Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Karşılaştırmalı EdebiyatTRK 4152016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüDekan Yrd. Özlem GÜNEŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders batı ve doğu edebiyatının belli başlı metinlerini karşılaştırmayı hedefler. Dersin amacı dünya edebiyatı örneklerini tarihsel ve edebi akımlar çerçevesinde incelemektir.
Dersin İçeriğiDünya edebiyatından aynı veya farklı konuda yazılmış eserler ele alınır ve incelenir. Metinler, onları oluşturan olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, anlatıcı ve bakış acısı gibi unsurlardan hareketle yorumlanır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11.Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılan çalışmaları inceler. 2. Karşılaştırma yöntemlerini ve teorilerini öğrenir. 3. İnceleme yöntem ve teorilerini öğrenir. 4. Farkl dillerde yazılmış eserleri konu, düşünce ya da biçim bakımından inceler.1, 3, 8A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKarşılaştırmalı Edebiyat Bilimi KavramıGürsel Aytaç, Karşılaştmalı Edebiyat
2. HaftaKarşılaştırmalı Edebiyat Biliminin TarihçesiGürsel Aytaç, Karşılaştmalı Edebiyat
3. HaftaKarşılaştırmalı Edebiyat Biliminin HazırlayıcılarıGürsel Aytaç, Karşılaştmalı Edebiyat
4. HaftaTürk Edebiyatındaki HazırlayıcılarıEmel Kefeli, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri
5. HaftaAvrupa Edebiyatı’ndaki HazırlayıcılarıM.Andre Rousseau-Claude Pichois, Karşılaştırmalı Edebiyat
6. HaftaKarşılaştırmalı Edebiyat Biliminin ÖncüleriM.Andre Rousseau-Claude Pichois, Karşılaştırmalı Edebiyat
7. HaftaDış Ülkelerdeki ÖncülerM.Andre Rousseau-Claude Pichois, Karşılaştırmalı Edebiyat
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürkiye’deki ÖncülerEmel Kefeli, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri
10. HaftaKarşılaştırmalı Edebiyat Biliminde Fransız ve Amerikan EkolleriM.Andre Rousseau-Claude Pichois, Karşılaştırmalı Edebiyat
11. HaftaKarşılaştırmalı Edebiyat Biliminde YöntemEmel Kefeli, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri
12. Haftaİnceleme Yöntemleri / Karşılaştırmalı YöntemleriEmel Kefeli, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri
13. HaftaKarşılaştırmalı Edebiyat Biliminin BugünüEmel Kefeli, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri
14. Haftaİmgebilim- Karşılaştırmalı Edebiyat İlişkisiGürsel Aytaç, Karşılaştmalı Edebiyat
15. HaftaÇeviribilim- Karşılaştırmalı Edebiyat İlişkisiGürsel Aytaç, Karşılaştmalı Edebiyat
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu-Emel Kefeli, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Kitabevi, İstanbul, 2000. -Gürsel Aytaç, Karşılaştmalı Edebiyat , Gündoğan Yayınları, Ankara, 1997. -M.Andre Rousseau-Claude Pichois, Karşılaştırmalı Edebiyat, çev: Mehmet Yazgan, MEB Yaynlar, İstanbul, 1994. -İnci Enginün, Mukayeseli Edebiyat, Dergah Yaynları, İstanbul, 1992.
Diğer KaynaklarR.Wellek, A.Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, çev: Ahmet Edip Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1983. Aydın, Kamil (1999), Karşılaştırmalı Edebiyat: Günümüz Postmodern Bağlamda Algılanışı, İstanbul, Birey Yayınları. Enginün, İnci (1990), Mukayeseli Edebiyat, İstanbul, Dergâh Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.002.0020.0000
3Ara Sınav1.009.009.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0014.0014.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"