Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Değerler Psikolojisi ve EğitimiRPD 2092016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Faruk KANGER
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Faruk KANGER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Değerlerin mahiyetini, insan ve eğitim hayatındaki anlam ve değerini kavramak. Evrensel İnsani Değerlerin psikolojik temellerini bilmek. Öğrenilebilir ve öğretilebilir bir olgu olarak değerler eğitimi stratejileri, yöntem ve tekniklerini öğrenmek ve örnek uygulamlar yapmak.
Dersin İçeriğiEvrensel insani değerleri, değerlerin psikolojik temellerini; planlama ve öğretim ilkelerini, yöntem ve teknikleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Değerler ve değerler sınıflamasını tanımlar. Değerlerin pedagojik açıdan temelleri açıklar. Değerler eğitiminde strateji ve yöntemleri açıklar. Değerler eğitimi programı geliştirir. Özel eğitime muhtaç çocukların değer eğitiminin farkını açıklar.1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15, 16A, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKendini bilmek, kendini tanımak! Kendi değerini keşfetmek. Benlik (Nefs) ve (Ruh) ve akıl, irade kavramları
2. HaftaDeğer kavramı. Değerlerin Kaynağı ve değerlerin kazanılmasında etkili olan faktörler.
3. HaftaDeğerler hiyerarşisi ve sınıflaması
4. HaftaDeğerler psikolojisi
5. HaftaDeğerlerin psikolojik temelleri
6. HaftaPopüler kültür, modernite ve değerler ilişkisi
7. HaftaDeğerlerin Kazanılması, Öğrenilmesi ve Öğretimi. Okulda Değerler Eğitimi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDeğerler Öğretiminde stratejiler ve İlkeler
10. HaftaDeğerler eğitimcilerinin nitelikleri ve yeterlikleri
11. HaftaOkulda Değerler Öğretiminde yöntemler ve teknikler
12. HaftaOkul etosu, disiplin ve değerler
13. HaftaDeğerler Eğitimi programı hazırlama
14. HaftaÖzel eğitime muhtaç çocukların değerler eğitimi
15. Haftaİnsanlığın ve erdemlerin zirvesi Ölüm Ötesi Değerler.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDeğerler Psikolojisi ve Eğitimi (Hayati Hökelekli) Hz. Peygamberin Ahlakını Referans Alan Bir Karakter Eğitimi Modeli (Faruk Kanger)
Diğer KaynaklarDeğerler Eğitimi (Kadir Ulusoy – Bülent Dilmaç) Toplum Psikolojisi (Nevzat Tarhan)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü66
Toplam İş Yükü / 25 (s)66 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"