Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim Yönetimi EGB 3722016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, (Ayrıldı) Prof. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim, örgütler, yönetim, eğitim yönetimi,liderlik ve eğitim öğretim liderliği konularında kuramsal bilgi edinmek.
Dersin İçeriğiEğitim yönetimi ile ilgili temel kavramlar, yönetim süreçleri, örgüt ve örgüt türleri, örgüt kültürü ve iklimi, liderlik kuramları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yönetim ve örgüt kavramlarını tanır1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ2Okul yönetimine ilişkin gene bilgi sahibi olur.1, 2, 3, 4, 10A, C
ÖÇ3Okulların ve eğitim sisteminin genel sorunlarını tanır, olası çözüm önerileri getirir. 1, 2, 3, 4, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEğitim Yönetimi ve Okul yönetimi kavramları
2. Haftaİstatistiklerle Türk Milli Eğitim Sistemi
3. HaftaTürk Milli Eğitiminin yönetsel sorunları
4. HaftaOkulların sorunları
5. HaftaOkul yöneticilerinin görev ve sorumlulukları
6. HaftaOkul Yönetim işleri
7. HaftaOkul Yönetim işleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOkul yönetim işleri
10. HaftaEğitim kurumlarında insan kaynaklarının yönetimi
11. HaftaEğitim Kurumlarında insan kaynakları yönetimi
12. HaftaEğitim kurumlarında çevre ile iletişim
13. HaftaOkul veli işbirliği
14. HaftaOkul aile birliği ve işleyişi
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTortop ve Diğerleri (2016). Yönetim Bilimi. Nobel Yayınları. Bursalıoğlu, Z. (2014). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. PegemA.
Diğer KaynaklarErçetin, Ş. (2001). Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar. Nobel. Yay. Eğitim Yönetimi alanında yazılmış her türlü bilimsel makale
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.001.0017.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.006.0030.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.005.0015.0000
6Uygulama3.002.006.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"