Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sağlık PsikolojisiPSK 4042016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık psikolojisinin, sağlık, hastalık, iyi oluş hali gibi temel kavramlarını öğrenmek, biyopsikososyal yaklaşımı tanımak, sağlıklılığın korunması ve sürdürülmesi, yaşam kalitesinin artırılması gibi sağlık psikolojisinin temel alanlarında koruyucu, önleyici ve tedavi edici uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriğiSağlık psikolojisinin temel kavramları, biyopsikososyal yaklaşım ve sağlık psikolojisi kuramlarına genel bakış
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sağlık ve hastalık kavramları, sağlık sorunlarında kişiliğin rolü, hastalığın toplumsal bağlamı, psikoimmunoloji, stres ve sağlık-hastalık ilişkisi, sağlık-hastalık algısı, kronik hastalıklara psikososyal yaklaşım, hastalığın seyri ve hasta yakınları1, 2, 3, 4, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSağlık ve Hastalık Kavramları, Tedavi Uyumu, Sağlık Davranışı, İyi Oluş Hali
2. HaftaBiyopsikososyal Yaklaşım
3. HaftaSağlık sorunlarında kişiliğin rolü, hastalığın toplumsal bağlamı
4. HaftaSağlık Psikolojisinde Kuramsal Yaklaşımlar: Yükleme Kuramları, Sağlık İnanç Modeli
5. HaftaPsikoimmunoloji
6. HaftaSağlık-hastalık algısı
7. HaftaKronik hastalıklara psikososyal yaklaşım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHastalığın seyrinde psikolojik algı
10. HaftaHasta yakınlarına yaklaşım
11. HaftaHasta Çocuk
12. HaftaOrta Yaş Gelişimi Çerçevesinde Kadın ve Erkek Sağlığı
13. HaftaYaşlılık
14. HaftaKanser Hastası ve İletişim
15. HaftaGenel tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSUNUM
Diğer KaynaklarStres ve Başa Çıkma Yolları. Zuhal Baltaş & Acar Baltaş. Remzi Kitabevi. Sağlık Psikolojisi. Ülgen H. Okyayuz. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Klinik Psikolojiye Giriş, Bölüm 12. Sağlık Psikolojisi, Kramer, G.P., Bernstein, D.A. ve Phares, V. Mentis Yayınları Psikolojiyi Anlamak, Bölüm 11. Stres ve Sağlık, C.G. Morris, Türk Psikologlar Derneği Yayınları Psikoloji ve Yaşam, Bölüm 12. Duygu Stres ve Sağlık, R. J. Gerrig, Zimbardo, P. G. Nobel Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisini kullanır ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.004.004.0000
Toplam İş Yükü79
Toplam İş Yükü / 25 (s)79 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"