. Aypay, Çev.). Ankara: Nobel. Öztekin, A. (2012). Yönetim bilimi. Ankara: Siyasal. Robbins, S. P., Decenzo, D. A., & Coulter, M. (2013). Yönetimin esasları: Temel kavram ve uygulamaları (A. Öğüt, Çev.). Ankara: Nobel. Saruhan, Ş. C. ve Yıldız, M. L. (2013). Çağdaş yönetim bilimi. Ankara: Beta.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisini kullanır ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.001.0016.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.008.008.0000
6Uygulama1.008.008.0000
7Final1.008.008.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"