Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk Dünyası Dil ve EdebiyatıTRK 4162016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk dünyası kavramını anlatmak. Türkçenin lehçeleri konusunda bilgi vermek. Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen, Kıbrıs, Bulgaristan, Yunanistan vb. Türk edebiyatları ve önemli temsilcileri ile bunların eserleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriğiTürk dünyası, Türk lehçeleri ve Türkçenin edebiyatı
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türk dünyası kavramını öğrenir. 1, 4A
ÖÇ2Türkçenin lehçelerini öğrenir.1, 4A
ÖÇ3Türkçenin değişik coğrafyalarda teşekkül eden edebiyatını öğrenir. 1, 4A
ÖÇ4Türk lehçelerini öğrenir. Türk Dünyasının edebiyatını öğrenir.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTürk dünyası kavramıDers notları
2. HaftaTürk dünyası edebiyatı ortak dönemiDers notları
3. HaftaTimurlular ve Hanlıklar DönemiDers notları
4. HaftaÇarlık ve Sovyet DönemiDers notları
5. HaftaAzerbaycan edebiyatı, Bahtiyar Vahapzade ve şiirleriDers notları
6. HaftaKazak edebiyatı, Muhtar AvezovDers notları
7. HaftaKazak edebiyatı, Abay KunanbayevDers notları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKırgız Edebiyatı, Manas DestanıDers notları
10. HaftaKırgız Edebiyatı, Cengiz AytmatovDers notları
11. HaftaÖzbek edebiyatı, Abdurauf FıtratDers notları
12. HaftaKazan-Tatar EdebiyatıDers notları
13. HaftaKıbrıs Türk edebiyatıDers notları
14. HaftaYunanistan Türk EdebiyatıDers notları
15. HaftaBulgaristan Türk EdebiyatıDers notları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAhmet Bican Ercilasun, Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Türk Toplulukları Edebiyatı, MEB Yayınları.
Diğer KaynaklarTürk Dünyası El Kitabı, Türkiye Dışı Türk Edebiyatları, TKAE Yayınları Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları Başkanlığı Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.001.0017.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi6.005.0030.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama3.002.006.0000
7Final1.004.004.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"