Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk Dil Bilgisi III (Sözcük Bilgisi)TRK 2072016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Necmettin ÖZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkçede sözcük kaynakları, sözcüklerin oluşumu, türleri ve sözcükte anlam konularını öğretmek.
Dersin İçeriğiSözcük oluşumu, türleri, sözcükte anlam
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türkçede sözcük kaynakları, sözcüklerin oluşumu, türleri ve sözcükte anlam konularını öğrenir. 1, 2, 3, 6A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTürkçede kelime kaynaklarıDers notları
2. HaftaTürkçe kelimelerin oluşumuDers notları
3. HaftaTürkçe kelimelerin oluşumuDers notları
4. HaftaTürkçe kelimelerin oluşumuDers notları
5. HaftaKelimelerde meydana gelen anlam ve işlev değişmeleriDers notları
6. HaftaKelimelerde meydana gelen anlam ve işlev değişmeleriDers notları
7. HaftaAnlam bakımından kelimeler (Temel Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam)Ders notları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAnlam bakımından kelimeler (Terim, Somut, Soyut Anlam)Ders notları
10. HaftaAnlam bakımından kelimeler (Dolaylama, Anlam Aktarması, İkilemeler, Deyimler, Atasözleri)Ders notları
11. Haftaİşlevlerine göre kelimeler (İsim, sıfat)Ders notları
12. Haftaİşlevlerine göre kelimeler (Zamir, zarf)Ders notları
13. Haftaİşlevlerine göre kelimeler (edat, bağlaç, ünlem)Ders notları
14. Haftaİşlevlerine göre kelimeler (fiiller)Ders notları
15. Haftaİşlevlerine göre kelimeler (fiiller)Ders notları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKerim Demirci, Kelime Bilgisi El Kitabı, ANI YAYINCILIK, Ankara 2016 Muhittin Bilgin, Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Anı Yay. Doğan Günay, Sözcükbilime Giriş, Multilingual Yayınları, İstanbul Besim Atalay, Türkçede Kelime Yapma Yolları, TDK Yayınları 1946 Prof. Dr. Günay Karaağaç, Anlam, Kesit Yay ınları, İstanbul 2013
Diğer KaynaklarProf. Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, Tdk Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim), TDK, Ankara 2000
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.X
PÇ2Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.X
PÇ3Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.X
PÇ4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.X
PÇ5Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.X
PÇ6Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.X
PÇ7Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.X
PÇ8Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ9Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.X
PÇ10Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ11Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.X
PÇ12Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi3.007.0021.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama2.006.0012.0000
7Final1.004.004.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"